Visiotyö jatkuu: Mikkelin Asuntomessuilla kerättiin messuvieraiden tarinoita

Mon, 08/14/2017 - 12:18

SKOLin ”Näin kaupunki liikkuu ja liikuttaa vuosisadan jälkipuoliskolla” -vision työstäminen jatkui kansalaistyöpajassa, joka järjestettiin Mikkelin asuntomessuilla torstaina 11.8. Kolmen tunnin aikana Tulevaisuuden tarinat -työpajaan osallistui useita kymmeniä messuvieraita.

Mielikuvatyöpajassa messuvieraat saivat kertoa tarinoita siitä, minkälaista arki, liikenne ja liikkuminen ovat tulevaisuudessa. Osallistujia pyydettiin eläytymään vuonna 2050 syntyneen suomalaisen asemaan ja kertomaan siitä, miten arjen eri osa-alueet järjestyisivät vuosisadan jälkipuoliskolla. Tarinoiden syntymistä helpottivat ideakuvat, joiden varaan osallistujat pystyivät rakentamaan tarinansa. Työpajassa esille nousseista teemoista tärkeimmät olivat tietoyhteiskunnan kehitys, ympäristöarvojen kasvava merkitys, kaupungistuminen, yhteisöllisyyden arvostus sekä automatisoinnin vaikutukset arkeen, liikenteeseen ja työelämään.

Useissa tarinoissa kuvailtiin mahdollisia vastareaktioita kiihtyvälle kaupungistumiselle. Kaupunkien tiivistymisen ennustettiin aiheuttavan entistä enemmän ongelmia tulevaisuudessa. Tästä johtuen asumisen ennustettiin hajautuvan ja siirtyvän lähemmäksi luontoa matkustamisen keinojen monipuolistuessa. Eräissä tarinoissa kuvattiin muutosta kohti yksilökeskeisempää liikennettä: tulevaisuudessa ihmiset matkustavat joko 1-2 henkilön automatisoiduilla ajoneuvoilla tai yhdistävät fyysisen liikunnan matkustamiseen myös pidemmillä matkoilla.

Pitkälle viedyissä visioissa ennustettiin matkustamisen sekä tilassa että ajassa olevan mahdollista vuosisadan loppupuolella. Avaruusmatkailu ja avaruudessa asuminen ovat arkipäivää. Ihmiskunnan todellisuuskäsitys muuttuu, kun tietomäärä ja sen soveltamisen mahdollisuudet kasvavat. Osa osallistujista ilmaisi myös huolensa liittyen teknologian valtaviin kehitysaskeliin sekä tiedon määrän nopeaan kasvuun.

Moni osallistuja koki, etteivät yksilöt tai yhteisöt välttämättä kykene pysymään kehityksen perässä. Ihmisten välisen aidon kohtaamisen arvon nähtiin toisaalta kasvavan tulevaisuudessa. Tarinoissaan useat messuvieraat visioivat yhteisöllisempää ja yksinkertaisempaa elämäntyyliä, peräänkuuluttivat vapautta ja terveyttä mutta toivoivat myös luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustavampaa yhteiskuntaa.

Tulevaisuuden tarinat –työpaja oli toinen neljän visiopäivän sarjasta, jonka tarkoitus on muodostaa erilaisia tulevaisuuskuvia kaupungeista, ihmisten tarpeista ja liikenteen roolista kaupungeissa. Visiotyö on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Seuraavat visiopäivät:

Tampere, 20.syyskuuta klo 9.00: http://skolry.fi/tapahtumat/visiotyo-nain-kaupunki-liikkuu-ja-liikuttaa-vuosisadan-jalkipuoliskolla-0

Oulu, 28.syyskuuta klo 9.00: http://skolry.fi/tapahtumat/visiotyo-nain-kaupunki-liikkuu-ja-liikuttaa-vuosisadan-jalkipuoliskolla