Smart mobility

Eri kulkumuotoja yhdistävät uudet palvelut lisäävät kestävää liikkumista

25.2.2020 klo 15.28

MaaS (Mobility as a Service) eli liikkuminen palveluna mullistaa tapamme liikkua. Ramboll laati maailman ensimmäiselle MaaS-operaattorille analyysin Whim-sovelluksen käytöstä ja käytön vaikutuksista. Analysoimme sovelluksen käyttöä sen ensimmäisen käyttövuoden ajalta (2018) sekä vertasimme sovelluksen käyttäjien matkustustottumuksia muiden helsinkiläisten matkustustottumuksiin.

Whimpact-tutkimuksessa tarkasteltiin anonyymia dataa Whim-palvelusta, jossa on yli 70 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Ne helsinkiläiset, joilla on vastaavat väestötiedot kuin Whimin käyttäjillä, tekivät 48 % matkoista joukkoliikennettä hyödyntäen. Whim-palvelun käyttäjät taittoivat matkoistaan 73 % joukkoliikenteen avulla.

- Tutkimus osoittaa, että joukkoliikenne on ylivoimaisesti käyttäjien suosituin kulkumuoto, vaikka palvelun kautta on tarjolla muitakin kulkumuotoja edullisesti, kertoo Rambollin älykkään liikkumisen kansainvälisistä palveluista vastaava johtaja Jukka-Pekka Pitkänen.

Pitkäsen mukaan tutkimus osoittaa, että useiden eri liikkumismuotojen välillä sukkuloivat ns. multimodalistit hyödyntävät Whim-palvelua monipuolisesti.

- Heille palvelu on ratkaisu myös matkan alku- tai loppukilometrien liikkumiseen. He yhdistivät polkupyörän, taksin tai vuokra-auton ratkaistakseen matkan sen osuuden, jolle joukkoliikenne ei ulotu.

Whim-palvelun käyttäjät tekivät taksilla 2,4 % matkoistaan. Se on yli kaksi kertaa useammin kuin keskimäärin Helsingissä. Monet palvelun käyttäjät pitävät taksin ja vuokra-autojen saatavuutta kannustimena omistusautosta luopumiseen, mikä vähentää yksityisautoilun määrää. Lisäksi Whimin käyttäjät hyödyntävät kaupunkipyöriä liityntäliikenteeseen todella paljon. Yli 40% kaupunkipyörämatkoista tehtiin yhdessä joukkoliikennematkan kanssa.

Lisätietoa: https://fi.ramboll.com/Media/rfi/maas-whitepaper

 

Ota yhteyttä

Jukka-Pekka Pitkänen, jukka-pekka.pitkanen@ramboll.fi, P: +358 407 384 190

Global Division Director, Smart Mobility