Progrowth

Ilmoittaudu uuteen asiantuntijapalveluiden myyntikoulutukseen! (TÄYNNÄ)

18.1.2021 klo 13.24
SKOL ja Pro Growth Consulting Oy käynnistävät yhdessä uuden koulutusohjelman, jonka tavoitteena on kehittää suunnittelu- ja konsultointiyritysten myynti- ja markkinointiosaamista ja auttaa niitä näin vahvistamaan kilpailukykyään. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä ELY-viranomaisten kanssa, ja ELY tukee mukaan valittujen yritysten osallistumista. Ilmoittautuminen on auki nyt, ja mukaan mahtuu 22 ensin ilmoittautunutta.

Suunnittelu- ja konsultointialan myynti sisältää monia erityispiirteitä: myydään monimutkaisia ratkaisuja, asiakkaiden tarpeiden ja liiketoiminnan ymmärtäminen on avainasemassa ja myyntisyklit ovat usein pitkiä. Asiakkaina on yritysten lisäksi paljon julkisia organisaatiota, joten julkisten hankintojen tuntemus on tärkeää. Kestävä arvonluonti on yhä tärkeämpää, ja sen ymmärtäminen on avainasemassa kilpailukyvyn säilyttämisessä. Juuri näitä teemoja käsitellään maaliskuussa käynnistyvässä Asiantuntijapalveluiden myynti -koulutusohjelmassa.

Koulutus on suunnattu SKOL ry:n jäsenyrityksille ja se sisältää 13 koulutuspäivää maaliskuun ja marraskuun välillä. Ohjelman aikana käydään läpi mm. yrityksen kasvustrategiat ja kasvun suunnittelu, kestävä arvonluonti ja kestävät hankinnat ratkaisumyynnin keinoin, myyntikäyttäytyminen ja myyntipsykologia, myyntiprosessi sekä markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Koulutuspäivät kestävät puoli päivää, ja niiden lisäksi ohjelmassa on jonkin verran ennakko- ja jälkitehtäviä. Kaikki tehtävät liittyvät oman yrityksen kehittämiseen, joten ohjelman aikana otetaan jo merkittävä harppaus yrityksen kasvupolulla.

Osallistujat saavat koulutuksesta valmiita suunnitelmapohjia ja oppivat myynnin, joita voi heti hyödyntää​ jokapäiväisessä työssä. Verkostoituminen ja muilta osallistujilta oppiminen on myös oleellinen osa koulutusta. Koulutusohjelma tarjoaa yrityksen avainhenkilöille mahdollisuuden pysähtyä yrityksen suunnitelmallisen kehittämisen äärelle – asia, joka hyvin helposti jää kiireessä tekemättä.

"Koulutusohjelma on monipuolinen ja osallistava kokonaisuus, jota voin lämpimästi suositella kaikille jäsenyrityksillemme koosta ja toimialasta riippumatta. Olemme hyvässä yhteistyössä ProGrowthin kanssa koonneet sisällön, joka auttaa vastaamaan nopeasti kehittyvän suunnittelu- ja konsultointimarkkinan yhä vaativampiin asiakashallinnan ja markkinoinnin haasteisiin”- Matti Kiiskinen, kehityspäällikkö, SKOL ry

 Lisää tietoa koulutusohjelmasta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.