Työryhmien jäsenet

Työryhmien jäsenet

SKOLin työryhmät 2021

Työryhmien tehtävät, vastuut ja toiminta

Työryhmien toimintaa ohjaa SKOLin strategia vuosille 2019-2021 sekä vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Yhteisiä toiminnan painopistealueita ovat asiantuntijoiden nykyistä parempi vaikuttavuus, parhaat tiedot ja taidot, ekosysteemien monialaisuus ja elinvoima sekä jäsenpalveluiden parantaminen. Työryhmät toimivat tiiviissä yhteydessä myös Teknologiateollisuus ry:n ja muiden kumppaniorganisaatioiden kanssa. Työryhmien sihteerinä toimivat Noora Kuparinen (viestintä- ja vaikuttamisryhmä) ja Matti Kiiskinen SKOLista (muut työryhmät) sekä Johanna Laine Teknologiateollisuudesta (työmarkkina- ja koulutusryhmä).
 

Työmarkkina- ja koulutusryhmä

Työryhmän päätehtävänä on alan osaamiseen, tietoihin ja taitoihin liittyvän strategisen teemakokonaisuuden läpivienti. Lisäksi ryhmä toimii Teknologiateollisuuden TES-organisaation suunnittelun ja konsultoinnin toimialan taustaryhmänä. Lisäksi työryhmä vastaa henkilöstöasioihin liittyvän tilastoinnin kehittämisestä.

Pj. Matti Andersson, Dekra Industrial 
Sari Anttila, Neste Engineering Solutions
Anne-May Asplund, Sitowise
Elina Haapasaari, A-Insinöörit
Virve Haaja, AFRY       
Arja Immonen, Ramboll Finland
Matias Komulainen, FCG
Erica Kraufvelin-Lämsä, CTS Engtech
Sari Peltola, Vahanen
Kaisa Ryysy, Sweco                                 
Marja Salenius-Ranki, Elomatic
Jari Syrjälä, Citec
Päivi Tamminen, WSP 
Minna Tornikoski, Etteplan Finland                      
Veijo Tuominen, Deltamarin
Sihteeri Joanna Ahokanto, Teknologiateollisuus ry

Arvonluonti- ja innovaatioryhmä

Työryhmän päätehtävänä on alan ekosysteemiin ja SKOLin jäsenpalveluihin liittyvien strategisen teemakokonaisuuksien läpivienti. Lisäksi ryhmä vastaa innovaatiorahoitukseen ja julkisiin hankintoihin liittyvästä vaikuttamisesta sekä alan arvonluontiin ja kestävään kehitykseen liittyvien kehityshankkeiden ohjauksesta.
 

Pj. Kirsi Hautala, Rejlers
Ilkka Heikkilä, AFRY
Elina Kaura, FCG
Tomi Keskinen, Sweco Finland
Jannis Mikkola, Sitowise
Teemu Launis, Elomatic
Iiro Lehtoranta, Granlund
Heikki Pikkarainen, Neste Engineering Solutions 
Jaakko Rintala, Citec
Janne Uotila, Deltamarin
Juha Valtari, Ramboll Finland
Juha Vanhanen, Gaia Consulting
Harri Väänänen, WSP Finland
Oona Johansson, WSP (Konsulttinuoret)

Viestintä- ja vaikuttamisryhmä

Työryhmä vastaa SKOL-strategian viestintään ja vaikuttamiseen liittyvän strategisen teemakokonaisuuden läpiviennistä. Työryhmä lisää tietoisuutta toimialan aikaansaannoksista, merkityksestä ja mahdollisuuksista alan arvostuksen ja vetovoiman sekä yhteiskunnallisen painoarvon kasvattamiseksi. Lisäksi ryhmä pyrkii kasvattamaan alan vetovoimaa osaajapulan taltuttamiseksi.

Sini Korpinen, FCG
Heta Heino, Ramboll
Sari Fredriksson, AFRY
Sanna Huopio, Sweco Finland
Mira Iso-Markku, WSP
Virpi Lauri, AFRY
Molli Nyman, Granlund
Johanna Perämäki, Rejlers
Silja Sarkamo , A-Insinöörit 
Outi Torniainen, Etteplan
Susanna Vanhanen, Vahanen
Minttu Vilander, Sitowise
Tomas Norrena, Sweco ja Alvar Lehtonen, SItowise (Konsulttinuoret)
 

 Rakennetyöryhmä

Työryhmä vaikuttaa elinkaaritehokkaan ja turvallisen rakentamisen lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten arkkitehtuuria ja muotoilua edustavien järjestöjen, rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, oppilaitosten, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.
 

Pj Juha Valjus, Sweco   
Matti Heinilä, FCG
Jyrki Jalli, Ideastructura
Mika Laitala, Konstru
Sami Lampinen, WSP
Jaakko Länsiluoto, Vahanen       
Janne Ranz, AFRY
Pekka Narinen / Seppo Raiski, A-Insinöörit
Juha Rantanen, Sitowise
Aki Vuolio, Ramboll Finland
Pieta Haukka, A-Insinöörit (Konsulttinuoret)                                         

Geotyöryhmä

Työryhmä vaikuttaa kestävän maa-, pohja- ja ympäristörakentamisen lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten infrarakentajien, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.

Pj. Marko Laurila, AFRY
Henri Haverinen, WSP Finland
Kari Hietala, FCG
Ilona Häkkinen, A-Insinöörit
Ville Malmivaara, Golder       
Harri Mäkelä, Innogeo
Tuomo Passi, Sweco
Suvi Saliola, Sipti Infra
Mikko Suoranta, Sitowise
Petri Tyynelä, Ramboll Finland
Juha Viljanen, Destia
Jaiswal Manish, Sipti (Konsulttinuoret)                        

Energia- ja talotekniikkaryhmä

Työryhmä vaikuttaa energiatehokkaan ja kehittyvän talotekniikan lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten talotekniikkateollisuuden, oppilaitosten, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.

Henri Airaksinen, Ins.tsto Äyräväinen Oy
Johannes Helander, Sitowise
Juhani Hyvärinen, Talteka  
Markku Hyvärinen, Talokeskus
Otto Jokinen, Hepacon
Jonne Järvinen, Stacon
Eveliina Kavander, FCG
Sasu Karkiainen, AX-Suunnittelu
Mikko Kietäväinen, WSP
Ilkka Kiiski, Sweco
Mika Lamminen, Rejlers
Jonne Mäkelä, Vahanen
Kirsi Kokkonen, AFRY           
Kari Seitaniemi, Leo Maaskola
Teppo Tulokas, Ramboll
Jukka Tyni, Granlund
Topi Volamo, Granlund
Markku Säkö, NSS
Amanda Laakkonen, Milla Kiiskinen ja Kim Lindfors, Granlund (Konsulttinuoret)

Infra- ja ympäristöryhmä

Työryhmä vaikuttaa tehokkaan maankäytön, viihtyisän asumisen, vähäpäästöisen liikenteen ja vastuullisen ympäristönsuojelun lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten väyläviraston, kuntien, oppi- ja tutkimuslaitosten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Eerik Järvinen, Eurofins
Jenni Lautso, Sitowise
Mikko Inkala, AFRY
Pasi Rinne, Gaia Consulting
Pauli Santala, FCG
Kirsikka Siik, Ramboll
Juho Siipo, Sweco
Marja-Terttu Sikiö, Destia
Johanna Sahlsted, WSP
Esa Salminen, Vahanen                  
Maarit Suomenkorpi, Tengbom
Pekka Lindroos, Golder
Teemu Tuhkanen, Solwers
Markus Ventola, A-Insinöörit
Alvar Lehtonen, Sitowise (Konsulttinuoret)

KONSULTTINUORET

Konsulttinuorten tavoitteena on edistää nuorten konsulttien, suunnittelijoiden ja tilaajien verkostoitumista, ylläpitää ja kehittää nuorten suunnittelijoiden ammatillista osaamista sekä markkinoida suunnittelualaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Konsulttinuoret tukevat SKOLin tavoitteita kaikissa neljässä strategisessa teemassa. Konsulttinuorten 720 henkilön verkostoa johtaa jäsenten valitsema työryhmä, joka toimii SKOLin toimiston ohjauksessa ja budjetilla.

TYÖRYHMÄ, YLEISET ASIATkonsulttinuoret@konsulttinuoret.fi

TAPAHTUMA-ASIATtapahtumat@konsulttinuoret.fi

  • Kysymykset ja palaute tapahtumista
  • Ehdotukset järjestettävistä tapahtumista

JÄSENASIATjasenet@konsulttinuoret.fi

  • Kysymykset jäsenyyteen liittyen
  • Jäsentietojen päivitys (esim. muuttuneet yhteystiedot)

OSOITETIEDOT:

SKOL ry / Konsulttinuoret
Eteläranta 10
PL 10
00131 Helsinki

Konsulttinuorten työryhmä 2021

Puheenjohtaja:

Oona Johansson, WSP Finland Oy 

Varapuheenjohtaja:

Saara Lassila (myös tapahtumakoordinaattorin roolissa)

Jäsenvastaava:

Pieta Haukka, A-Insinöörit Civil Oy

Budjettivastaava:

Amanda Laakkonen, Granlund Oy

Tapahtumakoordinaattorit:

Saara Lassila

Milla Kiiskinen, Granlund Oy

Viestintä- ja Kansainvälisyystiimi:

Manish Jaiswal, Sipti Consulting (vanha jäsen)

Tomas Norrena, Sweco Industry Oy

Alvar Lehtonen, Sitowise Oy

Yhteistyötiimi (sisältäen nyt yritys-, oppilaitos- sekä järjestöyhteistyökokonaisuudet):

Kim Lindfors, Granlund Häme Oy

Katrina Kukkonen, Ramboll Finland Oy

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Etusivu | Teknologiateollisuus (konsulttinuoret.fi)
Konsulttinuoret Facebookissa
Konsulttinuoret Twitterissä
Konsulttinuoret LinkedInissä