Työryhmien jäsenet

Työryhmien jäsenet

SKOLin työryhmät 2020

Työryhmien tehtävät, vastuut ja toiminta

Työryhmien toimintaa ohjaa SKOLin strategia vuosille 2019-2021 sekä vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Yhteisiä toiminnan painopistealueita ovat asiantuntijoiden nykyistä parempi vaikuttavuus, parhaat tiedot ja taidot, ekosysteemien monialaisuus ja elinvoima sekä jäsenpalveluiden parantaminen. Työryhmät toimivat tiiviissä yhteydessä myös Teknologiateollisuus ry:n ja muiden kumppaniorganisaatioiden kanssa. Työryhmien sihteerinä toimivat Noora Kuparinen (viestintä- ja vaikuttamisryhmä) ja Matti Kiiskinen SKOLista (muut työryhmät) sekä Johanna Laine Teknologiateollisuudesta (työmarkkina- ja koulutusryhmä).
 

Työmarkkina- ja koulutusryhmä

Työryhmän päätehtävänä on alan osaamiseen, tietoihin ja taitoihin liittyvän strategisen teemakokonaisuuden läpivienti. Lisäksi ryhmä toimii Teknologiateollisuuden TES-organisaation suunnittelun ja konsultoinnin toimialan taustaryhmänä. Lisäksi työryhmä vastaa henkilöstöasioihin liittyvän tilastoinnin kehittämisestä.

Pj. Matti Andersson, Dekra Industrial 
Sari Anttila, Neste Engineering Solutions
Anne-May Asplund, Sitowise
Elina Haapasaari, A-Insinöörit
Kirsi Kass, AFRY       
Sanna Knuuti, Ramboll Finland
Tuula Koskentausta, Etteplan              
Erica Kraufvelin-Lämsä, CTS Engtech                  
Sari Peltola, Vahanen
Matias Komulainen, FCG
Kaisa Ryysy, Sweco                                 
Marja Salenius-Ranki, Elomatic
Jenni Suontausta, Citec
Päivi Tamminen, WSP                       
Veijo Tuominen, Deltamarin
Juuso Virtanen, Sitowise (Konsulttinuoret)
Sihteeri Johanna Laine, Teknologiateollisuus ry

Arvonluonti- ja innovaatioryhmä

Työryhmän päätehtävänä on alan ekosysteemiin ja SKOLin jäsenpalveluihin liittyvien strategisen teemakokonaisuuksien läpivienti. Lisäksi ryhmä vastaa innovaatiorahoitukseen ja julkisiin hankintoihin liittyvästä vaikuttamisesta sekä alan arvonluontiin ja kestävään kehitykseen liittyvien kehityshankkeiden ohjauksesta.
 

Pj. Kirsi Hautala, Rejlers
Ilkka Heikkilä, AFRY
Elina Kaura, FCG
Tomi Keskinen, Sweco Finland
Jannis Mikkola, Sitowise
Teemu Launis, Elomatic
Heikki Pikkarainen, Neste Engineering Solutions 
Jaakko Rintala, Citec
Janne Uotila, Deltamarin
Juha Valtari, Ramboll Finland
Juha Vanhanen, Gaia Consulting
Harri Väänänen, WSP Finland
Alex Lalla, Sweco ja Iiro Lehtoranta, Granlund (Konsulttinuoret)

Viestintä- ja vaikuttamisryhmä

Työryhmä vastaa SKOL-strategian viestintään ja vaikuttamiseen liittyvän strategisen teemakokonaisuuden läpiviennistä. Työryhmä lisää tietoisuutta toimialan aikaansaannoksista, merkityksestä ja mahdollisuuksista alan arvostuksen ja vetovoiman sekä yhteiskunnallisen painoarvon kasvattamiseksi. Lisäksi ryhmä pyrkii kasvattamaan alan vetovoimaa osaajapulan taltuttamiseksi.

Pj. Karoliina Lehmusvirta, Ramboll Finland
Päivi Allenius , FCG
Sari Fredriksson, AFRY
Sanna Huopio, Sweco Finland
Mira Iso-Markku, WSP
Molli Nyman, Granlund
Johanna Perämäki, Rejlers
Silja Sarkamo , A-Insinöörit 
Susan Sundell, Sitowise
Outi Torniainen, Etteplan
Susanna Vanhanen, Vahanen
Minttu Vilander, Sitowise
Elina Heinilä, AFRY (Konsulttinuoret)

 Rakennetyöryhmä

Työryhmä vaikuttaa elinkaaritehokkaan ja turvallisen rakentamisen lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten arkkitehtuuria ja muotoilua edustavien järjestöjen, rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, oppilaitosten, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.
 

Pj Juha Valjus, Sweco   
Jyrki Jalli, Ideastructura
Mika Laitala, Konstru
Sami Lampinen, WSP Finland         
Pekka Narinen, AFRY
Seppo Raiski, A-Insinöörit
Pekka Rantanen, Sitowise    
Ahti Rantonen, Vahanen
Vesa Sunikka, Optiplan
Aki Vuolio, Ramboll Finland                                            
Lotta Råberg, AFRY (Konsulttinuoret)

Geotyöryhmä

Työryhmä vaikuttaa kestävän maa-, pohja- ja ympäristörakentamisen lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten infrarakentajien, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.

Pj. Marko Laurila, AFRY
Henri Haverinen, WSP Finland
Ilona Häkkinen, A-Insinöörit
Ville Malmivaara, Golder       
Harri Mäkelä, Innogeo
Tuomo Passi, Sweco
Suvi Saliola, Sipti Infra
Mikko Suoranta, Sitowise
Petri Tyynelä, Ramboll Finland
Juha Viljanen, Destia
Jaiswal Manish, Sipti ja Malla Sipilä, Sitowise (Konsulttinuoret)                        

Energia- ja talotekniikkaryhmä

Työryhmä vaikuttaa energiatehokkaan ja kehittyvän talotekniikan lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten talotekniikkateollisuuden, oppilaitosten, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.

Henri Airaksinen, Ins.tsto Äyräväinen Oy
Johannes Helander, Sitowise
Juhani Hyvärinen, Talteka  
Markku Hyvärinen, Talokeskus
Otto Jokinen, Hepacon
Kalevi Hämäläinen, Stacon
Eveliina Kavander, FCG
Sasu Karkiainen, AX-Suunnittelu
Ilkka Kiiski, Sweco
Teppo Tulokas, Ramboll
Kirsi Kokkonen, AFRY           
Kari Seitaniemi, Leo Maaskola
Timo Tenninen, Rejlers
​Antti Torkki, Optiplan
Jukka Tyni, Granlund
Topi Volamo, Granlund
Markku Säkö, NSS
Jukka Kopra, Ramboll (Konsulttinuoret)

Infra- ja ympäristöryhmä

Työryhmä vaikuttaa tehokkaan maankäytön, viihtyisän asumisen, vähäpäästöisen liikenteen ja vastuullisen ympäristönsuojelun lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten väyläviraston, kuntien, oppi- ja tutkimuslaitosten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Eerik Järvinen, Eurofins
Jenni Lautso, Sitowise
Mikko Inkala, AFRY
Pasi Rinne, Gaia Consulting
Pauli Santala, FCG
Kirsikka Siik, Ramboll
Juho Siipo, Sweco
Marja-Terttu Sikiö, Destia
Esa Salminen, Vahanen                  
Maarit Suomenkorpi, Tengbom
Pekka Lindroos, Golder
Teemu Tuhkanen, Solwers
Markus Ventola, A-Insinöörit
Pekka Väinölä, WSP
Lari Tuominen, Ramboll ja Laura Penttilä, Destia (Konsulttinuoret)

KONSULTTINUORET

Konsulttinuorten tavoitteena on edistää nuorten konsulttien, suunnittelijoiden ja tilaajien verkostoitumista, ylläpitää ja kehittää nuorten suunnittelijoiden ammatillista osaamista sekä markkinoida suunnittelualaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Konsulttinuoret tukevat SKOLin tavoitteita kaikissa neljässä strategisessa teemassa. Konsulttinuorten 700 henkilön verkostoa johtaa jäsenten valitsema työryhmä, joka toimii SKOLin toimiston ohjauksessa ja budjetilla.

TYÖRYHMÄ, YLEISET ASIATkonsulttinuoret@konsulttinuoret.fi

TAPAHTUMA-ASIATtapahtumat@konsulttinuoret.fi

  • Kysymykset ja palaute tapahtumista
  • Ehdotukset järjestettävistä tapahtumista

JÄSENASIATjasenet@konsulttinuoret.fi

  • Kysymykset jäsenyyteen liittyen
  • Jäsentietojen päivitys (esim. muuttuneet yhteystiedot)

OSOITETIEDOT:

SKOL ry / Konsulttinuoret
Eteläranta 10
PL 10
00131 Helsinki

Konsulttinuorten työryhmä 2020

Juuso Virtanen, Sitowise (puheenjohtaja)

Elina Heinilä, AFRY

Jukka Kopra, Ramboll

Alex Lalla, Sweco

Iiro Lehtoranta, Granlund

Jaiswal Manish, Sipti

Laura Penttilä, Destia

Lotta Råberg, AFRY

Lari Tuominen, Ramboll

Malla Sipilä, Sitowise

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Konsulttinuoret Facebookissa
Konsulttinuoret Twitterissä
Konsulttinuoret LinkedInissä