Tietoa alasta

Tietoa alasta

tietoa alasta

SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö. SKOLin muodostaa yli 140 yritystä, jotka työllistävät noin 19 500 työntekijää.

Suunnittelu- ja konsultointiala voidaan jakaa kolmeen osaan: teollisuus-, talonrakentaminen- ja yhdyskuntasektori. Näistä suurin toimiala on teollisuus, arvion mukaan liikevaihto oli vuonna 2019 noin 848 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin oli talonrakentaminen noin 784 miljoonan euron liikevaihdolla ja kolmanneksi suurin oli yhdyskuntasektori noin 487 miljoonan euron liikevaihdolla.

Suurimpina toimialoina säilyivät edellisten vuosien tapaan prosessisuunnittelu ja rakennetekniikka. Lisäksi LVI-tekniikka, rakennuttaminen (talonrakennus) ja sähkö- ja teletekniikka säilyivät suurina toimialoina.

SKOLin jäsenyritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suunnittelu- ja konsultointialan tavoitteena on olla suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittäjä.

Lisää tietoa alasta:

 

Alan luvut