Tietoa alasta

tietoa alasta

SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö. SKOLin muodostaa 118 yritystä, jotka työllistävät noin 21 000 työntekijää, jäsenyritysten kokonaisliikevaihto on noin 2,2 miljardia euroa.

Perinteisesti SKOLin tilastoissa tunnusluvut on jaettu kolmeen pääkategoriaan: teollisuuteen, talonrakentamiseen ja yhdyskuntaan. Näistä suurin toimiala oli vuonna 2022 talonrakentaminen, jonka liikevaihto oli arvion mukaan noin 1 014 miljoonaa euroa, ylittäen ensimmäisen kerran yli miljardin euro rajan. Teollisuuden ohi tilastossa nousi yhdyskuntasektori, jonka liikevaihto oli arviolta 579 miljoonaa euroa. Teollisuus oli liikevaihdon arviolta toimialoilta pienin 561 miljoonan liikevaihdolla. 

Rakennetekniikka oli tyypillisesti kyselyn suurin toimiala, jonka jälkeen muina suurina toimialoina säilyivät LVI-tekniikka, tehdas- ja laitossuunnittelu, sähkö- ja teletekniikka (talo), rakennuttaminen (talo) sekä prosessisuunnittelu. Näistä toimialoista muut kasvoivat keskimäärin muutaman prosenttiyksikön, mutta prosessisuunnittelu laski lähemmäs neljä prosenttiyksikköä. Selvästi suurimpana toimeksiantajaryhmänä säilyi teollisuus lähes 33% osuudella. Kuntasektori työllisti SKOL-yrityksiä 20 % osuudella ja valtio 11 %:lla.

Vuoden 2022 liikevaihtokyselyn perusteella yli 100 miljoonan euron liikevaihtoon alan yrityksistä suuruusjärjestyksessä ylsivät: Sweco Finland, Ramboll Finland, AFRY Finland Oy, Etteplan Finland Oy, Sitowise Group Oyj, Granlund konserni, A-Insinöörit -konserni sekä Rejlers Finland.

Kotimaan liikevaihdon suhteen viisi suurinta yritystä olivat Sweco Finland, Ramboll Finland, AFRY Finland Oy, Sitowise Group Oyj, Granlund konserni sekä A-Insinöörit -konserni .

Vientiliikevaihdolla suurimmat viisi yritystä olivat AFRY Finland Oy, Deltamarin Oy, Sweco Finland, Elomatic Yhtiöt sekä FCG Finnish Consulting Group Oy.
 

SKOLin jäsenyritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suunnittelu- ja konsultointialan tavoitteena on olla suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittäjä.

 

Alan luvut