Tietoa alasta

tietoa alasta

SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö. SKOLin muodostaa 136 yritystä, jotka työllistävät noin 21 000 työntekijää, jäsenyritysten kokonaisliikevaihto on 2,2 miljardia euroa.

Perinteisesti SKOLin tilastoissa tunnusluvut on jaettu kolmeen pääkategoriaan: teollisuuteen, talonrakentamiseen ja yhdyskuntaan. Näistä suurin toimiala oli vuonna 2020 talonrakentaminen, arvion mukaan liikevaihto oli vuonna 2020 noin 840 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin oli teollisuus noin 815 miljoonan euron liikevaihdolla ja kolmanneksi suurin oli yhdyskuntasektori noin 500 miljoonan euron liikevaihdolla.

Suurimpina toimialoina säilyivät edellisten vuosien tapaan prosessisuunnittelu ja rakennetekniikka. Lisäksi LVI-tekniikka, rakennuttaminen (talonrakennus) ja sähkö- ja teletekniikka säilyivät suurina toimialoina. Tie- katu- ja aluetekniikka nousi viiden suurimman toimialan joukkoon. Selvästi suurimpana toimeksiantajaryhmänä säilyi teollisuus lähes 36 % osuudella. Kuntasektori työllisti SKOL-yrityksiä 21 % osuudella ja valtio 11 %:lla.

Kyselyn perusteella suurimmat alan yritykset olivat kokonaisliikevaihdolla mitattuna järjestyksessä suurimmasta alkaen Sweco Finland, Ramboll Finland, AFRY Finland, Sitowise Group, Neste Engineering Solutions, Etteplan Finland, Granlund konserni, Rejlers Finland, A-Insinöörit konserni, ja FCG Finnish Consulting Group.

Kotimaan liikevaihdon suhteen suurimmat olivat Sweco Finland, Ramboll Finland, AFRY Finland, Sitowise ja Etteplan Finland. Vientiliikevaihdolla suurimmat olivat AFRY Finland, Sweco Finland, Citec, Deltamarin ja FCG Finnish Consulting Group.

SKOLin jäsenyritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suunnittelu- ja konsultointialan tavoitteena on olla suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittäjä.

Lisää tietoa alasta:

 

Alan luvut