Casegalleria: Digivihreä kiihdytyskaista

Digital
Suunnittelu – ja konsultointialan yritykset kehittävät jatkuvasti uusia ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi niin infran, rakentamisen kuin teollisuuden saralla. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi alan yritykset hyödyntävät sekä kehittävät itse aktiivisesti uusia digitaalisia ratkaisuja. Suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen kestävälle pohjalle vaatii uusia innovaatioita sekä digitaalisia ratkaisuita, joita SKOL jäsenyritykset totetuttavat työssään. Kestävää kehitystä edistävät innovaatiot ja ratkaisut myös auttavat Suomea pysymään kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena.

#Kestäväksisuunniteltu

Espoon LuxTurrim5G-testialueen digikaksonen on kompleksisen ympäristön tulkki

LuxTurrim5G-hankkeen tutkimus- ja kehitysvaiheessa kehitettiin älypylväitä ja niihin liittyvää infrastruktuuria, data-alustaa sekä älykaupungin palveluita. Sitowisen luoma digitaalinen kaksonen Espoossa sijaitsevasta testialueesta auttaa suunnittelijoita mallintamaan rakentamisen eri vaihtoehtoja. Lue lisää

Vähähiiliseen rakentamiseen löytyy jo useita kustannustehokkaita vaihtoehtoja

Skanska ja Sitowise toteuttivat yhdessä pilotin, jossa optimoitiin rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä ja investointikustannuksia. Tulosten mukaan taloudellisesti kannattava lopputulos on mahdollista saavuttaa useilla vähähiilisillä ratkaisuilla. Lue lisää

Vihreä infrahanke kehittää kaupunkisuunnittelua

Virtuaalivehreä oli Helsingin kaupungin innovaatioyhtiön Forum Virium Helsingin koordinoima hanke, jossa selvitettiin uudenlaisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja. Kahdeksan kuukautta kestäneen hankkeen tavoitteena oli pilotoida toimintamalli, jossa pystytään digitaalisten menetelmien avulla tunnistamaan parhaita ratkaisuja vihreän infran huomioimiseksi jo kaavoitusvaiheessa. Lue lisää

Otaniemen Circular Raw Materials Hub -yhteislaboratoriossa ratkotaan tulevaisuuden kiertotaloushaasteita 

FCG Finnish Consulting Groupin suunnittelemassa Circular Raw Materials Hub -laboratoriossa ratkotaan epäorgaanisten materiaalien ja mineraalien tutkimushaasteita yhteistyössä usean organisaation voimin.  

Lue lisää

Innovatiivisia aluerakentamisen ratkaisuja puurakentamisen kiertotaloushankkeesta 

FCG Finnish Consulting Group, Viitasaaren kaupunki ja Kehittämisyhtiö Witas Oy ovat mukana ympäristöministeriön rahoittamassa kiertotaloushankkeessa, jossa innovoidaan uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille alue- ja maisemasuunnittelun elementteinä ja rakenteina. Lue lisää

Maailmanluokan innovaatioita korkeaan puurakentamiseen – Joensuun Lighthouse

Suomen korkein puukerrostalo Joensuun Lighthouse palkittiin viime vuonna puurakentamisen edelläkävijänä. A-Insinöörit vastasi projektin ennakkoluulottomista rakenneratkaisuista ja pääsi vahvasti kehittämään suomalaista puurakentamisen osaamista. Maailman korkein terästankojäykisteinen puurakennus edellytti vaativuudessaan uusia ratkaisuja niin lujuuden, kantokyvyn, painumisen kuin paloturvallisuudenkin osalta.Lue lisää

Supertietokone jäähtyy ympäristöystävällisesti

Granlund on suunnitellut Kajaaniin sijoitettavan eurooppalaisen supertietokoneen konesalin. Konesalioperointi on hiilineutraalia – hiilijalanjälki voi olla jopa negatiivinen Lue lisää

Tamron hiilijalanjälki pieneni 250 tonnia

Tamrolle tilojen olosuhteet ovat kaikki kaikessa. Digitaalisilla kiinteistöpalveluilla energiankulutuksen kustannukset laskivat yli 65 000 eurolla vuodessa ilman lisäinvestointeja. Lue lisää

 

Rejlersin etävalvontatyökalu palvelee työmaaprojekteissa virtuaalisesti

Rejlers Finland Oy:n kehittämä virtuaalinen etävalvontatyökalu nousee arvoonsa etätyön aikakaudella. Accelerated Operations –nimellä tunnettu palveluratkaisu mahdollistaa 360-näkymän projektityömaalta koko projektikonsortiolle. Lue lisää

 

Logistiikan digitalisaation ilmastovaikutuksia selvitetty ensimmäistä kertaa

Liikenne- ja viestintäministeriölle tehdyssä selvityksessä on arvioitu logistiikan digitalisaation ilmastovaikutuksia ja tunnistettu sen vaikuttavimpia keinoja. Selvityksen tarkoituksena on ollut tutkia digitalisaation osa-alueiden päästövähennyspotentiaalia ja kustannusvaikutuksia päätöksenteon tueksi. Digitalisaation lisäksi selvityksessä on arvioitu myös polttonesteen CO2-sisällön vaikutusta logistiikan päästöihin. Selvitys palvelee ministeriössä laadittavaa logistiikan digitalisaatiostrategiaa.Lue lisää

Uusi digipalvelu varmistaa viheralueiden kunnon

Ramboll on tuonut markkinoille helppokäyttöisen webtyökalun viheralueiden kunnon seurantaan. Palvelu sisältää katuympäristöihin ja viheralueille asennettavat langattomat IoT-anturit, reaaliaikaisen tiedonkeruun ja web-pohjaisen raportointi- ja vikailmoitusjärjestelmän.Lue lisää