Koulutus ja osaaminen

young professionals
Alamme osaamisen kehittäminen ja koulutuksen lisääminen ovat SKOLin tärkeimpiä tavoitteita. Koulutusselvityksemme perusteella alan osaajavaje on tulevaisuudessa erittäin merkittävä.

Suunnittelu- ja konsultointiala on kasvanut jo usean vuoden ajan voimakkaasti, ja myös tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset. Ala työllistää eniten tekniikan ja liikenteen koulutusaloilta korkeakoulutettuja asiantuntijoita. Suunnittelu- ja konsultointialan menestys on sidoksissa osaavaan työvoimaan, josta on useilla päätoimialoilla jo nyt vajausta. Eläkkeelle vuosittain jäävien työntekijöiden määrä kasvaa jatkuvasti lähivuosina. Kasvava eläköityminen yhdessä toimialan kasvun kanssa syventää osaajavajetta merkittävästi.

Vasemmalta löytyville alasivuille on kerätty SKOLin oman selvityksen lisäksi muidenkin tahojen selvityksiä koulutusnäkemiin liittyen. Näihin katsauksiin kannattaa perehtyä, sillä koulutus- ja osaajatilanne määrittävät hyvin pitkälti alamme tulevaisuutta.