Toiminta ja Palvelut

palvelut

Paremmat pelisäännöt ja toimintaympäristö jäsenyrityksille

 • Olemme neuvotelleet alan yleiset KSE-sopimusehdot tilaajatahojen kanssa ja edistämme niiden käyttöä.
 • Edistämme laatua, osaamista ja yhteistyötä painottavien hankintamenettelyjen käyttöä.
 • Järjestämme yhteistyötapaamisia tilaajien ja jäsenyritysten välillä hankinnan pelisääntöjen edistämiseksi.
 • Kehitämme hyviä toimintatapoja ja hankintamalleja, suunnittelu- ja konsultointipalvelujen hankintaohjeita (RT-kortteina) ja niitä tukevia työkaluja
 • Vaikutamme suunnittelu- ja konsultointialaa koskevaan kansalliseen ja EU-sääntelyyn

Suunnittelualan vetovoiman parantaminen

 • Järjestämme seminaareja, työpajoja ja verkottumistilaisuuksia jäsenille, asiakkaille ja sidosryhmille.
 • Jäsenyrityksen nuorista asiantuntijoista koostuva Konsulttinuoret lisää alan vetovoimaa opiskelijoiden keskuudessa, parantaa asiantuntijoiden verkottumista alalla ja toimii alan ammatillisena yhdyssiteenä
 • Toteutamme Teknologiateollisuuden kanssa nuorille suunnattua vetovoimatoimintaa
 • Järjestämme Vuoden Nuori Konsultti -kilpailun, jonka finalistit palkitaan kevään Konsulttipäivässä.
 • Osallistumme tärkeisiin vetovoimahankkeisiin yhdessä sidosryhmien kanssa (Infra-ala/LIKE, talotekniikka)

Työryhmät, työkalut ja pelisäännöt

 • SKOLin työryhmät tarjoavat jäsenyrityksille foorumin verkottua, vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä toimintatapojen kehittämiseksi.
 • SKOLissa toimii seitsemän työryhmää: arvonluonti ja innovaatiot -ryhmä, työmarkkina- ja koulutusryhmä, viestintä- ja vaikuttamisryhmä, infra- ja ympäristöryhmä, energia- ja talotekniikkaryhmä, rakennetyöryhmä ja geotyöryhmä
 • Työryhmät kehittävät oman toimialansa työkaluja, pelisääntöjä ja standardeja sekä ylläpitävät alansa tehtäväluetteloita ja vaikuttavat alan määräyksiin ja säädöksiin

Yliopisto- ja AMK-koulutuksen sisältö ja yritysyhteistyö

 • Vaikutamme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetusohjelmien pääaineisiin ja opetuksen sisältöön ja volyymiin sekä yhteistyöhön SKOL-yritysten ja oppilaitosten välillä.
 • Edistämme jäsenyritysten tarpeita vastaavaa jatko- ja täydennyskoulutusta yliopisto- ja AMK-tasolla.
 • Vaikutamme opetusministeriöön yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen sisällön ja rahoituksen sekä yritysyhteistyön kehittämiseksi

Alan arvonluonti, vaikuttavuus ja imago

 • Järjestämme mediatapaamisia toimitusten ja jäsenyritysten kanssa.
 • Käytämme sosiaalisen median kanavia ja teemme kuukausittain sähköisiä sidosryhmäkirjeitä suunnittelu- ja konsultointialasta, jäsenyrityksistä ja projekteista.
 • Viestimme case-esimerkein asiakkaille ja sidosryhmille hyvän suunnittelun vaikuttavuudesta. Sijoitus hyvään suunnitteluun kannattaa - suunnittelun laatu ratkaisee lopputuotteen hinnan ja elinkaaritalouden.
 • Tuomme esille SKOL-yritykset vastuullisina, eettisinä ja parasta laatua tuottavina asiantuntijoina, yhteistyökumppaneina, kehittäjinä ja uudistajina.
 • Viestimme SKOL-yritysten merkittävästä roolista kestävän kehityksen toteutuksessa ja hiilikädenjäljen jättämisessä

Neuvontapalvelut SKOL-yrityksille, työmarkkinapalvelut

 • KSE-ehdot, JYSE-ehdot, tekijänoikeusasiat ja muu sopimusneuvonta (SKOLin jäsenille toimisto sekä asianajotoimisto Susiluoto, info@susiluoto.com)
 • Julkisiin hankintoihin liittyvä neuvonta
 • Työehtosopimuksiin liittyvät tulkinnat (Työsuhdepalvelu ja TES-kone, TES-kone | Teknologiateollisuus ry (teskone.fi) Teknologiateollisuuden jäsenille)
 • Työsuhdeneuvonta online-päivystyksenä (Teknologiateollisuuden jäsenille), Työsuhdeneuvonta - Teknologiateollisuus
 • Suunnittelu- ja konsultointialan työehtosopimusten neuvottelu (Teknologiateollisuuden työnantajat)

Tilastointi, suhdanteet, tiedottaminen ja ennakointitieto jäsenyrityksille

 • Kuukausittainen uutiskirje jäsenille ja sidosryhmille
 • Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto- ja tilinpäätöstilastot
 • Palkkatutkimukset ja -tilastot
 • Kolme kertaa vuodessa alan kustannusseuranta
 • Neljä kertaa vuodessa suhdannekatsaukset
 • Kyselytutkimukset ajankohtaisista aiheista
 • Kansainvälinen konsultointialan Sector Review -julkaisu ja EFCAn suhdannekatsaukset

Alan kehittäminen, maine ja asiakastyytyväisyys

 • Alan kehittäminen RALAn jäsenenä kehitämme suunnittelun laatujärjestelmiä ja olemme mukana RALA-laatujärjestelmän sertifiointijärjestelmässä.
 • Olemme mukana alan kehittämisessä, mm. ROTI- ja KIRA-digi-hankkeet
 • Keräämme asiakaspalautetta ja teemme alan mainetutkimuksia ja jäsenyritysten vertailevia asiakastyytyväisyystutkimuksia
 • Olemme Teknologiateollisuuden jäsen ja noudatamme sen vastuullisuusperiaatteita
 • Olemme mukana KIRA-foorumin, FISE Oy:n, RALA ry:n, Rakennustietosäätiön ja EK:n toiminnassa 

Kansainvälistymisen edistäminen

 • Olemme kansainvälisen konsulttijärjestön FIDICin jäsen ja noudatamme sen eettisiä ohjeita
 • Tiedotamme Euroopan konsultointialan kehityksestä Euroopan konsulttijärjestö EFCAn suhdannebarometrilla.
 • Osallistumme vuosittain järjestettävään pohjoismaisten konsulttijärjestöjen RINORD-puheenjohtajistotapaamiseen
 • Vaikutamme suunnittelu- ja konsultointialan EU-lainsäädäntöön EFCAn jäsenenä.

Palvelut tilaajille

 • Asiakastiedotteet ja sidosryhmäkirjeet
 • Sopimusehdot ja sopimuslomakkeet Rakennustiedon palvelusta
 • Kustannusseuranta ja suunnittelupalkkioiden tarkistukset
 • Sosiaalikustannusprosentit
 • Työmääräarviot
 • SKOL-yrityshaku
 • Suunnittelupalvelun hankintaohjeet
 • Tarjouspyyntö- ja sopimusmallit, digitaalisen tiedon luovutus ja hyödyntäminen
 • RALA-sertifioidut yritykset