Blogit

Kirjoitus
Suunnittelu- ja konsulttialaan luotetaan, kiinnostus työskennellä alalla kasvaa

Suunnittelu- ja konsulttialan yrityksiin luotetaan. Alan perinteisestikin hyvä maine on entisestään kohentunut niin vastuullisuuden, johtamisen, innovaatioiden kuin muillakin maineen osa-alueilla. Tämä todettiin SKOLin tuoreessa, T-Median toteuttamassa mainetutkimuksessa. Lue lisää

Millaisen kädenjäljen haluamme jättää?

Yritysten, erityisesti asiantuntijayritysten, kuuluu tuottaa positiivisia vaikutuksia ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Kirjoittaa Jyrki Keinänen. Lue lisää

Vähähiilisen rakentamisen takia ei pidä tinkiä kannattavuudesta

Vähähiilinen rakentaminen ei maksa normirakentamista enempää, jos rakennushankkeen päästöt ja kustannukset optimoidaan tarkasti alusta lähtien. Ohjauksella on mahdollista saavuttaa jopa kustannushyötyjä. Lue lisää

Urbaani resilienssi tukee kaupunkilaisten hyvinvointia vaikeinakin aikoina

Suomen ympäristökeskuksen mukaan suomalaisista 72 prosenttia asuu kaupunkialueilla. Vaikka emme ole miljoonakaupunkien maa, ei ole yhdentekevää, millaisia asuinympäristöjä, kohtaamispaikkoja ja palveluita kaupunkimme tarjoavat. Lue lisää

Asiantuntijatyö murroksessa

Covid-19 eli Korona iski meihin viime keväänä ennen näkemättömällä tavalla Vauhti, millä COVID-19 levisi maailmalla, oli hämmästyttävän nopea ja se aiheutti sen, että normaalin ennakkoivan varautumisen sijaan jouduimme suurelta osin vain reagoimaan vauhdilla muuttuvaan tilanteeseen. Miten meille sitten siinä kävi?Lue lisää

Laatua painottavilla hankinnoilla kohti kestävää arvonluontia

Julkinen sektori hankkii Suomessa palveluita, tavaroita ja rakennustöitä vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. SKOLin tekemän jäsenkyselyn* tulokset kertovat julkisten hankintojen toteutuvan pääasiassa puitesopimusten, kokonaistaloudellisen edullisuuden ja hintakilpailun pohjalta. Käytännössä kuitenkin kaksi kolmasosaa julkisista hankinnoista ratkaistaan halvimman hinnan pohjalta ja erityisesti kuntien hankinnoissa hinnan on nähty voittavan kriteerinä liian usein laadun ja elinkaaritaloudellisuuden. Lue lisää

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta auttavat sanoittamaan vaikuttavia tekoja myös rakentamisessa

Useimmille meistä kestävästä kehityksestä tulee mieleen ilmastonmuutos, kasvisruoka, lentohäpeä, yksityisautoilun vähentäminen. Kuumia aiheita, valitettavan kirjaimellisestikin.

Kestävää kehitystä tulisi kuitenkin tarkastella laajemmin – ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kokonaisuutena. Kyse ei ole vain ilmastoteoista ja päästökeskeisyydestä, vaan yhtä lailla esimerkiksi terveydestä, koulutuksesta, kestävästä teollisuudesta, innovaatioista ja infrastruktuureista, yhteistyöstä ja kumppanuudesta sekä kestävistä kaupungeista ja yhteisöistä. Lue lisää

.

Tunteja ja urakkatyötä vai oikeaa asiakasarvoa – asiantuntijapalveluiden ansaintamallit uudistuvat

Tilastojen mukaan asiantuntijapalvelut hankitaan varsinkin julkisella sektorilla edelleen hinnalla kilpailuttamalla. Aikapalkkiolla hankitaan 72 %, kiinteällä kokonaishinnalla 18 % ja muilla palkkiomuodoilla 10 % toimeksiannoista, hintakilpailua käyttää 34 %, tarjouskilpailua (hinta ja laatu) 23 %, suoraa neuvottelumenettelyä 13 % ja vuosi- tai kumppanuussopimusta 29 % tilaajista. Lue lisää

Kohti nettopositiivista toimintaa

Nettopositiivisuus on tila, jossa yritys aiheuttaa ympäristölle nettona enemmän hyvää kuin pahaa. Esimerkiksi ilmastovaikutuksiltaan nettopositiivinen yritys sitoo ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin mitä sinne toiminnallaan päästää eli yrityksen hiilikädenjälki on suurempi kuin sen hiilijalanjälki. Lue lisää

Uusi tuulahdus nettopositiivisuutta!

Ottamalla kädenjälki mukaan tarkasteluihin, voidaan rakentaa täysin uutta ja positiivista näkökulmaa yrityksen toimintaan ja kehitykseen. Lue lisää