etätyö

Blogi: Asiantuntijatyö murroksessa

Covid-19 eli Korona iski meihin viime keväänä ennen näkemättömällä tavalla Vauhti, millä COVID-19 levisi maailmalla, oli hämmästyttävän nopea ja se aiheutti sen, että normaalin ennakkoivan varautumisen sijaan jouduimme suurelta osin vain reagoimaan vauhdilla muuttuvaan tilanteeseen. Miten meille sitten siinä kävi?

WSP on globaali 50 000 työntekijän asiantuntijayritys, jolla on toimintaa kaikilla mantereilla.

Meillä on jatkuvasti käynnissä projekteja, joissa tekijät tulevat useista maista, joten periaatteessa kaiken pitäisi toimia kitkatta. Silti yllättävän usein töiden tehokas jakaminen jopa eri paikkakunnille Suomen sisälläkin ontui. Kulttuuri ei ole tukenut sitä. Koronan myötä suurimman osan piti siirtyä pikavauhdilla kotitoimistoon, opetella etätyöskentely ja erilaisten etätyövälineiden käyttö samalla kun yhteiskunta ympärillä lähes pysähtyi ja kaikki normaali toiminta jouduttiin sopeuttamaan tilanteeseen. 

Harvard Business Review on tehnyt tutkimuksen "Knowledge Workers Are More Productive from Home", jossa verrataan vuonna 2013 ja viime keväänä tehtyjen tutkimusten tuloksia. Muutos on merkittävä ja osoittaa, että asiantuntijat ovat pystyneet paremmin keskittymään merkityksellisiin tehtäviin sekä asiakkaiden kanssa kommunikointiin ja samalla suuriin kokouksiin käytetty aika on vähentynyt. Lyhyellä tähtäimellä työn tuottavuus on kasvanut, mutta samalla on noussut esiin myös huoli pidemmän ajan vaikutuksista tehokkuuteen, luovuuteen ja jaksamiseen.

Myös meillä on näkyvissä samanlaiset vaikutukset kuin mitä HBR:n tutkimuksen tulokset osoittavat.  Toiminta pystyttiin sopeuttamaan nopeasti ja tuottavuus kasvoi selkeästi. Silti jonkin ajan kuluttua alkoi näkyä myös merkkejä siitä, että uusien ideoiden luominen ja käsittely ei onnistunut etä-työpajoissa yhtä hyvin kuin kokoontumalla fyysisesti yhteen paikkaan. Pandemia aiheutti paljon huolta, jolloin myös työn kuormittavuus kasvoi ja toi esimiesten eteen uusia henkilöjohtamisen haasteita. Poikkeustilanteen jatkuessa pidempään nämä pitkittyneen, jatkuvan etätyöskentelyn haasteet pitää ratkoa, samoin kuin turvallinen paluu toimistoille. 

Kaikessa haasteellisuudessaan uskon koronan muuttavan työntekemisen kulttuuriamme myös positiivisella tavalla. Hanna Loikkanen kirjoitti keväällä Kauppalehdessä: "Pakon edessä on jouduttu luomaan toimivat mallit ja infrastruktuuri etätyölle, jolle on monissa yhtiöissä ollut viime vuosina jo paljon kysyntää, muttei ehkä vielä halukkuutta tai uskallusta.” Tämä koskettaa varmasti meidän alaamme. Meidät on nyt pakotettu uuden eteen ja tehtävämme on tehdä siitä paras mahdollinen.

Harri Yli-Villamo

 

 

Harri Yli-Villamo
toimitusjohtaja, WSP Finland