Julkaisut

Julkaisut

julkaisuja
Tästä osiosta löytyy alaa koskevia julkaisuja
Rakennus- ja infra-alan julkaisut

Rakennustieto Oy, https://www.rakennustietokauppa.fi/

New accordion title

New accordion content

Rakennus- ja kiinteistöalan lomakepalvelu

(RT-kortit, tehtäväluettelot, KSE- ja YSE-sopimusehdot ja -lomakkeet):

Sopimuslomake.net, https://www.sopimuslomake.net/

Suunnittelun hankekokonaisuuden asiakirjat, https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/listaus/Suunnittelu

Suunnittelusopimuslomakkeet, https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/listaus/Suunnittelusopimukset

Teknologiateollisuuden julkaisut

Teknologiainfo Teknova Oy, http://www.teknologiainfo.net/

Prosessiteollisuuden standardit ja teollisuussuunnittelun sopimusehdot

PSK-standardisointi, http://www.psk-standardisointi.fi/Alasivut/Standardiluettelo.htm

Sopimus- ja hankinta-asiakirjat, http://www.psk-standardisointi.fi/Alasivut/Standardiluettelo.htm#Ryhmä26

FIDIC-sopimusehdot ja lomakkeet suunnittelualan kansainväliseen toimintaan

FIDICin verkkokauppa, http://www1.fidic.org/bookshop/

 

Elementtisuunnittelun portaali

http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi

 

Sopimusehdot, ja henkilöryhmittelyt

Sopimusehdot, ja henkilöryhmittelyt

Täältä löytyy joitakin julkaisuja sähköisessä muodossa, mm. Sopimusehdot (KSE 2013 ja henkilöryhmittely)

Kehityshankkeiden tuloksia

SKOLin kehityshankkeiden tuloksia löytyy täältä

Suhdannekatsaus ja laskutustilasto

SKOL kerää kaksi kertaa vuodessa jäsenyrityksiltään tietoa suunnittelualan markkinatilanteesta ja -näkymistä. Tiedoista koostettava suhdannekatsaus ilmestyy keväisin ja syksyisin. 

SKOL seuraa myös jäsenyritystensä laskutusta ja kokoaa tiedoista vuosittain laskutustilaston. 

Tilastot ja suhdannekatsaukset voi ladata täältä

SKOL - Barometri

SKOL-barometri  on suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestön SKOLin tuottama koontijulkaisu, joka kokoaa yhteen suunnittelu- ja konsultointialan tilastot, alan trendit sekä muut toimialan kehityksen ajankohtaiset dokumentit.

SKOL - Barometri 2021

SKOL-Barometri 2020

SKOL - Barometri 2019 ( pienemmälle näytölle sopiva versio luettavissa tästä)