Julkaisut

julkaisuja
Tästä osiosta löytyy alaa koskevia julkaisuja
Rakennus- ja infra-alan julkaisut

Rakennustieto Oy, https://www.rakennustietokauppa.fi/

Rakennus- ja kiinteistöalan lomakepalvelu

(RT-kortit, tehtäväluettelot, KSE- ja YSE-sopimusehdot ja -lomakkeet):

Sopimuslomake.net, https://www.sopimuslomake.net/

Suunnittelun hankekokonaisuuden asiakirjat, https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/listaus/Suunnittelu

Suunnittelusopimuslomakkeet, https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/listaus/Suunnittelusopimukset

Teknologiateollisuuden julkaisut

Teknologiainfo Teknova Oy, http://www.teknologiainfo.net/

Prosessiteollisuuden standardit ja teollisuussuunnittelun sopimusehdot

PSK-standardisointi, http://www.psk-standardisointi.fi/Alasivut/Standardiluettelo.htm

Sopimus- ja hankinta-asiakirjat, http://www.psk-standardisointi.fi/Alasivut/Standardiluettelo.htm#Ryhmä26

FIDIC-sopimusehdot ja lomakkeet suunnittelualan kansainväliseen toimintaan

FIDICin verkkokauppa, http://www1.fidic.org/bookshop/

 

Elementtisuunnittelun portaali

http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi

Kehityshankkeiden tuloksia

SKOLin kehityshankkeiden tuloksia löytyy täältä. 

Suhdannekatsaus ja laskutustilasto

SKOL kerää kaksi kertaa vuodessa jäsenyrityksiltään tietoa suunnittelualan markkinatilanteesta ja -näkymistä. Tiedoista koostettava suhdannekatsaus ilmestyy keväisin ja syksyisin. 

SKOL seuraa myös jäsenyritystensä laskutusta ja kokoaa tiedoista vuosittain laskutustilaston. 

Tilastot ja suhdannekatsaukset voi ladata täältä

SKOL - Barometri

SKOL-barometri  on suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestön SKOLin tuottama koontijulkaisu, joka kokoaa yhteen suunnittelu- ja konsultointialan tilastot, alan trendit sekä muut toimialan kehityksen ajankohtaiset dokumentit.

SKOL - Barometri 2022

SKOL - Barometri 2021

SKOL-Barometri 2020

SKOL - Barometri 2019 ( pienemmälle näytölle sopiva versio luettavissa tästä)

SKOL Kestävän arvonluonnin kolmiosainen selvitys

Suunnittelu- ja konsultointipalveluilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Alan merkitys käy ilmi SKOLin tuottamasta raportista, jossa tarkasteltiin suunnitteluyritysten tarjoamia palveluita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eri osa-alueille. Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n teettämän selvityksen mukaan myös kunnianhimoiset kestävyystavoitteet lisäävät asiantuntijapalveluiden kysyntää ja synnyttävät suomalaisille suunnittelu- ja konsultointiyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisesti. Lue selvitys tästä

Ennakoinnin työkalu alan yritysten käyttöön: eteenpäin katsovaa markkinatietoa suunnittelu- ja konsultointialalta

SKOL ry on julkaissut palvelutuotteen, jossa on käsitelty laajasti ajankohtaisia näkymiä ja eri sektoreiden tilannekuvaa. Tuote kokoaa yhteen sisältöä alan trendeistä, kasvuajureista ja säädösympäristön muutostekijöistä sekä toimialan vaikuttavuudesta. Laaja aineisto on hyödynnettävissä yritysten strategisessa ja toiminnan suunnittelussa sekä uusien liiketoiminta-alueiden tunnistamisessa. Aineisto sisältää uusimmat suhdannetiedot ja ennusteet eri toimialojen investointien näkymistä. Materiaalin tavoitteena on tukea suunnittelu- ja konsultointialan yrityksiä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Palvelua on tarkoitus jatkaa ja kehittää myös vuonna 2024, jolloin julkaistaan kaksi ajankohtaiskatsausta myöhemmin päätettävistä tärkeistä teemoista. Aineisto on tuotettu yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Lue lisää tästä

Englanninkielinen tiivistelmä