Julkaisut

julkaisuja
Tästä osiosta löytyy alaa koskevia julkaisuja
Rakennus- ja infra-alan julkaisut

Rakennustieto Oy, https://www.rakennustietokauppa.fi/

Rakennus- ja kiinteistöalan lomakepalvelu

(RT-kortit, tehtäväluettelot, KSE- ja YSE-sopimusehdot ja -lomakkeet):

Sopimuslomake.net, https://www.sopimuslomake.net/

Suunnittelun hankekokonaisuuden asiakirjat, https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/listaus/Suunnittelu

Suunnittelusopimuslomakkeet, https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/listaus/Suunnittelusopimukset

Teknologiateollisuuden julkaisut

Teknologiainfo Teknova Oy, http://www.teknologiainfo.net/

Prosessiteollisuuden standardit ja teollisuussuunnittelun sopimusehdot

PSK-standardisointi, http://www.psk-standardisointi.fi/Alasivut/Standardiluettelo.htm

Sopimus- ja hankinta-asiakirjat, http://www.psk-standardisointi.fi/Alasivut/Standardiluettelo.htm#Ryhmä26

FIDIC-sopimusehdot ja lomakkeet suunnittelualan kansainväliseen toimintaan

FIDICin verkkokauppa, http://www1.fidic.org/bookshop/

 

Elementtisuunnittelun portaali

http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi

Kehityshankkeiden tuloksia

SKOLin kehityshankkeiden tuloksia löytyy täältä. 

Suhdannekatsaus ja laskutustilasto

SKOL kerää kaksi kertaa vuodessa jäsenyrityksiltään tietoa suunnittelualan markkinatilanteesta ja -näkymistä. Tiedoista koostettava suhdannekatsaus ilmestyy keväisin ja syksyisin. 

SKOL seuraa myös jäsenyritystensä laskutusta ja kokoaa tiedoista vuosittain laskutustilaston. 

Tilastot ja suhdannekatsaukset voi ladata täältä

SKOL - Barometri

SKOL-barometri  on suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestön SKOLin tuottama koontijulkaisu, joka kokoaa yhteen suunnittelu- ja konsultointialan tilastot, alan trendit sekä muut toimialan kehityksen ajankohtaiset dokumentit.

SKOL - Barometri 2022

SKOL - Barometri 2021

SKOL-Barometri 2020

SKOL - Barometri 2019 ( pienemmälle näytölle sopiva versio luettavissa tästä)

SKOL Kestävän arvonluonnin kolmiosainen selvitys

Suunnittelu- ja konsultointipalveluilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Alan merkitys käy ilmi SKOLin tuottamasta raportista, jossa tarkasteltiin suunnitteluyritysten tarjoamia palveluita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eri osa-alueille. Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n teettämän selvityksen mukaan myös kunnianhimoiset kestävyystavoitteet lisäävät asiantuntijapalveluiden kysyntää ja synnyttävät suomalaisille suunnittelu- ja konsultointiyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisesti. Lue selvitys tästä