Tutkimus- ja kehitystoiminta

tki

SKOL tarjoaa jäsenyrityksille tukea yhteisten kehityshankkeiden käynnistämisessä, osallistujayritysten kokoamisessa ja rahoituksen hankinnassa. Seuraamme alaan liittyviä Tekesin teknologiaohjelmia ja kartoitamme jäsenyritysten osallistumishalukkuutta yhteisiin hankkeisiin.

Lisääntyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla vahvistetaan asiantuntijayritysten teknologiaosaamista ja uusiin innovaatioihin tähtäävää yhteistyötä teollisuuden kanssa. Tavoitteen toteutusta tukee jäsenyritysten ja asiakkaiden välinen kumppanuus sekä jäsenyritysten välinen verkottuminen myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Parannamme jäsenyritysten osallistumismahdollisuuksia tutkimus- ja kehityshankkeisiin tiedottamalla jäsenyritysten asiantuntemuksesta ja palveluista ja vaikuttamalla tutkimusprojektien suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen.

SKOL toimii tarvittaessa koulutusprojektien käynnistäjänä ja osallistuu niiden suunnitteluun ja ohjaukseen jäsenyritysten osaamisen ja toiminnan jatkumisen varmistamiseksi.