Tutkimus- ja kehitystoiminta

tki

SKOL tarjoaa jäsenyrityksille tukea yhteisten kehityshankkeiden käynnistämisessä, osallistujayritysten kokoamisessa ja rahoituksen hankinnassa. Seuraamme alaan liittyviä Tekesin teknologiaohjelmia ja kartoitamme jäsenyritysten osallistumishalukkuutta yhteisiin hankkeisiin.

Lisääntyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla vahvistetaan asiantuntijayritysten teknologiaosaamista ja uusiin innovaatioihin tähtäävää yhteistyötä teollisuuden kanssa. Tavoitteen toteutusta tukee jäsenyritysten ja asiakkaiden välinen kumppanuus sekä jäsenyritysten välinen verkottuminen myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Parannamme jäsenyritysten osallistumismahdollisuuksia tutkimus- ja kehityshankkeisiin tiedottamalla jäsenyritysten asiantuntemuksesta ja palveluista ja vaikuttamalla tutkimusprojektien suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen.

SKOL toimii tarvittaessa koulutusprojektien käynnistäjänä ja osallistuu niiden suunnitteluun ja ohjaukseen jäsenyritysten osaamisen ja toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta