Osaamistarpeet: Osaaminen ja osaajien saatavuus ovat yrityksille ratkaisevia tekijöitä

Osaamispulssi
Teknologiateollisuus tarvitsee 10 vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa, noin 13 000 vuosittain. Korkeamman osaamisen tarve on ollut jo pitkään kasvussa, ja toisaalta ammatillisista osaajista on tällä hetkellä suuri vaje.

Teknologiateollisuus tarvitsee 10 vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa, noin 13 000 vuosittain. Korkeamman osaamisen tarve on ollut jo pitkään kasvussa, ja toisaalta ammatillisista osaajista on tällä hetkellä suuri vaje.

Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2021 tekemän osaajatarveselvityksen mukaan alalle tarvitaan seuraavan 10 vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa, noin 13 300 vuosittain. Rekrytointitarpeesta noin puolet aiheutuu eläköitymisistä ja puolet yritysten kasvusta.

 

osaajia teknologiaan

Korkeakoulutettujen osuus teknologiateollisuuden yritysten henkilöstöstä on jo pitkään ollut nousussa. Selvityksen mukaan nyt rekrytoitavista jo 60 prosentilta edellytetään korkeakoulututkintoa tai sitä vastaavaa osaamista. 

Myös ammattiosaajista on merkittävä, 1500 osaajan vuosittainen vaje. Laadukas ammatillinen koulutus on jatkossakin elinehto suurelle joukolle yrityksiä. 

 

Henkilöstörakenne

MISTÄ OSAAJAT?

Jotta alan osaajatarpeisiin voidaan vastata, on tärkeää:

 • Panostaa koulutukseen. Korkeakouluihin tehty aloituspaikkojen lisäys on hyvä alku, mutta myös koulutuksen resurssien ja laadun on parannuttava. 
 • Huolehtia siitä, että kouluista valmistutaan ja että kansainväliset opiskelijamme jäävät Suomeen
 • Panostaa yritysten, oppilaitosten ja työvoimahallinnon kumppanuuksiin ja jatkuvan oppimisen palveluihin. 
 • Työperäisen maahanmuuton lupaprosessien joustavoittamisen lisäksi osaajia ja heidän perheitään on houkuteltava Suomeen ja uusiin kotikaupunkeihinsa nykyistä paremmin. 
 • Erittäin olennaista on myös työkulttuurin ja asenteiden muutos.
 • Meidän pitää myös onnistua vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan luomisessa peruskoulussa ja työssä alan vetovoimaisuuden eteen.  

DIGITALISAATIO JA YMPÄRISTÖN KANNALTA KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN TUOVAT UUSIA OSAAMISTARPEITA 

Alan liiketoiminnalle tärkeimpiä osaamistarpeita lähivuosina ovat Teknologiateollisuuden osaajatarveselvityksen perusteella: 

 • kyky jatkuvaan oppimiseen
 • digitalisaatio
 • vähähiilisyys
 • kiertotalous
 • asiakaslähtöisyys ja
 • johtaminen.

LISÄTIETOJA:  

Leena Pöntynen, osaamispolitiikan johtaja, leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi, 040 130 6113

Touko Apajalahti, korkeakoulupolitiikan asiantuntija, touko.apajalahti@teknologiateollisuus.fi, 040 160 5006

Teknologiateollisuuden osaajatarveselvitys, päivittyvä Osaamispulssi-sivusto: www.osaamispulssi.fi