Työryhmien jäsenet

SKOLin työryhmät 2024

Työryhmien tehtävät, vastuut ja toiminta

Työryhmien toimintaa ohjaa SKOLin strategia vuosille 2022-2030 sekä vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Yhteisiä toiminnan painopistealueita ovat asiantuntijoiden nykyistä parempi vaikuttavuus, parhaat tiedot ja taidot, ekosysteemien monialaisuus ja elinvoima sekä jäsenpalveluiden parantaminen. Työryhmät toimivat tiiviissä yhteydessä myös Teknologiateollisuus ry:n ja muiden kumppaniorganisaatioiden kanssa. Työryhmien sihteerinä toimivat Noora Kuparinen (viestintä- ja vaikuttamisryhmä) ja Matti Kiiskinen SKOLista (muut työryhmät) sekä Joanna Ahokanto Teknologiateollisuudesta (työmarkkina- ja koulutusryhmä).
 

Työmarkkina- ja koulutusryhmä

Työryhmän päätehtävänä on alan osaamiseen, tietoihin ja taitoihin liittyvän strategisen teemakokonaisuuden läpivienti. Lisäksi ryhmä toimii Teknologiateollisuuden TES-organisaation suunnittelun ja konsultoinnin toimialan taustaryhmänä. Lisäksi työryhmä vastaa henkilöstöasioihin liittyvän tilastoinnin kehittämisestä.

Pj. Matti Andersson, Dekra Industrial 
Taija Lehtola, Sitowise
Elina Haapasaari, A-Insinöörit
Virve Vuori, AFRY       
Tiina Immonen, Mari Segerman, Ramboll Finland
Jukka-Petteri Hyyppä, FCG
Erica Kraufvelin-Lämsä, Fimpec
Lasse Lehto, Sweco                                 
Marja Salenius-Ranki, Elomatic
Jenni Suontausta, Cyient
Annamaria Lumiala, WSP 
Minna Tornikoski, Etteplan Finland                      
Veijo Tuominen, Deltamarin
Sihteeri Joanna Ahokanto, Teknologiateollisuus ry

Arvonluonti- ja innovaatioryhmä

Työryhmän päätehtävänä on alan ekosysteemiin ja SKOLin jäsenpalveluihin liittyvien strategisen teemakokonaisuuksien läpivienti. Lisäksi ryhmä vastaa innovaatiorahoitukseen ja julkisiin hankintoihin liittyvästä vaikuttamisesta sekä alan arvonluontiin ja kestävään kehitykseen liittyvien kehityshankkeiden ohjauksesta.

Ilkka Heikkilä, AFRY
Tomi Keskinen, Sweco Finland
Asko Laune, Rejlers
Jannis Mikkola, Sitowise
Markku S Lehtinen, Elomatic
Timo Palonkoski, Granlund
Jaakko Rintala, Citec
Pauli Santala, FCG
Janne Uotila, Deltamarin
Lauri Larvus, Ramboll Finland
Juha Valtari, A-Insinöörit
Juha-Pekka Smolander, WSP Finland
Jami Rosendahl, Granlund ja Riina Karjalainen (Konsulttinuoret)

Viestintä- ja vaikuttamisryhmä

Työryhmä vastaa SKOL-strategian viestintään ja vaikuttamiseen liittyvän strategisen teemakokonaisuuden läpiviennistä. Työryhmä lisää tietoisuutta toimialan aikaansaannoksista, merkityksestä ja mahdollisuuksista alan arvostuksen ja vetovoiman sekä yhteiskunnallisen painoarvon kasvattamiseksi. Lisäksi ryhmä pyrkii kasvattamaan alan vetovoimaa osaajapulan taltuttamiseksi.

Pj. Mira Iso-Markku, WSP 
Sini Korpinen, FCG
Heta Heino, Ramboll
Sari Fredriksson, AFRY
Sanna Huopio, Sweco Finland
Virpi Lauri, AFRY
Molli Nyman, Granlund
Johanna Perämäki, Rejlers
Silja Sarkamo , A-Insinöörit 
Outi Torniainen, Etteplan
Minttu Vilander, Sitowise
Tomas Norrena, Sweco, Alvar Lehtonen, SItowise, Emil Nysted, Sitowise (Konsulttinuoret)

 Rakennetyöryhmä

Työryhmä vaikuttaa elinkaaritehokkaan ja turvallisen rakentamisen lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten arkkitehtuuria ja muotoilua edustavien järjestöjen, rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, oppilaitosten, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.
 

Pj Aki Vuolio, Ramboll
Matti Heinilä, FCG
Jyrki Jalli, Ideastructura
Mika Laitala, Konstru
Jaakko Länsiluoto, AFRY
Juha-Pekka Smolander, WSP
Samuli Ojanperä, Solwers Oyj/Pontek Oy     
Janne Ranz, AFRY
Pekka Narinen / Seppo Raiski, A-Insinöörit
Juha Rantanen, Sitowise
Juha Valjus, Sweco
                                        

Geotyöryhmä

Työryhmä vaikuttaa kestävän maa-, pohja- ja ympäristörakentamisen lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten infrarakentajien, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.

Pj. Marko Laurila, AFRY
Henri Haverinen, WSP Finland
Kari Hietala, FCG
Ilona Häkkinen, A-Insinöörit
Antti Ikonen, Destia
Ville Malmivaara, Golder       
Harri Mäkelä, Innogeo
Tuomo Passi, Sweco
Terhi Kuusela, Sipti Consulting
Mikko Suoranta, Sitowise
Petri Tyynelä, Ramboll Finland
                     

Energia- ja talotekniikkaryhmä

Työryhmä vaikuttaa energiatehokkaan ja kehittyvän talotekniikan lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten talotekniikkateollisuuden, oppilaitosten, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.

Pj. Jukka Tyni, Granlund
Henri Airaksinen, Ins.tsto Äyräväinen Oy
Johannes Helander, Sitowise
Juhani Hyvärinen, Talteka  
Otto Jokinen, Hepacon
Jonne Järvinen, Stacon
Eveliina Kavander, FCG
Sasu Karkiainen, AX-Suunnittelu
Mikko Kietäväinen, WSP
Ilkka Kiiski, Sweco
Mika Lamminen, Rejlers
Jonne Mäkelä, AFRY
Kirsi Kokkonen, AFRY           
Kari Seitaniemi, Leo Maaskola
Teppo Tulokas, Ramboll
Topi Volamo, Granlund
Markku Säkö, NSS
Amanda Laakkonen, Milla Kiiskinen ja Kim Lindfors, Jami Rosendahl, Granlund (Konsulttinuoret)

Infra- ja ympäristöryhmä

Työryhmä vaikuttaa tehokkaan maankäytön, viihtyisän asumisen, vähäpäästöisen liikenteen ja vastuullisen ympäristönsuojelun lainsäädännön, määräysten ja standardien kehitykseen sekä ylläpitää ja kehittää alalla tarvittavia työkaluja, pelisääntöjä, ohjeita ja tehtäväluetteloita. Ryhmä käynnistää ja ohjaa alan kehityshankkeita, antaa lausuntoja ja toimii yhteistyössä kumppaniverkostojen kuten väyläviraston, kuntien, oppi- ja tutkimuslaitosten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Pj. Jannis Mikkola, Sitowise
Mikko Inkala, AFRY
Pasi Rinne, Gaia Consulting
Pekka Väinölä, FCG
Kirsikka Siik, Ramboll
Jenni Lautso, Sweco
Katri Luoma-Aho, AFRY         
Juho Siipo, Sweco
Marja-Terttu Sikiö, Destia
Johanna Sahlstedt, WSP        
Pekka Lindroos, Golder
Teemu Tuhkanen, Solwers
Markus Ventola, A-Insinöörit
Heikki Salko, A-Insinöörit ja Saara Moisanen, Ramboll (Konsulttinuoret)

KONSULTTINUORET

Konsulttinuorten tavoitteena on edistää nuorten konsulttien, suunnittelijoiden ja tilaajien verkostoitumista, ylläpitää ja kehittää nuorten suunnittelijoiden ammatillista osaamista sekä markkinoida suunnittelualaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Konsulttinuoret tukevat SKOLin tavoitteita kaikissa neljässä strategisessa teemassa. Konsulttinuorten 800 henkilön verkostoa johtaa jäsenten valitsema työryhmä, joka toimii SKOLin toimiston ohjauksessa ja budjetilla.

TYÖRYHMÄ, YLEISET ASIATkonsulttinuoret@konsulttinuoret.fi

TAPAHTUMA-ASIATtapahtumat@konsulttinuoret.fi

  • Kysymykset ja palaute tapahtumista
  • Ehdotukset järjestettävistä tapahtumista

JÄSENASIATjasenet@konsulttinuoret.fi

  • Kysymykset jäsenyyteen liittyen
  • Jäsentietojen päivitys (esim. muuttuneet yhteystiedot)

OSOITETIEDOT:

SKOL ry / Konsulttinuoret
Eteläranta 10
PL 10
00131 Helsinki

Konsulttinuorten työryhmä 2024

Puheenjohtaja: Jami Rosendahl, Granlund

Joonas Hukkanen, Granlund

Riina Karjalainen, Granlund

Kim Lindfors, Granlund

Ville Myllylä, Sweco

Tomas Norrena, Sweco

Emil Nystedt, Sitowise

Heikki Salko, A-insinöörit

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Etusivu | Teknologiateollisuus (konsulttinuoret.fi)
Konsulttinuoret Facebookissa
Konsulttinuoret Twitterissä
Konsulttinuoret LinkedInissä