Eurocode-laskentapohjat

Numerot

SKOL Eurocode-laskentapohjien laadintahanke

SKOL ry:n rakennetoimikunnan alaisuudessa toteutetussa rakennesuunnittelutoimistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeessa toteutettiin ja varmennustestattiin sivun lopussa luetellut eurokoodeilla SFS-EN 1990 ... SFS-EN 1996 rakenneosia mitoittavat laskentapohjat.

Kaikkien laskentapohjien versiot 1.5 tai uudemmat ovat tuotantokäyttöön tarkoitettuja versioita ja niitä päivitetään edelleen. Laskentapohjien vanhemmat versiot ovat esiversioita, joita ei pidä käyttää rakenneosien mitoitukseen.

Hankkeeseen osallistuneet ja laskentapohjat hankkineet käyttöoikeuden haltijat voivat pyytää Eurocode-laskentapohjien jakelupaketit osoitteesta matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi, ja pohjien teknisestä tuesta vastaa Sweco Rakennetekniikka, Erkki Hömmö, erkki.hommo@sweco.fi.

Ne oppilaitokset, jotka eivät osallistuneet hankkeeseen, voivat lunastaa opetuskäyttöön rajatun käyttöoikeuden SKOL ry:ltä hintaan 3000,- + ALV.

Yrityskäyttöoikeuksien luovuttamisesta, hinnasta ja käyttöehdoista muille kuin hankkeeseen osallistuneille yrityksille päätettiin syyskuussa 2015. Yrityskäyttäjien lisenssihinta (kertamaksu, sisältäen ylläpidon ja teknisen tuen) on 10 000,- - 30 000,- € + ALV yrityksen rakennesuunnittelutoimialan henkilömäärästä riippuen.

Hinnoittelu hankkeeseen aiemmin osallistumattomille yrityksille:

Rakennesuunnittelutehtävissä toimivia henkilöitä:

Alle 10 h, hinta 10 000,- + ALV
10-30 h, hinta 20 000,- + ALV
yli 30 h, hinta 30 000,- + ALV

Pakettien uudet tilaukset osoitteesta matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi.

HUOM: Ennen kuin otat Eurocode-laskentapohjat käyttöön, tarkista alla olevasta listasta onko laskentapohjissa havaittu vikoja tai julkaistu uusia versioita. Elokuusta 2019 alkaen päivitykset jaetaan sähköpostitse eikä ladattavia pohjia päivitetä verkkoon.

Käyttöoikeuden haltijat

Eurocode-laskentapohjien käyttöoikeudet on vain hankkeeseen osallistuneilla yhtiöillä ja oppilaitoksilla. Laskentapohjien lisenssiehdot ovat tässäRakennusvalvontaviranomaisten kanssa on sovittu, että hankkeen yhteydessä laadittujen laskentapohjien tunnistamista ja käyttöä seurataan.

Eurocode-laskentapohjien käyttöoikeudet suunnittelutyöhön on seuraavilla yhtiöillä konserniyhtiöineen (tilanne 14.10.2022):

AFRY Finland Oy - Vahanen
A-Insinöörit Oy
Citec Civil Engineering Oy
Etteplan Finland Oy
Fimpec Group Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka
Granlund Oy
Ideastructura Oy
Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy
Insinööritoimisto Kari Rinne Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy
Introgroup Oy
Koparak Oy
Korjauspartnerit Oy
Kymen Rakennesuunnittelu Oy
NQE Rakennetekniikka Oy
Penark Oy
Plan B Korjausuunnittelupalvelut Oy
Ramboll Finland Oy
Rejlers Oy (Insinööritoimisto SRT Oy, Insinööritoimisto Savon Rakennetekniikka, Insinööritoimisto SRT-Uusimaa Oy)
RI-Plan Oy
Sitowise Oy
Solwers Oyj
Insinööritoimisto J Sund Oy
Sweco Finland Oy
Insinööritoimisto Tasoplan Oy
WSP Finland Oy

Eurocode-laskentapohjien käyttöoikeudet opetukseen on seuraavilla oppilaitoksilla:

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu
Kymen ammattikorkeakoulu XAMK
Metropolia ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia
Oulun ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu XAMK
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto (entinen TAMK ammattikorkeakoulu) TUNI

Ylläpito ja päivitys

Eurocode-laskentapohjien ylläpitohankkeessa seurataan laskentapohjien toimintaa ja eurokoodeissa mahdollisesti tapahtuvia laskentapohjiin vaikuttavia muutoksia. Tarvittaessa laskentapohjiin tehdään havaittujen vakavien vikojen tai eurokoodimuutosten aiheuttamat korjaukset. Ylläpitoa ja päivitystä koordinoi Erkki Hömmö Swecosta, erkki.hommo@sweco.fi.  Vuosien 2015-2019 aikana on tehty laskentapohjien ajantasaisuuden tarkistus ja käynnistetty tarpeelliset päivitystoimenpiteet, jotka valmistuivat vuoden 2019 elokuussa. Päivityspaketti 8 on julkaistu elokuussa 2019 ja jaettu käyttöoikeuden haltijoille sähköpostitse. Paketti sisältää päivitetyt pohjat B4, B6, B9, B16, B17, B19, M10, M12, T1, T10.

Tammikuussa 2023 on julkaistu ja jaettu käyttäjille seuraavat päivitykset: Laskentapohjat B15 ja B18 on päivitetty ja laskentapohjat M11, T2, T3 ja T4 on muunnettu Mathcadista Excel-muotoon. Laskentapohjien B1, B2, B7, B8, M4, M5, M6, M7, M8 ja M9 ylläpito on lopetettu eikä pohjia päivitetä. Laskentapohjista M4, M5, M6 ja M8 on julkaistu käännös Prime-muotoon. Näitä muunnettuja pohjia ei ole varmennustarkastettu.

Käyttöoikeuden haltijat voivat lähettää Eurocode-laskentapohjia koskevat tiedustelut, vikailmoitukset, kehitysehdotukset ja muun palautteen sähköpostilla osoitteeseen erkki.hommo@sweco.fi. Tilauksia ja laskutusta koskeva yhteydenpito osoitteeseen matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi.

Laskentapohjien tunnetut viat ja uudet versiot

Jos Eurocode-laskentapohjissa havaitaan vikoja, niistä ilmoitetaan tässä. Myös korjattujen Eurocode-laskentapohjien uusista versioista ilmoitetaan tässä.
 

1

2.2.2011

Tunnistettu

T12 Teräsristikon_solmupistetarkastelu_v0.91 Excel laskentataulukko T-,Y- tai X-liitos kun beeta = 1.0, ehto jossa tarkastetaan paarteen leikkausmyötö. Tämä ehto on korjattu EC korjauspainoksessa EN 1993-1-8:2005/AC  taulukossa 7.11

2

16.3.2011

kuvausta tarkennettu 4.4.2011

Varmennettu

B3 Teräsbetonipilari suorakaide -laskentapohja. Kuormituksen tarkasteluajankohdan vaikutus mitoittavaan taivutusmomenttiin. Pilarin mitoittavan taivutusmomentin arvossa (MEd) tapahtuu hyppäyksellinen suuri muutos, jos kuormituksen tarkasteluajankohtaa t muutetaan sopivasti. Tarkasteluajankohta vaikuttaa virumalukuun, joka taas vaikuttaa hoikkuusrajaan. Kun virumaluku muuttuu juuri ja juuri sen verran, että luvun 5.8.3.1. mukaan laskettu hoikkuuskriteeri ylittyy, täytyy ottaa huomioon myös 2.-kertaluvun vaikutus ja tämä sitten kasvattaa mitoittavaa taivutusmomenttia (MEd) hyppäyksellä. Tämä ei ole vika, vaan EN1992-1-1 kaavojen ominaisuus. Suositeltava on käyttää riittävän pitkää tarkasteluajankohdan t arvoa, esim. 36500d (100v).

3

25.7.2011

Päivitys

Laskentapohjan B6 Teräsbetonipalkki suorakaide-laskentapohjan päivitys, jossa on puristusraudoituksen myötöehdon laskentaa ääritilanteissa sekä viestejä jka ilmoituksia tarkennettu.

4

25.7.2011

Julkistus

Julkaistu lopulliset versiot B20 Paaluantura, P2 Puu Naula- ja ruuviliitoksen kestävyys ja P5 Puu Levyseinän kestävyys -laskentapohjista.

5  

12.8.2011

Päivitys

Laskentapohjan B20 Paaluantura-laskentapohjan päivitys, jossa on laskentapohja on viimeistelty testihavaintojen perusteella

6  

21.8.2011

 Julkistus

Julkaistu lopullinen versio M1 Kumilevylaakeri -laskentapohjasta, joka mitoittaa kumilevy- ja kumi-teräslevylaakerin tuotestandardin EN1337-3 mukaan. Huom: Luen paketissa oleva readme.txt ennen kuin käytät laskentapohjaa."

7  

8.11.2011

Tunnistettu

T12 Teräsristikon solmupistetarkastelu -laskentapohjassa on havaittu vika K- ja KT -liitosten osalla epäkeskisyyksistä aiheutuvan momentin laskennassa. Momentin tulee olla uumasauvojen sauvavoimien paarresauvan pituusakselin suuntaisen voimakomponenttien ja epäkeskisyyden tulo. Lisäksi tietyissä laskentatilanteissa tulostuvan ilmoituksen "VIRHE - epäkeskisyys liian suuri" voi jättää huomioon ottamatta.

8  

10.2.2012

Tunnistettu

B3 Kahteen suuntaan taivutettu teräsbetonipilari – laskentapohjassa on havaittu vika eikä pohjaa tule käyttää mastopilarien mitoitukseen. Luvussa 5.8.3.1(1) esitettävä hoikkuuskriteeri saa pohjassa mastopilareilla liian suuren arvon, minkä seurauksena toisen kertaluvun vaikutukset jäävät huomioimatta. Laskentapohjasta tullaan julkaisemaan korjattu versio pikimmiten 

9

27.3.2012

Päivitys

B3 korjattu versio 1.51 julkaistu, tehdyt korjaukset:

1.Laskenta – kohta 8: Sauvanpäämomenttien laskenta välilehdellä ”Laskelmat”, kohta 8. Joissakin tapauksissa laskentapohja muutti yp ja ap momentit vääriksi sauvanpäämomenteiksi (M01, M02). Itseisarvomerkinnät lisätty teksteihin – ei laskentasoluihin.

2. Laskenta – kohta 9: Mittaepätarkkuuksista johtuvien epäkeskisyyksien ja momenttien laskentaa muutettu sivusiirtymättömien rakenteiden rajahoikkuuden laskennan takia. Laskentapohja laskee molemmat epäkeskisyydet ei,yy ja ei,zz, mutta asettaa jommankumman epäkeskisyyksistä johtuvan momentin Mi,yy tai Mi,zz nollaksi. Parametrin ”m” (Kokonaisvaikutuksen aiheuttavien pystyrakennusosien määrä) solun taustaväri muutettu valkoiseksi. Vinouden perusarvo siirretty NDP välilehdelle. Mi,zz soluviittaukset korjattu.

3. Laskenta – kohta 12: 10.2.2012 raportoitu virhe hoikkuuskriteerin laskennassa sivusiirtyville rakenteille (mastopilarit) on korjattu ”Laskenta” välilehdelle. Jos käyttäjä valitsee ”Lähtötiedot” välilehdellä, että rakenne on sivusiirtyvä Z-Z tai Y-Y suunnassa, niin laskentapohja asettaa suhdeluvun rm ykkösen suuruiseksi EC2 kohdan 5.3.1(1) mukaisesti.

4. Laskenta – kohta 12: Hoikkuuskriteerin laskentaa on päivitetty sivusiirtymättömien rakenteiden suhteen. Mittaepätarkkuuksista johtuva vakiomomentti huomioidaan molempien akselien Y-Y ja Z-Z suhteen hoikkuuskriteerin laskennassa. Tällä tavalla meneteltynä rajahoikkuus lasketaan varmemmalle puolelle tapauksissa joissa sauvanpäissä vaikuttaa pieniä erimerkkisiä momentteja. Menettely on käyty läpi Eurokoodi-helpdeskin kanssa.

5. Data1 – taulukko RASITUSLUOKAT, selitykset, cmin: Standardin SFS 7022 vaatimukset kovettuneen betonin ominaisuuksille päivitetty Data1-välilehdelle.

6. Data1 - BETONITERÄS, ominaislujuudet ja -arvot: Mahdollisuus syöttää customoitu raudoitus lisätty.

7. Lähtötiedot ja NDP: Betoniteräksen myötölujuuden ylä- ja ala-arvojen tarkistus lisätty Lähtötiedot-välilehdelle. Mahdollisuus muuttaa betoniteräksen myötölujuuden ylä- ja ala-arvoja lisätty NDP-välilehdelle. Vlookup haku korjattu soluun B23. Custom raudoituksen syöttämisestä lisätty ohjeistusta Lähtötiedot sivulle. Custom raudoituksen tarkastuksessa ollut virhe korjattu lähtötiedot sivulle soluun K17.

8. Ohje - Kohta 5: Viiteluetteloa täydennetty.

9. Laskenta - Ohjeistusta lisätty kohtaan 7. Päätankojen sitominen.

10  

27.3.2012

Päivitys

B6 korjattu versio 1.52 julkaistu

11

27.3.2012

Päivitys

M1 korjattu versio 1.51 julkaistu

12

29.3.2012

Tunnistettu

11.4.2013

Korjattu

T3 RHS-reunapilarin pohjalevyliitos, johon kohdistuu normaalivoima ja taivutusmomentti y-akselin suhteen – laskentapohjassa (tiedosto SKOL_T3_Pohjalevy_RHS_1suunnan_taivutus_reunapilari_C_v1.5.xmcd) on havaittu vika kohdassa 2.2 Pultit. Pultin vetovoimakaavassa tulee käyttää taivutusmomentin My.Ed itseisarvoa.

Vika korjattu ja korjattu laskentapohja T3 v. 1.51 julkaistu

13

11.10.2012

Uusi pohja

Lisätty uusi laskentapohja B16 Kalliovarainen antura

14  

13.12.2012

 Korjaukset

T1 I-teräspilarin mitoitus korjattu versio 1.51 julkaistu, tehdyt korjaukset:Nurjahdus ja stabiilisuusteoria – osuuteen 6.3.2.1 Kiepahduskestävyys on korjattu yhteisvaikutustekijöiden kij kaavoja kyy, kzzja kyz.

M1 Kumilevylaakeri korjattu versio 1.52 julkaistu, tehdyt korjaukset:Korjattu toimimattomat alasvetovalikot Lähtötiedot-välilehdeltä sekä päivitetty makroja. 

15  

29.1.2013

Uusi pohja

Lisätty uusi laskentapohja T14 Teräsristikon alapaarrejatkos

16  

12.2.2013

Tunnistettu

B3 Kahteen suuntaan taivutettu teräsbetonipilari - laskentapohjassa on havaittu vika Laskenta-välilehdellä aukikirjoitetuissa taipuman e2,zz ja e2,yy kaavoissa. Kaavoissa nurjahduspituus tulee korottaa toiseen potenssiin. Itse laskennassa ei ole virhettä.

17  

12.2.2013

Päivitys

Laskentapohjan M11 Pyöreä liittopilari päivitys, jossa on täydennetty toisen kertaluvun vaikutukset huomioivan momentin vahvistuskertoimen k alarajaksi 1,0.

18  

11.4.2013

Päivitys

SKOL_T3_Pohjalevy_RHS_1suunnan_taivutus_reunapilari_D_v1.51,
SKOL_T3_Pohjalevy_RHS_1suunnan_taivutus_keskipilari_C_v1.51,
SKOL_T3_Pohjalevy_IPE_HEA_HEB_1suunnan_taivutus_reunapilari_D_v1.51 SKOL_T3_Pohjalevy_IPE_HEA_HEB_1suunnan_taivutus_keskipilari_D_v1.51

Pohjiin on lisätty kohdan 2.2 Pultit loppuun vetokestävyyden FT,Rd kaavasta puuttunut kerroin 2. Lisäksi RHS-reunapilarin pohjaan on lisätty kohdan 2.2 Pultit alkuun yksittäisen pultin vetovoiman Nb,Ed kaavasta puuttuneet taivutusmomentin My,Ed itseisarvomerkit. Jälkimmäinen virhe on raportoitu aiemmin vikalistalla kohdassa 12.

19  

6.5.2013

Päivitys

Laskentapohjan B6 Teräsbetonipalkki päivitys, jossa on lisätty jakautumakertoimen ζ ja halkeamaleveyden wk laskentaan tarkistus, halkeileeko poikkileikkaus. Lisäksi on korjattu kaarevuuden laskennassa väärinpäin olleet haljenneen ja halkeamattoman poikkileikkauksen arvot, ja päivitetty huomautusten sanamuotoja.

20  

15.5.2013

Tunnistettu

T3 Teräspilarin pohjalevy. Laskentapohjassa käytetyt peruspulttien leikkauskestävyyksien Vb,Rd arvot perustuvat vanhentuneeseen käyttöselosteeseen. Peruspulttien leikkauskestävyyksien arvot päivitetään pohjaan mahdollisesti myöhemmin kun EN 1992-4 julkaistaan virallisesti. Tällä hetkellä voimassaolevat peruspulttien leikkauskestävyyksien arvot tulee tarkistaa voimassaolevista peruspulttien käyttöselosteista tai varmennustodistuksista.

21  

27.5.2013

Tunnistettu

P6 Palkin reikä – laskentapohjan laskennassa ei ole huomioitu leikkausmitoituksessa EN1995-1-1 kohtaa 6.1.7 (2), jossa sauvan leveyttä pienennetään tietyissä laskentatilanteissa halkeamien huomioon ottamiseksi.

22  

2.7.2013 Tunnistettu

T12 Teräsristikon solmupistetarkastelu - laskentapohjassa on havaittu vika suorakaidepaarteisten limitettyjen N-, K- ja KT-liitosten laskennassa. Aksiaalista kestävyyttä Ni,Rd laskettaessa limityssuhteella 25 % ≤ λov < 50 % tulisi termi λov/50 * (2hi - 4ti) olla muodossa 2hi * λov/50 - 4ti. Tämä kaava on korjattu EC korjauspainoksessa EN 1993-1-8:2005/AC.

23

19.8.2013 Tunnistettu

B16 Kallionvarainen antura – laskentapohjassa on havaittu vika kaatumistarkastelussa laskettavan pystyssä pitävän momentin Md,stab momenttivarsissa. Seinän painosta aiheutuva momentti tulisi laskea: Ngd,seinä * anturan leveys * ( c_2 + a_1/2  – e_pilarista – aturn/2 ) ja anturan pilarin vasemman vasemmanpuoleisen maan: Ngd,x,maa2 * ( L - ( c_1 + a_1/2 ) /2 - aturn/2 ). Vastaavat viat ovat myös käyttörajatilan Mk,stab-laskennassa.

24

5.10.2013 Päivitys P2

Päivitetty versio 1.51 laskentapohjasta P2. Pohjassa on päivitetty Lähtötiedot-välilehden alasvetovalikoiden toimimattomuudet.

25

13.3.2013 Päivitys M13

Päivitetty versio 1.51 laskentapohjasta M13. Pohjassa on päivitetty Suunta-x-välilehden Valitse-nappien toimimattomuudet.

26

2.4.2014 Laadinta B14

Laskentapohjan B14 "Seinämäinen palkki" laadinta on keskeytetty pohjan käyttörajoitusten vuoksi. Mahdollisia keskeneräisen laskentapohjan käyttäjiä pyydetään luopumaan pohjan käytöstä.

27

23.6.2016 Päivitykset B6, B8, B9, B16, B17, B19, T 10 (hitsattu ja valssattu), T12, T13, P1, P2, P4, P6, M4

28

17.11.2016 Tunnistettu

Puurakenteiden pohjissa huomioitava RIL 205-1-2009, 21.11.2013 päivitykset, kuten: liimapuuluokat GL30c, GL30h, GL30cs ja GL30hs, naulaliitoksen kaava 8.19S ja syynsuuntainen kohtisuora puristus 6.3.S.

29

17.11.2016 Tunnistettu 

Tuulikuormien laskentapohjasta M10 puuttuu tuulennopeuden todennäköisyyskertoimen cprob laskenta (merkitystä, kun käyttöikä > 50 vuotta).

30

17.11.2016 Tunnistettu

Käyttöikä > 50 vuotta, puuttuu esim anturapohjasta B19 (halkeilumitoitus, SFS-EN 1992-1-1: 2004: 7.3.3).

31

17.11.2016 Tunnistettu

Mathcad-pohjissa koneiden ja ohjelmistoversioiden yhteensopivuus- ja toimivuusongelmia, joita kartoitetaan erillisellä kyselyllä.

32

Elokuu 2019 päivityspaketti 8 julkaistu, jaettu käyttöoikeuden haltijoille sähköpostitse. Sisältää päivitetyt pohjat B4, B6, B9, B16, B17, B19, M10, M12, T1, T10

33

16.12.2022 Tunnistettu

Tiedote SKOL B19 Pilarianturan laskentapohjassa havaituista virheistä

Pilarianturan laskentapohjan päivitystyön yhteydessä havaittiin seuraavia puutteita ja virheitä laskentapohjassa:

- lävistysmitoitus: Beta-kertoimen laskennassa on ollut virheitä.
- lävistyspiiriä ei ole rajoitettu anturan ulkomittoihin.
- lävistyskuorman vertailuarvossa on ollut virhe.
- ankkuroinnin tarkastusta lävistyspiirillä ei ole tehty.
- laskentapohjaan on lisätty suoran leikkauksen mitoitus

34

Tammikuu 2023  päivityspaketti 9 julkaistu ja jaettu käyttöoikeuden haltijoille sähköpostitse. Sisältää uusimmat versiot kaikista laskentapohjista.

Betonirakenteiden Eurocode-laskentapohjat:

B1 Esijännitetty suorakaidepalkki
B2 Esijännitetty HI-palkki
B3 Teräsbetonipilari suorakaide, ks vika nro 8 10.2.2012, päivitys v. 1.51 27.3.2012, ks vika nro 16 12.2.2013
B4 Teräsbetonielementtien sauma
B5 Työsauman leikkauskestävyys
B6 Teräsbetonipalkki suorakaide, päivitys v. 1.53 6.5.2013, v. 1.54 23.6.2016
B7 Jälkijännitetty palkki injektoitu
B8 Teräsbetonipilari suorakaide 1-suun.taivutus, päivitys v. 1.5 23.6.2016
B9 Teräsbetonipilari pyöreä, päivitys v. 1.52 23.6.2016
B11 Teräsbetonipalkki T- ja I-palkki
B12 Teräsbetonipalkin vääntö
B13 Teräsbetoni konsoli ja lovipää
B15 Teräsbetonilaatan lävistyskestävyys
B16 Kalliovarainen antura, lisätty 11.10.2012, ks vika nro 23 19.8.2013, päivitys v. 1.51 23.6.2016
B17 Harjaterästaulukko, päivitys v. 1.51 23.6.2016
B18 Maanvarainen laatta
B19 Maanvarainen antura, päivitys v. 1.51 23.6.2016, tunnistettu vika nro 33 16.12.2022
B20 Paaluantura

Teräsrakenteiden Eurocode-laskentapohjat:

T1 Teräs I-pilarin mitoitus, korjaus 13.12.2012
T2 Teräsrakenneosien kiepahdus-nurjahdusvoimat
T3 Teräspilarin pohjalevy, ks. vika nro 12 29.3.2012, päivitys nro 18 11.4.2013 sekä vika nro 20 15.5.2013
T4 Teräspilarin ja palkin palomitoitus
T5 Teräspilari-palkki-päätylevyliitos
T6 Teräspalkki-palkki kulmateräsliitos
T7 Teräspilari-palkki ripalevyliitos
T8 Teräspalkin reikä
T9 Ohutuumainen teräspalkki
T10 Teräspalkki I-palkki (hitsattu ja valssattu), päivitys v. 1.51 23.6.2016
T11 Teräspilarin universaalijatkos
T12 Teräsristikon solmupistetarkastelu, ks. vika nro 1 2.2.2011, vika nro 7 8.11.2011 ja vika nro 22 2.7.2013, päivitys v. 1.51 23.6.2016
T13 Teräsprofiilitietokanta, päivitys v. 1.51 23.6.2016
T14 Teräsristikon alapaarrejatkos, lisätty 29.1.2013
T15 Terässidepalkkiliitos
T16 Teräspilari laippalevyjatkos

Puurakenteiden Eurocode-laskentapohjat:

P1 Puupilari, päivitys v. 1.51 23.6.2016
P2 Puu Naula- ja ruuviliitoksen kestävyys, päivitys 1.51 5.10.2013, päivitys v. 1.52 23.6.2016
P3 Puupalkin tukipaine
P4 Puu Liimattutanko-liitos, päivitys v. 1.51 23.6.2016
P5 Puu Levyseinän kestävyys
P6 Puupalkin reikä, katso vika nro 21, 27.5.2013, päivitys v. 1.51 23.6.2016
P7 Puupalkin lovipää
P8 Puu Tappivaarnaliitoksen kestävyys

Muiden rakenteiden Eurocode-laskentapohjat:

M1 Kumilevylaakeri, korjaus 13.12.2012
M2 Teräsputkikonsoliliitos
M3 Lattateräskonsoliliitos
M4 Muurattu palkki, päivitys v. 1.51 23.6.2016
M5 Muurattu seinämäinen palkki
M6 Muurattu seinä
M7 Muurattu tuulenpaineseinä
M8 Muurattu jäykistäväseinä
M9 Muurattu maanpaineseinä
M10 Tuulikuorma
M11 Liittopilari, päivitys v. 1.6, 12.2.2013
M12 Maanpainekuorma
M13 Tuulen aiheuttama värähtely, uusi versio 1.51, 13.3.2014

Eurocode-laskentapohjat