Teollisuussektori

teollisuus

Diplomityö "Teollisuuden suunnittelupalveluiden vaikuttavuus"
- diplomityo_vaulanen.pdf
- diplomityoesitys_tuomasvaulanen.pptx

Diplomityö "Teollisuuden suunnittelupalveluiden hankinta ja niiden valintakriteerit"
- työn kuvaus
- työn tulokset

PSK 7902 f/e Teollisuuden suunnittelu. Sopimusmalli. Design in Industry. Design Contract Model. 2 s. 2005
Liite 1 Suunnittelusopimusmalli. Teollisuuden suunnittelu (word)
Liite 2 Suunnitteluorganisaatiot
Liite 3 Pöytäkirja. Vastaanottotarkastus
Liite 4 Muutostilaus
Appendix 1 Consulting contract. Industrial design
Appendix 2 Design organizations
Appendix 3 Record. Acceptance inspection
Appendix 4 Change order

Sopimusmalli PSK:n jäsenten ladattavissa & muiden tilaukset linkistä:
http://www.psk-standardisointi.fi/

Ulkopuolisen suunnittelijan rooli ja vastuu prosessilaitoksen turvallisuudesta (VTT)

USVA-hanke keskittyi suunnittelun yhteydessä tehtävään prosessilaitoksen turvallisuusriskien hallintaan sekä suunnitteluun osallistuvien konsulttien ja heiltä suunnittelupalveluita tilaavien prosessiteollisuutta edustavien yritysten ja niiden henkilökuntaan kuuluvien vastuisiin ja rooleihin.

Hankkeessa laadittuun oppaaseen on kerätty tietoa siitä, miten luoda kattava ja tehokas riskienhallintaketju, jonka avulla voidaan varmistaa suunniteltavien prosessiteollisuuden tuotantojärjestelmien turvallisuus kaikissa toimintatilanteissa.