Opetushallitus - koulutustarpeiden ennakointi

Opetushallitus toteuttaa säännöllisesti selvityksiä tulevaisuuden koulutustarpeita Suomessa.

Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisessä raportissa käsitellään tulevaisuuden osaamisrakennetta geneeristen osaamisten, yleisten työelämäosaamisten ja kansalaisen digiosaamisten kannalta. Raportissa haetaan vastauksia siihen, miten näiden osaamisten merkitys muuttuu ja mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä osaamisia vuonna 2035. Lisäksi osaamistarpeita käsitellään kasvualojen ja tehtävärakenteen näkökulmasta. Raportissa käsitellään myös jatkuvan oppimisen haasteita.

Opetushallituksen julkaisussa vuodelta 2016 kootaan yhteen Opetushallituksen aiemmin tuottamia ennakointituloksia. Tavoitteena on yhtäältä tarjota jalostettua ennakointimateriaalia koulutuspoliittisen päätöksenteon tueksi sekä toisaalta tuoda esille Opetushallituksessa tehtyä ennakointia.

Koulutustarpeiden ennakoinnin taustalla ovat toimialaennusteet sekä toimialojen ennakoitu ammattirakenteen muutos ja poistuma työvoimasta. Käsillä oleva julkaisu on artikkelikokoelma, jossa ennakoinnin asiantuntijat valottavat eri näkökulmista tuoreimpia ennakointituloksia.

Lue tai lataa raportti tästä (PDF).