Opiskelupaikat

nuoret
Suunnittelualalle tarvitaan monien eri alojen ammattilaisia.

Suunnittelualan ammattilaiset voivat työllistyä esimerkkisi teollisuuden, talonrakentamisen tai yhdyskuntasuunnittelun pariin. Koulutusmahdollisuuksia on toisen asteen koulutuksesta aina tohtoriopintoihin asti. Alalle voi tulla myös muunto- tai täydennyskoulutuksen kautta. Teknistä alaa opiskelleiden ammattilaisten lisäksi alalla on tarvetta arkkitehtuurin, muotoilun, ympäristö- ja luonnontieteiden, viestinnän ja markkinoinnin sekä muiden kaupallisten taitojen osaajille. Myös näihin tutkintoihin voi sisällyttää suunnittelualan ja tekniikan opintoja.

Alalle valmistuneilla on laajat ja monipuoliset työskentelymahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla. Työpaikkoja tarjoavat muun muassa alan suurimmat suunnitteluyritykset, kunnat ja kaupungit, kiinteistö- ja rakennusala ja maallemme tärkeän vientiteollisuuden monet sektorit.

Suomessa on useita suunnittelualalle koulutusta tarjoavaa oppilaitosta, jotka sijaitsevat eri puolilla maata. Useimpiin koulutusohjelmiin voi hakea toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opintojen tarkka sisältö ja hakuajat vaihtelevat oppilaitoksittain ja koulutusohjelmittain. Suunnitteluala on kansainvälinen ja kehittyvä. Alalla tarvitaan eri alojen osaamista, jolloin ammattinimikkeiden kirjokin on suuri. Suunnitteluala tarvitsee mm. seuraavia ammatteja: 

 • suunnittelija
 • teollinen muotoilija
 • lvi-, sähkö-, kone- ja automaatioinsinööri
 • projektipäällikkö
 • suunnittelupäällikkö
 • it-alan osaaja
 • energia- ja ympäristöasiantuntija
 • suunnittelupäällikkö
 • kuntotutkija
 • vuorovaikutusasiantuntija
 • maankäytön suunnittelija
 • rakennesuunnittelija
 • liikenneinsinööri

Alla olevasta listasta saat lisätietoja eri koulutusmahdollisuuksista alalle. Kysy lisää myös oppilaitoksesi opinto-ohjaajilta tai esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistojen ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluista

Yliopisto:

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

LUT-yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Åbo Akademi

 

Ammattikorkeakoulu:

Centria ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu – HAMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu – SeAMK

Savonia-ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia