Talonrakennussektori

Rakennus

Tälle sivulle on koottu talonrakennussektorin kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvää aineistoa.

Suunnittelun tehtäväluettelot 2018https://www.sopimuslomake.net/luettelot ja https://rt.rakennustieto.fi/

Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU12 RT 10-11185 suomi 35,01 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 RT 10-11109 suomi 53,70 €
Asunnon sisustussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80318 suomi 4,20 €
Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 suomi 35,01 €
Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18 RT 10-11291 suomi 46,60 €
Hanketietokortti HT18 RT 10-11283 suomi 27,80 €
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 RT 10-11284 suomi 81,70 €
Kalliorakennussuunnittelun tehtäväluettelo KAT18 RT 10-11296 suomi 51,20 €
Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11122 suomi 16,10 €
Pientalohankkeen IV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80304 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen IV-työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80308 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80303 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV-työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80307 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo RT 80300 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT 80302 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80301 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelun tehtäväluettelo RT 80305 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen sähkötyön suorittajan tehtäväluettelo RT 80309 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen tehtäväluettelot RT 10-10833 suomi 51,20 €
Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80306 suomi 4,20 €
Pientalon pihasuunnittelun tehtäväluettelo RT 80322 suomi 4,20 €
Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18 RT 10-11298 suomi 35,01 €
Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 suomi 16,10 €
Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 103018 suomi 32,60 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 RT 10-11108 suomi 35,01 €
Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tehtäväluettelo RTA19 RT 103088 suomi 25,61 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 RT 103087 suomi 51,20 €
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12 RT 10-11192 suomi 35,01 €
Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11121 suomi 16,10 €
Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo RT 16-11123 suomi 16,10 €
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 RT 10-11290 suomi 84,10 €
Tehtäväluettelot. Käyttöohje KO12 RT 10-11105 suomi 25,61 €
The scope of project management RT 10-10846 en englanti 16,10 €
Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL12 RT 10-11174 suomi 44,31 €
Venäjänkielinen. Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 ru venäjä 16,10 €
 

Suunnittelun tuotevaatimukset rakennustuotteille:

Suunnittelun tuotemäärittely rakennustuotteille (rakennustieto.fi)

Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankkeen onnistumiseen

- diplomityö
- diaesitys

Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012

- http://www.buildingsmart.fi/8

Suunnittelun hankekokonaisuudet, mallit ja ohjeet (Rakennustieto Oy)

Suunnittelun tehtäväluettelot 1995tiivistelmä englanniksi

Suunnittelun työmääräarviot:

arkkitehtisuunnittelu
rakennesuunnittelu
talotekniikan suunnittelu
sähkösuunnittelu, päivitetty 5/2014
tietojärjestelmäsuunnittelu
geosuunnittelu
siltojen rakennussuunnittelu
 

Rakentamismääräykset 

CE-merkintäohje
Menettelytapaohje on laadittu SKOL-jäsenyritysten aloitteesta luomaan selkeät ja johdonmukaiset pelisäännöt maahantuotujen CE-merkittyjen kantavien rakenneosien käytöstä Suomen rakennusprojekteissa. Ohjeessa käsitellään myös CE-merkinnän sisältöä sekä CE-merkintään liittyviä asiakirjoja.

Eurokoodit 
Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Ne korvaavat rakenteiden kantavuutta koskevat tekniset ohjeet ja Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta käsittelevien B-osien mitoitusmenettelyn.
Eurokoodien help desk -sivusto
- eri maiden eurokoodien varmuusvertailu
- siirtymäajan ohjeistus, projektisuunnitelma
- siirtymäajan ohjeistus, menettelytapaohje 2010
- siirtymäajan ohjeistus, YM:n ohje 2012

Eurokoodien laskentapohjien laatiminen 
Kehityshankkeessa laaditaan 100–150 eurokoodipohjaista laskentapohjaa. SKOLin koordinoimassa hankkeessa on mukana 17 jäsenyritystä, yhdeksän oppilaitosta ja kolme materiaalijärjestöä.
- kuvaus hankkeesta ja luettelo osallistujista
- hankkeen yleisohje
- laadittavat laskentapohjat
- betonilehden artikkeli hankkeen valmistumisesta

Rakenneturvallisuus
Kantavat rakenteet
Rakenteellisen turvallisuuden erityismenettelyohje
Rakennesuunnitelmien ja rakenteiden tarkastustoiminnan tehtäväluettelo RTA 05 (330 kb)

Suunnittelun tehtävät ja työmäärät

Rakennesuunnittelun työturvallisuusohje (2021)
- Ohjeiston tekstiosa (pdf)
- Vaaratekijöiden arviointi- ja tarkastuslista v.2.1, toimisto- ja liikerakennus (2011)
 -Tyoturvallisuus_tarkastuslista_v2.2_asuinrakennus (2014)
- Betonielementtien käsittelyohjeet (pdf ja dwg)
- Teräselementtien käsittelyohjeet (pdf ja dwg
Kaideohjeet (pdf)

Elementtisuunnittelun portaali

http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi

Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot 2012

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä suunnittelijoita ja konsultteja edustavat järjestöt ovat yhdessä laatineet uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä suunnittelijoita ja konsultteja edustavat järjestöt ovat yhdessä laatineet uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Vanhoista tehtäväluetteloista uusittavana ovat olleet: RAP 95, ARK 95, SIS 95, TATE 95, RAK 95, GEO 95 ja PS 01. Kalliorakennussuunnittelun tehtäväluettelo KAT 95 on edelleen käytössä. Uusitut tehtäväluettelot esiteltiin keskiviikkona 6.6.2012 julkaisuseminaarissa.

Tehtäväluetteloita käytetään talonrakennushankkeiden johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri alojen suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluettelot sisältävät tavanomaisen talorakennushankkeen suunnittelutehtävät ja niiden ohjeelliset tulokset sekä keskeisimmät eri osapuolia, erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvää ja pääsuunnittelijaa, koskevat viranomaisvelvoitteet. Tehtäväluetteloita voidaan käyttää kaikenlaisissa kohteissa erilaisten toteutus- ja palkkiomuotojen kanssa.

Uudet tehtäväluettelot mahdollistavat tehtävien ja niiden suorittajien määrittelyn hankekohtaisesti, koska tehtävät on ryhmitelty suunnittelualoittain suunnittelun hankinnan kannalta luonteviin kokonaisuuksiin ja tehtäväluetteloissa on esitetty kohdekohtaisesti erikseen tilattavia tehtäviä. Tehtäväluetteloja voidaan käyttää kaikissa toteutusmuodoissa ja erilaisissa uudis- ja korjausrakentamiskohteissa.

Uusimisessa on huomioitu mm. rakennus- ja työturvallisuuslainsäädäntö, tietomallisuunnittelu sekä elinkaari-, energia- ja ympäristöasiat. Suunnittelun tehtäväkokonaisuudet on määritelty avoimen rakentamisen periaatteen mukaisesti siten, että kaikkien suunnittelualojen suunnitelmissa esitetään rakennuksen kiinteä perusosa ja muuntuvat tilaosat. Tavoitteena on selkiyttää suunnittelunaikaista päätöksentekoa ja parantaa rakennusten käytönaikaista muuntojoustoa. 

Kehitystyöhön ovat osallistuneet:

- Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
- Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
- Rakennusteollisuus RT ry
- Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
- Sisustusarkkitehdit SIO ry
- Suomen Valoteknillinen Seura SVS ry
- Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
- Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
- Sähkösuunnittelijat NSS ry

Tehtäväluettelot on julkaistu syksyllä 2012 Rakennustiedon RT-kortteina sekä valikoiduin osin myös Sähkötiedon ST-korttina. Uudet tehtäväluettelot ovat nähtävissä myös RAKLIn nettisivuilla.

Uudet tehtäväluettelot 2012

Tehtäväluettelojen työversiot:

Akustisen suunnittelun tehtäväluettelo
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo
Geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelo
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo
Rakenneteknisen suunnittelun tehtäväluettelo
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo
Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo

Suunnittelujärjestelmän kehittäminen talonrakennuksen projektinjohtototeutuksessa (SUKE)
Seminaariaineisto 14.6.2006
Kalvosarja rakennesuunnittelu
Kalvosarja talotekninen suunnittelu
- Taloteknisen suunnittelun kehittämistavoitteet

Malli suunnittelun ohjaukseen projektinjohtohankkeissa, Rakennustieto 2006
Kirjassa esitetyt SUKE-tutkimuksen ratkaisut tuovat helpotusta käytännön rakennushankkeiden suunnittelun ohjaukseen sekä alan opetukseen. Kirjan mallit on laadittu projektinjohtorakentamiseen, mutta ne soveltuvat myös muihin toteutusmuotoihin. 
Kirjan tiedot

Asuntosuunnittelun sopimusmallit ja tehtäväluettelot (ASRA, ATL, RTS, SAFA, SKOL)
- julkaistu RT-kortteina (RT 10-10827, 10828), saatavissa portaalista www.sopimuslomake.net
- tunnettuuden parantaminen ja käytön edistäminen

Talonrakennuksen suunnitteluprosessin kehittäminen SuPro
esite (550 kb)
raportti (950 kb)

Tarjousten pyytäminen rakennushankkeiden suunnittelupalveluissa
Hanketietokortti
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö
Rakennesuunnittelun tarjouspyyntömalli

Koulutus ja pätevyydet 

Rakennus-, kiinteistö- ja LVI-alan henkilöpätevyydet FISE Oy
FISEn etusivu
rakenteiden tarkastuspalveluiden hankinta ja tarjoaminen 
rakennesuunnitelmien ja rakenteiden tarkastustoiminnan tehtäväluettelo RTA 05 (330 kb)
- rakenteiden ulkopuolinen tarkastus, tarkastajien pätevyysvaatimukset, tarkastu- ja eettiset ohjeet

Tietotekniikka 

Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012

http://www.buildingsmart.fi/8

Pro IT - tuotemallitieto rakennusprosessissa
Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämä laajapohjaisen Pro IT -kehityshankkeen tavoitteena oli rakennusprosessin kansallinen tiedonhallintatapa, joka perustuu tuotemallintamiseen.
hankkeen etusivu

Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa, Rakennustieto 2008 
Kirja antaa perustiedot ja ohjeet LVI- ja sähkösuunnittelijan tuotemallipohjaiselle suunnittelulle. 
kirjan esittely

Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa, Rakennustieto 2007 
Kirjan tavoitteena on antaa perustiedot ja ohjeet rakennesuunnittelijan tuotemallipohjaiselle suunnittelulle, vaikuttaa ohjelmistokohtaisten sovellusten ja kansallisten rakennusosa-, detalji- ja liitoskirjastojen tekemiseen tuotemalliperiaatteiden mukaan sekä kasvattaa vastaavan rakennesuunnittelijan roolia tuotemallipohjaisen kokonaisuuden hallinnan kautta.
kirjan esittely

Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, yleiset periaatteet, Rakennustieto 2006
Kirja antaa ohjeita tuotemallin tehokkaaseen hyödyntämiseen rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.
kirjan esittely

Valmisosrakentamisen turvalliset suunnittelu- ja asennusratkaisut (TASSU)
Projekti toteutettiin vuosina 2005–2006, ja sitä veti Rakennusteollisuus RT ja sen rahoituksesta vastasivat Tekes, ympäristöministeriö, Työsuojelurahasto, RTK-rahasto sekä betoni- ja teräsvalmisosateollisuus.
hankkeen etusivu

Tekesin teknologiaohjelmia
kaikki Tekesin ohjelmat 
CUBE – Talotekniikan teknologiaohjelma
Liito – Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen
Serve – palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Hyvä asuminen 2010
Kiinteistöliiton ohjelman tavoitteena  oli viedä Suomea asumisen mallimaaksi.
hankkeen internetsivut

Talonrakennussektori