Casegalleria: Vaikuttavaa kädenjälkeä

kädenjälki
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset toimivat yhteiskunnassa ja asiakkaidensa arvoketjussa useissa eri rooleissa. Ne tuottavat tietoa ja analysoivat sitä sekä tekevät suunnitelmia ja antavat suosituksia toimintavaihtoehdoiksi. Asiantuntijapalveluiden merkitys korostuu entisestään globaalien ja moniulotteisten kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa. SKOLin tuottaman selvityksen mukaan asiantuntijapalveluiden synnyttämä ilmastokädenjälki voi olla jopa 1300 kertaa suurempi kuin alan oma hiilijalanjälki. Kädenjälkivaikutus vaihtelee eri hankkeissa, mutta suunnittelun merkitys on hankkeesta riippumatta koko arvoverkon toimijoista selvästi suurin. Tältä sivulta voit lukea SKOL jäsenyritysten huikeista kestävää kehitystä edistävistä suurta kädenjälkeä luovista hankkeista.

Energiatehokkuuden parantaminen

Jumboon suunniteltiin Suomen suurin energian­kierrätysjärjestelmä

Kauppakeskus Jumbon energiatehokkuusinvestoinnilla säästetään ostoenergiaa vuosittain noin 300 omakotitalon kulutuksen verran. Lue lisää

Vähähiiliseen rakentamiseen löytyy jo useita kustannustehokkaita vaihtoehtoja

Uusi pilotti optimoi rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä ja investointikustannuksia. Tulosten mukaan taloudellisesti kannattava lopputulos on mahdollista saavuttaa useilla vähähiilisillä ratkaisuilla. Lue lisää

Energiankierrätys nostaa Musiikkitalon energiatehokkuuden uudelle tasolle

Energiankierrätysjärjestelmä säästää merkittävästi Musiikkitalon kaukolämmön kulutusta. Hanke tukee myös tehokkaasti ympäristövastuullista toimintaa. Lue lisää

Kauppakeskus Sepän energiatehokkuus ja olosuhteet huippuunsa

Digitaaliset kiinteistöpalvelut auttavat varmistamaan, että talotekniikasta saadaan hyödyt irti optimaalisella energiankulutuksella. Lue lisää

 

VILPEn tehtaalle maalämpövoimala – vuosittaiset päästöt vähenevät 330 tonnia

VILPEn Vaasassa sijaitsevan Mustasaaren tehtaan hiilijalanjälki tulee kutistumaan merkittävästi, kun uusi maalämpövoimala otetaan käyttöön. Voimala lämmittää ja jäähdyttää rakennuksen ja siihen kuuluu myös lämpövarasto. Lue lisää

Aalto-yliopistolle kehitettiin Pohjois-Euroopan ensimmäinen korttelitason päästötön lähienergiaratkaisu

Aalto-yliopiston Aalto Works -kortteliin valmistuu vuodenvaihteessa lähes omavarainen ja hiilineutraali lähienergiaratkaisu. Fortum kehitti Swecon asiantuntijoiden kanssa kortteliin keskitetyn lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän, joka on tällä hetkellä ainutlaatuinen Pohjois-Euroopassa. Lue lisää

 

Raksilan urheilualueen energiaverkko puolittaa rakennusten hiilipäästöt

Raksilan urheilu- ja liikunta-alueelle luotiin viime vuonna energiavisio. Oulun kaupungin omistaman jäähallin, uimahallin ja Ouluhallin muodostama energiaverkko puolittaa alueen hiilipäästöt ja säästää vuosittain jopa 200 000 euroa. Lue lisää

Tekoälyyn pohjautuvan digitaalisen kaksosen hyödyntäminen kestävässä suunnittelussa

Digital twin tuo lisää tehoa kiinteistön ylläpitoon

Kiireiselle kiinteistöpäällikölle Granlundin digital twin on iso apu. Rakennuksen digitaalisesta kopiosta saa helposti ja nopeasti kiinteistön ylläpidossa tarvittavan tiedon. Lue lisää

Digitaaliset kaksoset avaavat uuden maailman kaupunkisuunnitteluun

Tampereen Hervannan automaattisen liikenteen testialue ja siitä laadittu digitaalinen kaksonen on osoitus siitä, mihin suuntaan kaupunkisuunnittelussa tulevaisuudessa liikutaan. Lue lisää

 

Sweco koodasi suunnitteluohjelmaansa automaattisen hiilijalanjälkilaskijan

Lisäosa on integroitu osaksi rakennesuunnittelun Tekla Structures -tietomallinnusohjelmaa, jonka suurimpiin käyttäjiin Sweco kuuluu euroopanlaajuisesti yli 1200 käyttäjällään. Lisäosan avulla Swecon suunnittelija näkee päästöluvun koko mallille tai sen osille jo suunnitteluvaiheessa. Lue lisää

 

Espoon LuxTurrim5G-testialueen digikaksonen on kompleksisen ympäristön tulkki

LuxTurrim5G-hankkeen tutkimus- ja kehitysvaiheessa kehitettiin älypylväitä ja niihin liittyvää infrastruktuuria, data-alustaa sekä älykaupungin palveluita. Sitowisen luoma digitaalinen kaksonen Espoossa sijaitsevasta testialueesta auttaa suunnittelijoita mallintamaan rakentamisen eri vaihtoehtoja. Lue lisää

Vähähiilisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota jo hankesuunnitteluvaiheessa

Vähähiilisyyteen on sitä helpompi vaikuttaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa rakennushanketta kiinnitetään huomiota. Hankesuunnitteluvaiheessa mahdollisuuksien määrä on laajempi, mikä auttaa saavuttamaan halutut tavoitteet sovituin ehdoin, oli kyse sitten hiilijalanjäljestä tai kustannuksista. Kun suunnitteluratkaisut on päätetty, on niiden muuttaminen suunnittelun edetessä vaikeaa ja usein myös kallista. Samat haasteet pätevät myös materiaaleihin sitoutuneeseen hiilijalanjälkeen. lue lisää

Kyberhyökkäysten ennaltaehkäiseminen 

Turvakonsultin kädenjälki: turvallisempi yhteiskunta

"Valitettavan usein turvallisuusasiat eivät ole keskitetysti kenenkään hanskassa, tai niitä aletaan miettiä liian myöhään”, sanoo kokenut turvakonsultti. Lue lisää

Älykkään kaupungin vesijärjestelmä

Kalajoen keskuspuhdistamon laajennus

Keskuspuhdistamon hanke parantaa energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä sekä lisää jätevesien ravinnekierrätystä. Investointi on iso askelta kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa. Tehostetun jäteveden käsittelyn jälkeen vesi lasketaan Kalajoen sijasta mereen. Lue lisää

Sykkeen hulevesisuunnittelu tukee turvallista Sastamalan aluetta

 Vesihuollon asiantuntijat ovat valmistautuneet sään ääriolosuhteisiin. Kestävä hulevesien hallinta on tärkeä osa kaupunkisuunnittelua, joka täytyy huomioida jo suunnittelun aikaisessa vaiheessa. Lue lisää

Hulevesiomaisuuden automaattiset kartoituspalvelut

Hulevesiomaisuuden paikkatietopohjaisessa kartoituspalvelussa on tarkoitus luoda kattava kokonaiskuva kunnan maanpäällisistä hulevesijärjestelmistä. Aineisto toimii eräänlaisena starttipakettina hulevesijärjestelmien ennakoivalle ja suunnitelmalliselle kunnossapidolle. Aineiston pohjalta päästään myös kustannustehokkaasti käsiksi tuntemattomaan. Esimerkiksi verkkotietojärjestelmistä puuttuvat rumpuputket ja niiden tarkemittauksen tärkeysjärjestys selviää tehokkaasti tuotetun aineiston avulla.

Materiaalitehokas rakentaminen

Valteri-koulu Mäntykangas

Valteri Mäntykankaan oppimis- ja ohjauskeskuksen rakennushankkeessa pilotoidaan kiertotaloutta ja muovin käytön vähentämistä. Hanke toteutetaan projektinjohtopalveluna (PJP), jossa palvelun tuottajana toimii WSP Finland Oy. Lue lisää

 

Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartta

Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartan toteutumisen ja menestyksen avaintekijöiksi tunnistettiin yritysyhteistyö, laajempi alueellinen yhteistyö, hankintakumppanuuksien hyödyntäminen sekä digitalisaatio. Lue lisää

Resurssivirtamallilla alueelliset vaikutukset näkyviksi

Resurssivirtamalli on käytännön työkalu liiketoiminnan vaikutusten, kiertotalousajattelun edistymisen sekä kysynnän ja tuotantoteknologian muutosten arvioimiseen paikallisella ja alueellisella tasolla. Resurssitehokkuus kuvataan mallilla erilaisista näkökulmista - alue- ja kaupunkikehityksestä aina pienempiin prosesseihin tai projekteihin. Resurssitehokkuus säästää kustannuksia ja ympäristöä. Lue lisää

 

Innovatiivisia aluerakentamisen ratkaisuja puurakentamisen kiertotaloushankkeesta

FCG Finnish Consulting Group, Viitasaaren kaupunki ja Kehittämisyhtiö Witas Oy ovat mukana ympäristöministeriön rahoittamassa kiertotaloushankkeessa, jossa innovoidaan uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille alue- ja maisemasuunnittelun elementteinä ja rakenteina. Lue lisää

Älykkään kaupungin kaupunkisuunnittelu

Resurssiviisas Vantaan ratikka

Vantaan ratikan hankkeen kiertotalousajattelu kattaa ennen näkemättömän laajasti maamassojen kierrätyksen, hiilipäästöjen karsinnan ja luonnon monimuotoisuuden suojelun. Lue lisää

Ilmastotyö vauhtiin ilmastojohtamisen toimintamallin avulla

Tuusula haluaa liittää ilmastojohtamisen osaksi kunnan strategista johtamista. Tavoitteen toteuttamiseksi käynnistettiin vuoden 2021 alussa kehityshanke, joka määrittää askelmerkit kohti kestävää tulevaisuutta. Yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa tehty toimintasuunnitelma on nyt valmis ja se tullaan ottamaan käyttöön kunnan kaikilla toimialoilla. Lue lisää

Y-Säätiö kulkee kohti päästövähennystavoitettaan yhdessä AFRYn kanssa

Tuore päästövähennyspolku ohjaa Y-Säätiön tavoitetta tulla hiilineutraaliksi toimijaksi vuoteen 2035 mennessä. AFRY osallistui päästövähennyspolun rakentamiseen laatimalla energiatodistukset yli 250 kiinteistöön ja tuomalla digitaaliset työkalut energiatehokkuuden parantamisen tueksi. Lue lisää

 

Kaupunkialueiden vetovoima muodostuu asuntojen ja palvelujen tasapainosta

Kiinteistöjen arvon arvioinnissa tai alueiden kaavoituksessa ei edelläänkään oteta huomioon palvelu- ja liikenneinvestointeja siten kuin uudet työkalut mahdollistaisivat. Lue lisää

Luontopohjaisten hulevesiratkaisujen priorisointimallilla ratkaistaan kustannustehokkaasti kaupungistuvan yhteiskunnan haasteita

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaupunkialueisiin monin tavoin. Lisääntyneet tulvat ja hulevesien laadun heikkeneminen yhdessä väestönkasvun ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen kanssa tuovat kaupunkien infrastruktuurin kantokyvylle suuria haasteita. Ratkaisuksi näihin haasteisiin on tunnistettu luontopohjainen infrastruktuuri, jolla pyritään yhdistämään yhteiskunnan tarpeet luontopohjaisiin ratkaisuihin. Lue lisää