Sykkeen hulevesisuunnittelu tukee turvallista Sastamalan aluetta

Swecon vesihuollon asiantuntijat ovat valmistautuneet sään ääriolosuhteisiin. Kestävä hulevesien hallinta on tärkeä osa kaupunkisuunnittelua, joka täytyy huomioida jo suunnittelun aikaisessa vaiheessa.

Sastamala on turvallinen ja elämyksellinen pieni suuri kaupunki, jossa ihmisen on hyvä elää ja yrittää. Syke-yrityspuisto on puolestaan Sastamalan kaupungin kärkihankealue, jonka tavoitteena tehdä yrityspuistosta moderni ja ekologinen alue, jossa on viihtyisää elää ja käydä töissä.

Tarkkaa paikallista hulevesisuunnittelua

Swecon asiantuntijat vastaavat Sykkeen alueen tarkalla paikallisella hulevesisuunnittelulla. Viihtyvyyden ohella Swecon suunnittelemat ratkaisut parantavat hulevesien laadullista ja määrällistä hallintaa, joka tarkoittaa vähemmän tulvintaa kaduilla, pihoilla ja viemäriverkostossa.

Metsäisten alueiden korvaaminen kovilla pinnoilla kasvattaa suunnittelualueelta muodostuvan huleveden määrää. Swecon asiantuntijat vastaavat Sykkeen alueen tarkalla paikallisella hulevesisuunnittelulla mahdollisimman pienin lisäkuormituksin alueen olemassa oleviin hulevesiviemäreihin ja -ojiin.

Hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja sekä edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.

Suunnittelualueella muodostuvien hulevesien määrää arvioidaan keskimääräisellä valumakertoimella, joka kuvaa hulevesivalunnan osuutta sadetapahtuman sademäärästä.

Viihtyisyyttä ja puistomaista viherilmettä parannetaan viivytysaltain ja pienten virtavesien avulla. Hulevesien viivytys alueella on suunniteltu toteutettavaksi viiden hulevesilammikon ja niihin kohdistuvan kasvillisuuden avulla. Lammikoita käytetään tasaamaan hulevesien virtauksia ja puhdistamaan vesiä.

Alustavien maankäyttösuunnitelmien perusteella alueelle tullaan rakentamaan paljon uutta; teollisuusalueita, toimitilarakennuksia, pysäköintialue, puistoja sekä virkistysalueita. Kaava-luonnoksessa on otettu huomioon hulevesien viivytysrakennelmien sijainnit.