Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö

SKOL on jäsenenä ja vaikuttaa aktiivisesti myös kansainvälisesti. Euroopan tasolla yhteistyöjärjestö on EFCA - European Federation of Engineering Consultancy Associations ja globaalisti FIDIC - International Federation of Consulting Engineers

Pohjoismaisella tasolla yhteistyötä tehdään RINORDin puitteissa. Toimintaan kuuluvat säännöliset tapaamiset sekä vuosittain eri Pohjoismaassa vuorotellen järjestettävä jäsenyritysten ja järjestöjen yhteinen konferenssi. Tarpeen mukaan järjstetään myös webinaareja, laadintaan yhteisä kannanottoja ja toteutetaan kehityshankkeita ajankohtaisista aiheista.

Sector Review, Pohjoismainen konsulttiyritysten toimialakatsaus

Sector Review on SKOLin ruotsalaisen sisarjärjestön Federation of Swedish Innovation Companies – FSIC (Swedish: Innovationsföretagen) johdolla pohjoismaisena yhteistyönä laadittu toimialan yhteenveto suurimmista pohjoismaisista ja eurooppalaisista konsulttiyrityksistä sekä alan näkymistä. 

Vuodesta 2020 eteenpäin ei ole koottu erillistä pohjoismaista raporttia, vaan tiedot on esitetty osana EFCAn julkaisemaa koko Euroopan kattavaa markkinabarometria.

Aiemmat pohjoismaiset raportit on koottu tänne:

Sector Review 2019

Sector Review 2018

Sector Review 2017

Sector Review 2016

SectorReview 2015.pdf

SectorReview 2014.pdf