Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö

SKOL on jäsenenä ja vaikuttaa aktiivisesti myös kansainvälisesti. Euroopan tasolla yhteistyöjärjestö on EFCA - European Federation of Engineering Consultancy Associations ja globaalisti FIDIC - International Federation of Consulting Engineers

Pohjoismaisella tasolla yhteistyötä tehdään RINORDin puitteissa järjestämällä vuorovuosina jokaisessa jäsenmaassa jäsenyritysten ja järjestöjen yhteinen konferenssi vuosittain vaihtuvalla teemalla, sekä kokoamalla Sector Review.

Sector Review, Pohjoismainen konsulttiyritysten toimialakatsaus

Sector Review on SKOLin ruotsalaisen sisarjärjestön Federation of Swedish Innovation Companies – FSIC (Swedish: Innovationsföretagen) johdolla pohjoismaisena yhteistyönä laadittu toimialan yhteenveto suurimmista pohjoismaisista ja eurooppalaisista konsulttiyrityksistä sekä alan näkymistä. 

Sector Review 2019

Sector Review 2018

Sector Review 2017

Sector Review 2016

SectorReview 2015.pdf

SectorReview 2014.pdf