Vastuullinen Luonto- ja Ympäristövelho

Ympäristövelho

Sinä voisit tulevaisuudessa olla Vastuullinen Luonto- ja Ympäristövelho, oikea luonnonarvojen ja kestävän ympäristön varjelija. Suomessa kaunista luontoa ja metsää riittää ja maatalous kukoistaa. Täällä ja ihan koko maailmassa ympäristöstä tulee huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla. Onneksi on sinun kaltaisia vesistöjen, lintujen, maaperän ja metsän ystäviä, jotka varmistavat vastuullisen suunnittelun ja toteutukset sekä oivaltavat uusien asioiden, kuten kiertotalouden hyödyntämisen perään.  

Ratkaisisit Vastuullisena Luonto- ja Ympäristövelhona mm. näitä kestävän kehityksen haasteita:

1. Ilmastotekoja

2. Vedenalainen elämä

3. Maanpäällinen elämä

Vastuulliseksi Luonto- ja Ympäristövelhoksi voit opiskella esimerkiksi näissä kouluissa ja työskennellä tulevaisuudessa näissä ammateissa:

Itä-Suomen Yliopisto, ympäristö- ja biotieteet

Vaasan AMK, ympäristötekniikka

Helsingin Yliopisto, maa- ja metsätieteet

Jyväskylän Yliopisto, ympäristötieteet

Metropolia AMK, energia- ja ympäristötekniikka

Karelia AMK, energia- ja ympäristötekniikka

Ammatteja: Ympäristövaikutusasiantuntija, kalatalousbiologi, metsätalousasiantuntija, kestävän maatalouden asiantuntija, teollisuuden päästöasiantuntija, vesihuollon suunnittelija, virkistysaluesuunnittelija

Vastuullisena Luonto- ja Ympäristövelhona voit päästä tekemään töitä muun muassa tällaisten asioiden parissa:

Kiertotalouden tiekartan suunnittelu ja mallintaminen

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja Kokkolan satamassa ja meriväylällä

HSY:n Blominmäen puhdistamo on Itämeren alueen tehokkain

Tikkurilankosken padon purku kiinnostaa kansainvälisesti