Pyhäjärvi

Kiertotalouden tiekartan suunnittelu ja mallintaminen

Ramboll toteutti AIKO Callio Kiertotalouden tiekartta -hankkeeseen selvityksen alueellisen kiertotalouskeskittymän luomisesta Pyhäjärven Callion ympäristöön. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uudenlaiset kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäjärvellä ja erityisesti Pyhäsalmen kaivoksen alueella ja sen infraa hyödyntäen voidaan toteuttaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haastamassa yhteiskunnassa. Hanke oli Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama.

Selvityksessä kartoitettiin kiertotalouden potentiaalia ja esitettiin keskeiset painopisteet kiertotalouden edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli Pyhäjärven kaupungin elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen. Kehitysehdotukset kohdennettiin kolmeen Sitran Kiertotalouden tiekartasta tunnistettuun painopistealueeseen, joilla nähtiin olevan suurin potentiaali alueella ja osoitetussa ympäristössä.

 1. Bio- ja elintarvikeala

 2. Metsäperäiset kierrot

 3. Tekniset kierrot

Kaivosympäristöllä edellytyksiä kiertotalouden symbiooseihin

Selvityksessä on otettu huomioon kiertotalouden kansalliset strategiat sekä eri liiketoimintamallit. Tiekartan mukaan Pyhäsalmen kaivoksen ympäristöä on mahdollista hyödyntää moneen erilaiseen kokeiluun ja testaukseen. Niin alkutuotannosta kuin teknisistä kierroistakin on arvioitu löytyvän kiertotaloudessa aivan uudenlaista liiketoimintaa alueelle. Pyhäsalmen kaivoksen alueelle voisi sijoittua useita toiminnallisesti ja materiaalivirtojen osalta toisiaan täydentäviä pienempiä yrityksiä, jotka toimisivat yhdessä teollisena symbioosina. Yritykset voisivat myös tehdä esimerkiksi yhteisiä hankintoja.

Kaivosympäristön havaittiin luovan erityistä etua kaivoksen lämpöä tai muita sivutuotteita hyödyntäville toimijoille. Kaivoksen ympärivuotiset tasaiset olosuhteet (mm. lämpötila, kosteus) edistävät Suomessa muuten kausiluontoista toimintaa kuten kasvatus ja kypsytys. Innovatiivinen ympäristö koetaan erityisen kiinnostavaksi uusille, korkean arvon tuotteille, joilla ei vielä ole vakiintuneita tuotantomenetelmiä. Lisäksi alueella voisi toteuttaa tutkimustoimintaa.

Tiekartasta käytännön toteutukseen

Yksi selvityksen löytämä mahdollisuus alueen metsäperäiselle tuotannolle on Pyhäjärven bioenergiaterminaali, josta on jo kehityshanke käynnissä. Terminaalissa biomassojen kuivaus sekä raaka-aineiden jatkojalostaminen toteutetaan taloudellisesti kannattavasti kaivoksen geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä hyödyntäen. Kaivosalueella on aloitettu lisäksi sirkkojen kasvatus, joka on yksi ehdotetuista kaivosolosuhteita hyödyntävästä uudenlaisesta liiketoiminnasta.

 

Ota yhteyttä

Minna Pirilä, minna.pirila@ramboll.fi, P: +358 44 319 0981

TkT, FM, Ympäristöasiantuntija

 

Kuva: Ramboll