Kestävä arvonluonti

windpower
#kestäväksisuunniteltu

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toteuttavat kestävän kehityksen ratkaisuja yhteisön ja ympäristön hyväksi. Alamme yritykset työskentelevät aktiivisesti luomalla innovatiivisia ratkaisuja mm. ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä sen aiheuttamiin muutoksiin varautumiseksi.

Suunnittelu- ja konsultointialan osaajilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen suunnannäyttäjinä. Ympäristön ja yhteisön hyväksi kehitetyt ratkaisut syntyvät vastuullisesti, yhteistyöllä ja vahvalla ammattitaidolla. Suunnittelija- ja konsultointialan ammattilaisten toteuttamat ratkaisut tuovat yhteiskunnallista arvoa innovatiivisuudellaan, käyttäjälähtöisyydellään sekä kestävän kehityksen periaatteellaan.

Tässä osiossa esittelemme jäsenyritystemme merkittäviä hankkeita kestävän arvonluonnin ja innovaatioiden saralla.
Wärtsilän Smart Tecnology Hub on ekotehokkuuden edelläkävijä

Wärtsilän Smart Technology Hubissa ympäristöystävällistä tekniikkaa kehitetään ympäristöystävällisissä rakennuksissa. Granlundin suunnittelijat auttavat Wärtsilää saavuttamaan hankkeen kunnianhimoiset ekotehokkuus-tavoitteet. Lue lisää

Kuopion kaupunki ohjaa kiinteistöjensä energiatehokkuutta

Kuopion kaupungin kiinteistöjen energialasku on vuodessa yli 10 miljoonaa euroa, siksi nopeisiin kulutuksen poikkeamiin on syytä päästä tarttumaan heti.Lue lisääBREEAM In-Use on käytönaikainen sertifikaatti

BREEAM In-Use on käytönaikainen sertifikaatti

Granlund Consulting toimi BREEAM-arvioijana useille Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) kohteille, jotka saivat Suomessa vielä harvinaisen BREEAM In-Use-ympäristösertifikaatin. Lue lisää

 

Työeläkevakuutusyhtiö Varman kiinteistöjen ylläpitoa kehitetään portfoliotasolla

Vuosien varrella Varma on laajentanut yhteistyötään Granlundin kanssa kokonaisvaltaiseksi kumppanuudeksi. Johdon konsultointipalveluilla eläkevakuutusyhtiötä autetaan strategisessa portfoliotason kunnossapidossa, investointien suunnittelussa ja toimenpiteiden priorisoinnissa. Lue lisää

HSY:n Blominmäen puhdistamo on Itämeren alueen tehokkain – ja sen pääsuunnittelijana toimii FCG

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän eli HSY:n uusi jätevedenpuhdistamo valmistuu vuonna 2022 Espoon Blominmäkeen. Pääsuunnittelija FCG toimii myös prosessisuunnittelijana puhdistamolla, jossa hyödynnetään uudenlaista puhdistusteknologiaa. Puhdistusmenetelmä tekee laitoksesta koko Itämeren valuma-alueen tehokkaimman, ja puhdistamo pystyy käsittelemään peräti 500 000 asukkaan jätevedet. Lue lisää

Sulkujen pidentäminen turvaa Saimaan kanavan toiminnan pitkälle tulevaisuuteen

Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen 11,5 metrillä on haastava ja erikoisosaamista vaativa hanke paitsi Suomen mittakaavassa myös maailmanlaajuisesti. Projektin tavoitteena on turvata Saimaata ja Suomenlahtea yhdistävän vesireitin toiminta- ja kehittämisedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Väyläviraston syksyllä 2018 tilaama ja FCG:n laatima rakennussuunnitelma on nyt loppusuoralla. Lue lisää

Jätkäsaaren Airut – arkkitehtuurisia ja energiateknisiä innovaatioita kestävän kehityksen hengessä

Jätkäsaaren Airut-korttelin suunnittelussa innovoitiin tulevaisuuden energiatehokasta ja ihmisten tarpeet huomioivaa kaupunkiympäristöä. Ratkaisut ihastuttavat edelleen. Kohteen on suunnitellut yhteistyössä Optiplan ja Sauerbruch Hutton Architects. Lue lisää

Metropolia ammattikorkeakoulun energiatehokas Myllypuron kampus

Metropolia Ammattikorkeakoulun uudet, energiatehokkaat monikäyttötilat tuovat Myllypuroon uutta elinvoimaa ja avoimen oppimisen verkoston. Kampukselle oli asetettu jo hankesuunnitteluvaiheessa rakentamismääräyksiä vaativammat energia-, elinkaari- ja ympäristötavoitteet. Kehä 1:n ja Myllypuron metroaseman viereen, osittain metroradan päälle rakennetun uudisrakennuksen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2012. Lue lisää

Lidlin Järvenpään logistiikkakeskuksessa uusia energiaratkaisuja

Lahden moottoritien kupeessa sijaitsee elintarvikkeiden vähittäiskauppa Lidlin jakelukeskus, jossa arvioidaan käyvän keskimäärin sata rekkaa vuorokaudessa vuoden ympäri.

Rambollilla on ollut merkittävä rooli hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastasimme jakelukeskuksen rakennuttamisesta ja valvontatehtävistä sekä rakennuksen riskienhallinnasta, kylmäsuunnittelusta ja ympäristö- ja energiakonsultoinnista. Lue lisää

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja Kokkolan satamassa ja meriväylällä

Kokkolan Satama ja Väylävirasto syventävät Kokkolan väylän kulkusyvyyttä 13 metristä 14 metriin. Ruoppausmassojen hyötykäytössä on menty ympäristöystävällisyys edellä. Lue lisää

Tikkurilankosken padon purku kiinnostaa kansainvälisesti

Tikkurilankosken pato on osa Vantaan teollista historiaa, mutta samalla pato on häirinnyt jo vuosia uhanalaisten meritaimenien nousua Keravanjoessa.  Toukokuussa 2019 käynnistyi pitkään suunniteltu purkuhanke, jonka ansiosta jokilaakso täyttyy pian uudesta elämästä.

Patoalue on poikkeuksellinen: vain harvasta kaupunkikeskustasta löytyy yhtä vaikuttava koskimiljöö. Sen sijaan käyttämättömiä patoja on ympäri maailman runsaasti. Lue lisää

Oodi on yhdistelmä teräskaarisiltaa ja julkista rakennusta

Helsingin ydinkeskustaan avautui joulukuussa 2018 uusi keskustakirjasto Oodi, ainutlaatuinen kaikkien kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Lue lisää

Kiertotalouden tiekartan suunnittelu ja mallintaminen

Ramboll toteutti AIKO Callio Kiertotalouden tiekartta -hankkeeseen selvityksen alueellisen kiertotalouskeskittymän luomisesta Pyhäjärven Callion ympäristöön. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uudenlaiset kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäjärvellä ja erityisesti Pyhäsalmen kaivoksen alueella ja sen infraa hyödyntäen voidaan toteuttaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haastamassa yhteiskunnassa. Hanke oli Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama. Lue lisää

Kohti YVA-hankkeiden digiaikaa

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tuotu digitaaliselle alustalle ensimmäistä kertaa Suomessa. Alustan käytöllä pyritään parantamaan hankkeiden viestintää ja vuorovaikutusta sidosryhmille. Lue lisää

Eri kulkumuotoja yhdistävät uudet palvelut lisäävät kestävää liikkumista

MaaS (Mobility as a Service) eli liikkuminen palveluna mullistaa tapamme liikkua. Ramboll laati maailman ensimmäiselle MaaS-operaattorille analyysin Whim-sovelluksen käytöstä ja käytön vaikutuksista. Analysoimme sovelluksen käyttöä sen ensimmäisen käyttövuoden ajalta (2018) sekä vertasimme sovelluksen käyttäjien matkustustottumuksia muiden helsinkiläisten matkustustottumuksiin. Lue lisää

Kestävästi suunniteltu Ramboll Village

Rambollin monitoimitila eli Ramboll Village on korkealaatuinen, turvallinen ja inspiroiva työympäristö yli tuhannelle rakennetun ympäristön parissa toimivalle asiantuntijalle ja kumppanille. Moderni ja energiatehokas toimitalo sijaitsee Turunväylän ja Kehä I:n läheisyydessä, osoitteessa Itsehallintokuja 3. Lue lisää 

PEHKO-projektilla tehokkaampaa teiden ylläpitoa 

Roadscanners Oy on vuodesta 2015 luotsannut PEHKO-projektia. PEHKO-projektissa on kyse päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmoinnista. Projekti on Väyläviraston, Roadscanners Oy:n sekä Lapin, Keski-Suomen ja Uuden­maan ELY-keskusten yhteisprojekti, joka alkoi 2015 Lapissa ja Keski-Suomessa. Vuonna 2018 projekti laajeni myös Uu­denmaan alueelle. Projektin tavoitteena on kasvattaa päällysteiden käyttöikää uusilla päällystettyjen teiden ylläpidon ja hoidon käytännöillä. Lapin alueelta mukana projektissa on Kemi-Tornion hoidon alueurakan päällystetyt tiet sekä Rovaniemen hoidon alueurakan päätiet (noin 1200 km). Keski-Suomen testialue kattaa Karstulan hoidon alueurakan päällystetyt tiet (noin 400 km) ja Uudenmaan kohteeseen kuuluu noin 850 km pääasiassa Hyvinkään hoidon alueurakan tiestöä. Lue lisää

Sitowisen PURKKI-palvelu kannustaa vastuulliseen ja kestävään purkamiseen

Purkutyön suunnitelmallisella ja vastuullisella toteutuksella purkujäte saadaan tehokkaasti hyödynnettyä uusiokäyttöön. Lue lisää

Ympäristöystävällinen meluvalli Vantaalle

Ritvantien meluvalli rakennettiin nopeasti ja materiaaliviisaasti.

Vantaalla Päiväkummun kaupunginosassa, Lahden moottoritien välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla asuinalueella moottoritien läheisyyden kyllä kuulisi ilman meluseiniä. Kun Ritvantien päässä aikaisemmin sijainnut meluseinä tuli elinkaarensa päähän, se päätettiin korvata meluvallilla. Lue lisää

Kaupunkifillarit - Ne ovat täällä pysyäkseen!

Helsingin kaupunki panostaa jatkuvasti pyöräilyn osuuden kasvattamiseen kaupunkiliikenteessä. Kesällä 2020 Helsingissä on käytössä jo huimat 241 kaupunkipyöräasemaa ja 2410 kaupunkipyörää. Sweco on vastannut Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän suunnittelusta ja koordinoinnista, ja on mukana suunnittelemassa myös järjestelmän jatkuvia parannustoimia. Pääkaupunkiseudun vanavedessä kaupunkipyörien renesanssi on levinnyt myös moneen muuhun kaupunkiin Suomessa. Sweco on paraikaa toteuttamassa Tampereen kaupunkipyörien hankintaa ja Lahden kaupunkipyörien toteutusselvitystä. Lue lisää

Laukaan uusi ympäristöystävällinen koulu on puuta ja Suomen ekologisin

Laukaan uusi ekokoulu yhdistää Vuonteen, Savion ja Tarvaalan kyläkoulut ja rakentui Terve Talo -kohteena. Koulu on suunniteltu kestävän rakentamisen ajatuksella "koulu sadaksi vuodeksi sadalle oppilaalle”. Koulu edustaa terveyttä ja ekologista rakentamista ja on toteutettu Terve Talo -kohteena. Ekokoulu toteutettiin projektinjohtourakkana Swecon ollessa mukana kohteen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa vastaten sekä puukohteen rakenne- että talotekniikasta. Laukaan ekokoulun suunnitteluun pääsivät vaikuttamaan myös koulun henkilökunnan lisäksi lapset vanhempineen, kuntapäättäjät ja kyläläiset. Lue lisää

Hiilineutraalin kaupungin edelläkävijät – Swecon ratasuunnittelu on mukana Raide-Jokerissa

Bussi 550 pysähtyy Oulunkylän rautatieaseman kupeessa. Kyytiin nousee sekalainen joukko ihmisiä, ja bussi nytkähtää liikkeelle. Pitkä poikittaislinja, eli niin sanottu Jokerilinja, kulkee Itäkeskuksesta Espoon Westendiin. Vuonna 2024 tiheästi liikennöidyn bussin korvaa pikaraitiovaunu Raide-Jokeri, joka kuljettaa kerralla jopa yli kaksinkertaisen määrän matkustajia sujuvammin ja pienemmillä päästöillä. Raide-Jokeri alkaa kulkea Itäkeskuksen ja Keilaniemen väliä vuonna 2024. Lue lisää

Swecon rata- ja katusuunnittelijat mukana mahdollistamassa, että pian ratikka kaartaa pysäkille myös Tampereella 

Tampereen ratikka on tehnyt tuloaan jo pitkään. Ensimmäisen kerran raitiovaunua ehdotettiin kaupunkiin nimittäin jo vuonna 1907. Hanke jäi kuitenkin ensimmäisen maailmansodan jalkoihin, ja 1920-luvulla Tampereen joukkoliikennemuodoksi valikoitui bussi. Viime vuosisadalla ratikan kolinaa ei Tampereella kuultu, vaikka raitiotieliikenne nousi useaan otteeseen esiin puheenaiheena. Lue lisää
 

Swecon virtuaaliset tietomalliratkaisut vahvistavat Honkajoki Oy:n projektivientiä 

Swecon ja kiertotalouslaitoksiin erikoistuneen Honkajoki Oy:n yhteistyöllä on pitkä historia. Yhteistyö on saanut nyt uusia ulottuvuuksia, kun mukaan on otettu Swecon Virtual Design and Construction (VDC) -toimintaprosessi sekä SmartDrawings- ja VirtualSite-virtuaalitodellisuusratkaisut, joita asiakas voi hyödyntää projektinsa kaikissa elinkaarivaiheissa. Tällä hetkellä Honkajoki hyödyntää ratkaisuja viennin edistämiseen. Lue lisää

Metsä-paviljonki vie suomalaista puuosaamista Tokioon
– A-Insinöörien rakennesuunnittelu siivitti teollista tehokkuutta

A-Insinöörit suunnitteli rakenteet Tokion vuodelle 2021 siirretyissä kesäolympialaisissa nähtävään Metsä-paviljonkiin, joka on suomalaisen teollisen puuosaamisen taidonnäyte. Suunnitteluprosessin lähtökohtana oli teollinen tehokkuus, joka näkyi esimerkiksi siinä, miten teollisesti valmistetuista puuelementeistä otettiin kaikki hyöty irti. Lue lisää