Ritvantie meluvalli

Ympäristöystävällinen meluvalli Vantaalle

Ritvantien meluvalli rakennettiin nopeasti ja materiaaliviisaasti.

Vantaalla Päiväkummun kaupunginosassa, Lahden moottoritien välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla asuinalueella moottoritien läheisyyden kyllä kuulisi ilman meluseiniä. Kun Ritvantien päässä aikaisemmin sijainnut meluseinä tuli elinkaarensa päähän, se päätettiin korvata meluvallilla.

Uusi meluvalli rakennettiin Lahdenväylän länsipuolelle Myyraksensuonpuistoon, jossa se hillitsee Lahdenväylän liikenteen melua asuinalueelle päin. Uusi valli rakennettiin kahden jo olemassa olevan meluvallin väliin yhdistämään niitä kokonaisuudeksi. Kaikkiaan viisi metriä korkean ja 60 metriä pitkän uuden meluvallin kokonaistilavuus on 2500 m3. 

Laskennallisen arvion mukaan meluvalli vähentää alueen melutasoa 2-10 dB nykyisestä melutasosta.

Uuden meluvallin suunnitteli Sitowise Oy. Se vastasi myös ympäristöluvan hakemisesta valvonnasta, hiilijalan- ja -kädenjäljen laskennasta sekä ympäristöluvan mukaisen loppuraportin kokoamisesta.

Projektin markkinoinnista, määräseurannasta, hinnoittelusta, vastaanottolipukkeiden myynnistä, hiilijalan – ja -kädenjäljen laskentaan käytettävien tietojen määrittämisestä sekä taloudellisesta loppuraportoinnista puolestaan huolehti Sitowisen tytäryhtiö Maapörssi.

 

Nopeasti valmista

Meluvallin rakenteissa hyödynnettiin pilaantumatonta pääasiassa pääkaupunkiseudun rakentamiskohteista saatua ylijäämämaata. Maapörssin johtaja Jari Nordström kertoo, että hiilijalanjäljen pienentämiseksi ylijäämämaa pyritään kuljettamaan aina mahdollisimman läheltä. Tässä tapauksessa kuljetusmatkat jäivät 15-25 kilometriin.

Meluvallin rakentaminen käynnistyi kuivatusuomien kaivamisella 15. maaliskuuta 2019. Meluvalli oli muotoiltuna paikallaan huhtikuussa ja maisemointi nurmikolla ja puilla toteutettiin toukokuun loppuun mennessä. Kaikkiaan rakentaminen kesti vain 2,5 kk.

Meluvalli valmistui erittäin nopeasti. Asiakkaalle projekti tuli myös edulliseksi ylijäämämassojen vastaanottamisesta saatujen tulojen ansiosta. Suurimmat kustannukset hankkeessa muodostuivat konetyön hinnasta sekä meluvallin maisemoinnista.

Jatkossa samalla periaatteella on tarkoitus toteuttaa lisää vastaavan tyyppisiä projekteja.

 

Ympäristöystävällistä rakentamista

Kun hankkeessa hyödynnetään ylijäämämaata tai uusiomateriaalia, säästyvät kahden kuljetusmatkan aiheuttamat kustannukset ja hiilidioksidipäästöt. Materiaalia ei tarvitse kuljettaa kaatopaikalle eikä uutta maa-ainesta ottopaikalta käyttöpaikkaan.

Sitowisen hiilikädenjäljen laskentatyökalu vertaa pois jääneiden matkojen päästömäärää hyötykäytön yhteydessä syntyneisiin päästöihin. Jos hyötykäytön yhteydessä syntyy vähemmän päästöjä kuin pois jääneissä kuljetuksissa kokonaispäästöt vähenevät. Tämä on tuotteen hiilikädenjälki, ts. toiminnan seurauksena pienentynyt hiilijalanjälki. 

 

Ritvantie info

Kuva: Hiilikädenjäljen laskeminen

 

Ritvantien meluvallin massojen kuljetuksissa muodostui CO2 ekv. päästöjä 4,02 t. Samalla säästettiin maankaatopaikkakuljetuksissa ja neitseellisen massan kuljetuksissa yhteensä CO2 ekv. päästöjä 23,83 t. Hiilikädenjäljeksi muodostui näin 19,80 t. Samalla dieselpolttoainetta säästyi yhteensä noin 7 500 l.

Maapörssi palvelee rakentajia

Maapörssissä kierrätetään puhtaita ylijäämämaa-aineksia ja purkumateriaaleja ammattilaisten ja yksityisten maanrakentajien tarpeisiin. Ylijäämämaa-ainesten kierrättäminen korvaa luonnosta kaivetut maa-ainekset ja on lähtökohtaisesti taloudellisempi sekä ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Tähän mennessä maa-aineksia ja purkumateriaaleja on kierrätetty jo 3000-4000 työmaaprojektissa lähinnä Uudenmaan alueella, Turussa ja Tampereella.