Missio, visio & strategia

Missio, visio & strategia

MISSIO

Edistämme suomalaista hyvää suunnittelua ja konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

VISIO

SKOL uudistaa yhteiskunnallisesti merkittävää suunnittelu- ja konsultointialaa, joka menestyy luomalla arvoa asiakkaille

STRATEGISET TEEMAT

1.     Asiantuntijoiden ääni kuuluu yhteiskunnan kehityksen parhaaksi.

2.     Parhaat tiedot ja taidot vauhdittavat kasvua ja kehitystä.

3.     Monialaiset ekosysteemit luovat alalle elinvoimaa.

4.     SKOL vahvistuu tarjotakseen jäsenille entistä parempaa palvelua

SKOLin nykyinen strategia on voimassa vuodet 2019-2021

SKOL strategia 2019-2021