Missio, visio & strategia

MISSIO

Edistämme suomalaista hyvää suunnittelua ja konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

VISIO

Yhteiskunnallisesti merkittävä suunnittelu- ja konsultointiala menestyy luomalla kestävästi arvoa asiakkaille.

STRATEGIAKAUDEN 2022 - 2030 TEEMAT, TAVOITTEET JA AVAINTULOKSET

(O = Objective ja KR = Key result)

1. Kestävä kehitys kasvattaa liiketoimintaa

O: Panostamme alana vastuulliseen ja kestävää kehitystä tukevaan liiketoimintaan.
KR: Olemme alan oman toiminnan (scope 1 ja 2) osalta hiilineutraali ja tuplaamme hiilikädenjälkemme vuoteen 2030 mennessä.
 
2. Työelämän kehittäminen luo veto- ja pitovoimaa
 
O: Tarjoamme monipuolisesti merkityksellistä työtä, huolehdimme osaamisen jatkuvasta kehittämisestä ja olemme työelämän kehittämisen edelläkävijöitä, minkä ansiosta työntekijäkokemus alan yrityksissä on Suomen parhaimmistoa.
KR: Ala on nuorten osaajien halutuin työnantaja.
 

3. Toimintatapojen yhteiskehittäminen parantaa laatua

O: Kehitämme jatkuvasti hankintamenettelyitä ja toimintatapoja yhdessä tilaajien ja sidosryhmien kanssa laadun parantamiseksi ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi.
KR: Alan maine on erinomainen kaikkien sidosryhmien keskuudessa.

 

4. Fiksut pelisäännöt jakavat hyödyt reilusti

O: Kehitämme aktiivisesti alan työkaluja, toimintaprosesseja ja yhteisiä pelisääntöjä niin, että suunnittelun synnyttämä arvo tunnistetaan kattavasti ja sen hyödyt jakautuvat reilusti koko arvoketjussa.
KR: Alan sopimusehdot ja muut pelisäännöt on päivitetty vastaamaan uudistuvaa toimintaympäristöä ja kehittyviä liiketoimintamalleja.