Kaupunkipyörät

Kaupunkifillarit - Ne ovat täällä pysyäkseen

Helsingin kaupunki panostaa jatkuvasti pyöräilyn osuuden kasvattamiseen kaupunkiliikenteessä. Kesällä 2020 Helsingissä on käytössä jo huimat 241 kaupunkipyöräasemaa ja 2410 kaupunkipyörää. Sweco on vastannut Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän suunnittelusta ja koordinoinnista, ja on mukana suunnittelemassa myös järjestelmän jatkuvia parannustoimia. Pääkaupunkiseudun vanavedessä kaupunkipyörien renesanssi on levinnyt myös moneen muuhun kaupunkiin Suomessa. Sweco on paraikaa toteuttamassa Tampereen kaupunkipyörien hankintaa ja Lahden kaupunkipyörien toteutusselvitystä.

Helsingin kaupunkipyörät yhdessä joukkoliikennejärjestelmän kanssa toimivat houkuttelevana kilpailijana henkilöautoilulle, onhan noin joka kolmannes käyttäjistä kertonut kaupunkipyörien korvaavan vähintään yhden automatkan viikossa. Kaupunkipyörä on yhteiskäyttöpyörä Helsingin alueella liikkuville asukkaille ja vierailijoille. Pyörien suosio on ylittänyt kaikki odotukset ja käyttöastetta voidaan pitää maailmaanlaajuisestikin erittäin korkeana. Kaudella 2019 Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräjärjestelmien kausikäyttäjäksi kirjautui yli 60 000 henkilöä ja matkoja poljettiin hulppeat 3,7 miljoonaa!

Kaupunkipyöräilystä on tullut tiivis osa suomalaista urbaania kaupunkielämää. Pyörät ovat saaneet kaupunkilaiset puolelleen ja paljon positiivista julkisuutta – ja mikä parasta, niillä on pyöräilty todella paljon.

Suosio on myös mahdollistanut järjestelmän laajenemisen. Kesällä 2020 Helsingin järjestelmässä yksistään on 241 asemaa ja 2410 kaupunkipyörää. Palvelun kattavuutta pk-seudulla lisää Espoon yhteensopiva järjestelmä rinnallaan myös Vantaan vuonna 2019 avautunut kaupunkipyöräpalvelu.

Kantakaupungin ohella pyöriä on käytössä Lauttasaaresta Pitäjänmäkeen, Oulunkylään, Viikkiin, Itäkeskukseen aina Laajasalon kautta Kruunuvuorenrantaan asti. Suosituinta käyttö on ollut kantakaupungissa ja niin metro- kuin juna-asemien läheisyydessä.

Järjestelmän menestys johtuu sekä sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. Sisäisiin tekijöihin vaikuttavat muun muassa asemapaikkojen ja -kapasiteettien suunnittelu sekä tekniset ominaisuudet. Ulkoisia tekijöitä ovat puolestaan kaupunkirakenne, maasto sekä pyöräilykulttuuri.

Kaupunkilaiset ovat pyöräilleet verrattain vähän omalla pyörällä Helsingin keskustassa kehnon pyöräverkoston ja muun muassa turvallisen pysäköinnin vähäisyydestä johtuen. Nyt tilanne on saanut ihan uuden käänteen.

Asemaverkostoa ylläpidetään kaupunkilaisten liikkumistarpeet huomioiden

Pyöräverkon suunnittelu on aivan mahtavaa, mutta haasteellista, tietää Swecon pyöräliikennesuunnittelija Mikko Raninen. "Kaupunkitila on rajallista ja asemat ovat isoja kokonaisuuksia. Miten muuttuva kaupunkiympäristö vaikuttaa ihmisten tapaan liikkua ja mahdollisuuksiin hyödyntää pyöriä osana matkaketjuaan tässä yhtälössä, on todella mielenkiintoista", Raninen kuvailee työtään.

Kaudella 2019 matkamäärät kasvoivat voimakkaimmin edellisen kauden verkoston reuna-alueilla, kun laajennuksen asemat avasivat uusia matkapareja. "Sen sijaan eteläisessä Helsingissä, erityisesti virkistysalueiden lähellä matkamäärät laskivat edellisestä vuodesta. Tähän voi vaikuttaa heikompi kesäsää tai potkulautojen tulo kaupunkiin", Raninen kertoo.

Raninen liputtaa myös laadukkaan rakennetun ympäristön ja viihtyvyyden tärkeyden puolesta. "Esimerkiksi Kalasataman metroaseman kaupunkipyöräparkin käyttö kolminkertaistui kaudesta 2018. Tähän on vaikuttanut suoraan aseman parantunut sjainti katutyömaiden siirryttyä pois alueelta, uudet pyöräparkit rantatiellä kohti Arabiaa sekä tietysti REDIn aukeaminen."

Kaupunkipyöräkauden päätyttyä mennyt kausi käydään läpi asema kerrallaan yhdessä Helsingin kaupungin pyöräliikenteen asiantuntijoiden kanssa. Swecon asiantuntijat ovat hyödyntäneet niin paikkatietoa, paikallistuntemusta kuin kansainvälisiä tutkimuksiakin parhaiden asemapaikkojen suunnittelussa.

Pyörät ovat lähellä käyttäjää

Asemien läheisyys helpottaa järjestelmän käyttöönottoa. Pyöräasemat ovat maksimissaan noin 600 metrin päässä toisistaan, joka tarkoittaa, että lähin asema on aina vähintään 300 metrin päässä käyttäjästä.

Joukkoliikenteen solmukohdat ja pyöräilijöiden käyttötarpeet ovat olleet suunnittelun keskiössä. Asemat on suunniteltu täydentämään joukkoliikennettä. Pyöriä löytyy niin metroasemien lähettyviltä kuin muun julkisen liikenteen ympäriltä.

Voimakkainta kasvua 2019 matkamäärissa tapahtui edellisen kauden verkoston reuna-alueilla, kun laajennuksen asemat avasivat uusia matkapareja

Sweco on mukana pyöräasemien ja hankkeen laajentumisen suunnittelussa yhteistyössä kaupungin eri virastojen ja kaupunkipyöräoperaattorin kanssa.

 

Kuva: Lauri Erikkson