Kokkolan satama

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja Kokkolan satamassa ja meriväylällä

Kokkolan Satama ja Väylävirasto syventävät Kokkolan väylän kulkusyvyyttä 13 metristä 14 metriin. Ruoppausmassojen hyötykäytössä on menty ympäristöystävällisyys edellä.

Kokkolan satamassa ja väylällä toteutetaan merkittävät rakennustyöt vuosien 2018–2020 aikana. Väyläviraston ja Kokkolan Sataman yhteishanke käsittää nykyisen Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 14,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.

Väyläviraston ja Kokkolan Satama Oy:n hankintojen yhteiskustannus on noin 62 miljoonaa euroa.

Ramboll toimii Kokkolan Sataman suunnittelu- ja projektinjohtokonsulttina sekä väylän osalta Väyläviraston rakennuttajakonsulttina. Valvontakohteena hanke on Rambollin tähänastisista meriväylähankkeista suurin Suomessa.

Olemme muun muassa kehittäneet kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisumalleja ruoppausmassojen ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämiseen satamassa. Lisäksi olemme hoitaneet hankkeen ympäristölupaprosessin.

– Olemme suunnitelleet satama-altaan kenttärakenteisiin ratkaisuja, joissa hyödynnetään teollisuuden ylijäämätuotteita, kuten lentotuhkaa. Teollisuuden ylijäämätuotteiden käyttö stabiloinnin sideaineena säästää teollisuuden jätemaksuissa ja toisaalla satama saa materiaalia käytettäväksi ilmaiseksi, sanoo johtaja Tommi Marjamäki Rambollilta.

Ympäristöystävällistä stabilointia on kehitetty yli 20 vuoden ajan Rambollin Luopioisissa sijaitsevassa geo- ja materiaalitekniikan laboratoriossa.

Hankkeen käynnistäminen on vaatinut pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaan kanssa.

- On erittäin hienoa nähdä, miten olemme pystyneet palvelemaan laaja-alaisesti Kokkolan Satama Oy:tä ja nyt myös toteutusvaiheessa Väylävirastoa. Olemme mielestäni onnistuneet yhdessä tilaajien kanssa tuomaan hankkeeseen kestäviä ratkaisuja sekä kehittämään uusia digiajan ideoita. Tällainen on esimerkiksi mobiilisovellus työn edistymisen seurantaa varten, Marjamäki sanoo.

Kokkolan Satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama ja kaivannaisteollisuuden ykkössatama Suomessa. Sataman liikenne koostuu Kokkolan seudun, Keski-Suomen sekä Venäjän teollisuusyritysten ja kaupan liikennevirroista. Liikenne on 2000-luvulla kaksinkertaistunut.

Sataman kautta kuljetettiin vuonna 2017 7,5 miljoonaa tonnia ulkomaankaupan kuljetuksia, joista transitiota oli noin 4,4 miljoonaa tonnia.

 

Ota yhteyttä

Tommi Marjamäki, tommi.marjamaki@ramboll.fi,  P: +358 40 7253587
Johtaja, liiketoiminnan kehitys

 

Kuva: Port of Kokkola