Laukaan ekokoulu

Laukaan uusi ympäristöystävällinen koulu on puuta ja Suomen ekologisin

Laukaan uusi ekokoulu yhdistää Vuonteen, Savion ja Tarvaalan kyläkoulut ja rakentui Terve Talo -kohteena. Koulu on suunniteltu kestävän rakentamisen ajatuksella "koulu sadaksi vuodeksi sadalle oppilaalle”. Koulu edustaa terveyttä ja ekologista rakentamista ja on toteutettu Terve Talo -kohteena. Ekokoulu toteutettiin projektinjohtourakkana Swecon ollessa mukana kohteen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa vastaten sekä puukohteen rakenne- että talotekniikasta. Laukaan ekokoulun suunnitteluun pääsivät vaikuttamaan myös koulun henkilökunnan lisäksi lapset vanhempineen, kuntapäättäjät ja kyläläiset.

Uusi ympäristöystävällinen puurakenteinen koulu yhdistää kolmen kylän lapset ja kyläläiset tarjoamalla tilat sadaksi vuodeksi reilulle sadalle lapselle. Suomen ekologisin koulurakennus, jonka tilat ovat muunneltavat ja monimuotoiset, toteutettiin massiivipuusta CLT-tekniikalla. Perinteisten luokkahuoneiden sijaan koulun suunnittelussa on painotettu uuden opetussuunnitelman hengessä aiempaa enemmän avoimia ja yhteisiä oppimisympäristöjä.

Ekokoulukonsepti on innovatiivisuuden taidonnäyte, jossa yhdistyy terve ja pitkäikäinen puurakennus, kestävästi tuotettu energiahuolto, ja modernin pedagogian vaatimat tilaratkaisut.

Tilaratkaisu perustuu modulaariseen malliin, joka mahdollistaa konseptin hyödyntämisen erilaisiin tarpeisiin ja mukautumisen tulevaisuuden muuttuviin tilanteisiin. Monimuotoiset opetustilat mahdollistavat opiskelun aulatiloissa ja luokkien yhteydessä olevissa pienissä pesätiloissa.

Arkkitehtuuri on osa ekokoulun kokonaiskonseptia, joka toteuttaa kestävän elämäntavan periaatteita. Rakennuksen vaikuttavuus syntyy ajattomuudesta, aitoudesta, kestävyydestä ja vahvasta materiaalin tunnusta. Suunnittelussa ja rakentamisessa se tarkoittaa mahdollisimman runsasta ja innovatiivista puun käyttöä. Swecon asiantuntijoiden vahva osaaminen näkyy rakennuksen kantavissa puurakenneratkaisuissa ja uusien materiaalien innovatiivisessa hyödyntämisessä. Upeita rakenneteknisiä ratkaisuja olivat ulkoseinärakenne sekä liikuntatilan ulkoseinä, jonka toteutuksessa ei käytetty erillisiä pilareita yhteneväisellä periaatteella muiden rakenneratkaisujen kanssa.” Siitä ei itselle ihan aukea ajatus mitä sanoin esim. Ulkoseinä oli upea rakennetekninen ratkaisu. Sillä saatiin toteutettua myös liikuntasali ilman erillisiä pilareita.

Ekologisen rakenteen lisäksi Laukaan koulu on matalaenergiakohde. Rakennus lämpenee kotimaisella uusiutuvalla bioenergialla, sähköä tuotetaan osittain aurinkopaneeleilla ja lapsille tarjoillaan lähiruokaa ja tulevaisuudessa koulukyydin on tarkoitus kulkea biokaasun avulla.

”Se, että suunnitellaan ja rakennetaan energiatehokkaita rakennuksia, ei pelkästään riitä energiatehokkaan rakennuksen syntymiseen. Merkittävimmät kustannukset kiinteistössä syntyvät sen elinkaaren ja käytön aikana. Haluamme, että ekokoulun käyttäjät saavat jatkuvaa palautetta rakennuksen toiminnasta ja pystyvät omalla toiminnallaan vaikuttamaan rakennuksen käyttäytymiseen ja energiankulutukseen. Samalla kun rakennus opettaa päiväkodin pieniä asiakkaita ja koulun oppilaita, idea toimii myös päinvastoin”, kuvailee Swecon suunnittelupäällikkö Heljo Hakulinen.