Hiilineutraalin kaupungin edelläkävijät – Swecon ratasuunnittelu on mukana Raide-Jokerissa

Bussi 550 pysähtyy Oulunkylän rautatieaseman kupeessa. Kyytiin nousee sekalainen joukko ihmisiä, ja bussi nytkähtää liikkeelle. Pitkä poikittaislinja, eli niin sanottu Jokerilinja, kulkee Itäkeskuksesta Espoon Westendiin. Vuonna 2024 tiheästi liikennöidyn bussin korvaa pikaraitiovaunu Raide-Jokeri, joka kuljettaa kerralla jopa yli kaksinkertaisen määrän matkustajia sujuvammin ja pienemmillä päästöillä. Raide-Jokeri alkaa kulkea Itäkeskuksen ja Keilaniemen väliä vuonna 2024.

Raide-Jokerin tilaajina ovat Helsingin ja Espoon kaupungit sekä HKL. Hankkeen kilpailutuksessa kiinnitettiin laadullisten ja taloudellisten seikkojen lisäksi huomiota myös yhteistyökykyyn. Kun rakennetaan 25 kilometrin mittaista pikaraitiolinjaa keskelle vilkkaasti liikennöityä kaupunkia, tarvitaan toimivaa yhteistyötä ja huolellista suunnittelua. 

Raide-Jokeri on jaettu yhdeksään suunnittelulohkoon. Swecon asiantuntijat valittiin hankkeeseen vastaamaan koko hankkeen sähköratasuunnittelusta, teknisten järjestelmien suunnittelusta sekä kahden lohkon rata- ja katusuunnittelusta. Suunnittelualue yltää Oulunkylästä Viikkiin, ja siihen kuuluvat myös Roihupellossa sijaitsevat bussivarikko ja raitiovaunuvarikko.

 

Allianssi on kaupunkirakentamisen yhteispeliä

Edelläkävijän polku on mutkikas ja täynnä uudenlaisia haasteita. Raide-Jokeri on valmistuessaan Suomen toinen ja pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikaraitiovaunulinja. Tampereen ratikka valmistuu ennen Raide-Jokeria. Käytännössä hankkeita tehdään samaan aikaan, ja mukana paljolti samoja toimijoita. Myös Sweco on mukana molemmissa hankkeissa.

Raide-Jokeria lähdettiin toteuttamaan allianssina, sillä laaja hanke vaati usean tahon tiivistä yhteistyötä ja uusien toimintatapojen kehittämistä.

– Allianssihankkeessa erityistä on se, että tilaajien ja suunnittelijoiden lisäksi rakennuttajien edustajat ovat mukana jo suunnitteluvaiheessa. Allianssiin kuuluvat tahot integroidaan yhteiseksi organisaatioksi, kertoo Olli Haanperä Helsingin kaupungilta.

Allianssi siis hämärtää yritysten välisiä rajoja, ja Raide-Jokerin parissa työskentelevät ovat ennemmin samaa työyhteisöä kuin erillisiä toimijoita. Projektin haasteista ja etenemisestä keskustellaan yhteisen pöydän ääressä, yhteisissä tiloissa. Yhdessä on esimerkiksi mietitty keinoja yhteistyön tehostamiseksi. Tiukka aikataulu vaatii kommunikointia sekä mahdollisimman kustannustehokkaita ja helposti rakennettavia raidesuunnitelmia. 

– Allianssi on toiminut todella hyvin. Toki kaikki osapuolet ovat myös nähneet vaivaa toimivan yhteistyön eteen, Juha Saarikoski HKL:ltä toteaa. 

 

Kaupunkiympäristö haastaa rakentamista

Kaupunkimiljöössä kulkeva pikaraitiotie on swecolaisille monella tapaa ainutlaatuinen projekti, eikä ratikkaa saada kiskoille ilman suunnittelijoiden laaja-alaista sähköradan, teknisten järjestelmien, ratasuunnittelun tai katusuunnittelun osaamista.

Suunnitteluun on kuulunut myös sen varmistaminen, että liikenne sujuu pääkaupunkiseudulla Raide-Jokerin rakentamisen aikana. Työmaa-alueen, poikkeusreittien sekä muiden liikennejärjestelyjen muodostama palapeli on vaatinut suunnittelijoilta huolellista otetta ja nopeaa reagointia. Poikkeuksellista on myös se, että Raide-Jokeria rakennetaan ja suunnitellaan osissa yhtä aikaa. Suunnittelutyö jatkuu koko hankkeen lävitse.  

Swecolla ratasuunnittelun osastopäällikkönä toimiva Annina Mattsson vastaa suunnittelulohkosta, joka sijaitsee suurelta osin Viikin alueella. Mattssonin mukaan kaupunkiympäristössä toimiminen tuo välillä mukanaan myös yllätyksiä. Esimerkiksi Viikissä on yliopiston tutkimuslaboratorioita ja yksityisiä laboratorioita, joiden laitteet ovat erityisen herkkiä tärinälle. Siksi suunnittelijoiden on pitänyt keksiä, miten rata saadaan rakennettua siten, ettei laboratoriolle koidu työmaasta tai Raide-Jokerin liikennöinnistä kohtuutonta haittaa. 

Totta on, että kaupunkimiljöö, liikenteen poikkeusjärjestelyt, aikataulu ja resurssit haastavat paikoittain niin suunnittelijoita kuin rakentajiakin. Tekijät kuitenkin tiedostavat, että nyt ollaan tekemässä jotain tärkeää ja suurta. Pikaraitiotie toimii suunnannäyttäjänä tulevaisuuden raiderakentamiselle.

– Kyllähän tämä vaatii meiltä kaikilta venymistä ja uuden sisäistämistä, mutta siitä huolimatta on todella hienoa olla mukana tekemässä Raide-Jokeria, Mattsson toteaa.

 

Ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin
 

Raide-Jokeri alkaa kulkea Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen väliä vuonna 2024. Allianssissa syntynyt työyhteisö tekee töitä yhdessä vielä hyvän tovin.

Poikkeusjärjestelyihin ja työmaihin kyllästyneet kaupunkilaiset saattavat miettiä, helpottaako Raide-Jokeri oikeasti liikennettä reitillä ja miksei tiheästi kulkeva bussilinja riitä. Kun rakennetaan tulevaisuuden kaupunkia, täytyy ottaa huomioon myös tulevaisuuden tarpeet. Pääkaupunkiseudun väkiluku kasvaa jatkuvasti, ja vaikka tällä hetkellä kaikki halukkaat mahtuisivatkin bussiin, näin tuskin on kymmenen vuoden kuluttua.  

Raide-Jokerin reitin varteen nousee uusia asuintaloja ja toimistorakennuksia. Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa täydennysrakentamisen laajemmalle alueelle.

Kun hiilineutraalin kaupungin edelläkävijä on valmis, rakennetaan lisää pikaraitiolinjoja. Raiderakentaminen on ehdottomasti tulevaisuuden ala, ja swecolaiset ovat ylpeitä saadessaan olla mukana suunnittelemassa yhä toimivampaa ja kestävämpää joukkoliikennettä.