Kampusareena Tampereen Hervannassa

BREEAM In-Use on käytönaikainen sertifikaatti

Granlund Consulting toimi BREEAM-arvioijana useille Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) kohteille, jotka saivat Suomessa vielä harvinaisen BREEAM In-Use-ympäristösertifikaatin.

BREEAM In-Use arvioi käytönaikaista toimintaa

Rakennusten ympäristösertifikaatit on tarkoitettu ympäristötehokkuuden seuraamiseen ja todentamiseen sekä toimintamallien kehittämiseen ympäristötehokkuuden parantamiseksi. Mittaus- ja arviointijärjestelmä ohjaa ja yhtenäistää kiinteistöjohtamisen ja ylläpidon toimintamalleja. Rakennuksen ympäristösertifikaatit voivat olla rakentamisvaiheen sertifikaatteja tai käytönaikaisia. Viime vuonnaSuomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä (SYK) aloitettiin rakentamiseen liittyvien sertifiointien lisäksi rakennusten käytönaikainen sertifiointi.

BREEAM In-Use -sertifioinnilla voidaan arvioida pelkkä fyysinen rakennus, kiinteistön hallinta tai molemmat. Sertifioinnissa saa pisteitä kategorioissa: terveys ja hyvinvointi, energia, sijainti ja liikenne, vesi, materiaalit, jätehuolto, maankäyttö ja ekologia, saasteiden hallinta sekä kiinteistön hallinta ja ylläpito. Kategorioiden tulokset lasketaan yhteen ja sitä kautta muodostuu kohteen lopullinen arvosana sekä luokitus. Arvosanat mahdollistavat vertailtavuuden muiden vastaavasti sertifioitujen kohteiden kanssa.

Useille SYK:n kiinteistöille erittäin hyviä arvosanoja

BREEAM In-Use -sertifikaatti myönnettiin useille rakennuksille Tampereen yliopistolla Very Good ja Good arvosanoilla. Arvo 2-rakennus Kaupin kampuksella sai erinomaisen hyvät pisteet fyysisen rakennuksen osalta, samoin kuin Hervannan Kampusareena. Tarkemmat arvosanat löytyvät SYK Oy:n julkaisemasta uutisesta.

”Olemme tyytyväisiä näihin tuloksiin, joita rakennukset nyt ovat saaneet. Tavoitteemme on kaikilta osin Very Good-arvosana. Jatkamme seuraavien kohteiden arviointia tavoitteenamme kaikkien suurimpien rakennustemme arviointi ja ryhdymme toimenpiteisiin, jotta jo arvioitujen rakennusten seuraavalla tarkistuskierroksella pystymme vielä parantamaan arvosanoja tavoitteemme mukaisiksi. Breeam In-Use -sertifiointi auttaa meitä johtamaan ja hoitamaan kiinteistöjämme paremmiksi ja kestävimmiksi”, kommentoi SYKin rakennuttamisen johtaja Aki Havia.

Susanna Kari Granlund Consulting Oy:stä on toiminut SYKin virallisena BREEAM-arvioijana.  ”On ollut ilo olla mukana näissä SYKn ensimmäisissä BREEAM In-Use -sertifioinneissa ja nähdä läheltä SYKin aito kiinnostus portfolionsa vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Jo nyt ensimmäisellä sertifiointikierroksella nämä Tampereen 10 kohdetta keräsivät hyviä pisteitä useissa BREEAM-kategorioissa”, Kari kertoo.

Kohteissa käyttäjille on tarjolla heidän toimintaansa ja hyvinvointiaan tukevia tiloja. Lisäksi tekniikkaa ja rakennusten elinkaaria pyritään pidentämään esimerkiksi säännöllisillä kuntoarvioilla sekä ennaltaehkäisevillä huoltosuunnitelmilla. SYKn organisaatiotason erilaiset toimintamallit kuten ennakoiva sisäilmatoimintamalli ja energianhallinta kokonaisuudessaan lisäävät kohteiden ympäristötehokkuutta ja tuovat samalla lisäpisteitä sertifioinneissa.

Lue Suomen Yliopistokiinteistöjen uutinen kokonaisuudessaan 

Lisätiedot:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Aki Havia, johtaja rakennuttaminen ja ylläpito
Puh. 040 527 7511
aki.havia@sykoy.fi

Granlund Consulting Oy
Susanna Kari, palvelupäällikkö
Puh. 040 1908 733
susanna.kari@granlund.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin 1,3 miljardia euroa, ja se koostuu yliopistojen 244 rakennuksesta. Vuoden 2019 liikevaihto oli noin 165 miljoonaa euroa. www.sykoy.fi