Innovatiivisia aluerakentamisen ratkaisuja puurakentamisen kiertotaloushankkeesta

FCG Finnish Consulting Group, Viitasaaren kaupunki ja Kehittämisyhtiö Witas Oy ovat mukana ympäristöministeriön rahoittamassa kiertotaloushankkeessa, jossa innovoidaan uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille alue- ja maisemasuunnittelun elementteinä ja rakenteina. 

Hankkeessa luodaan puualan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistetään puun käyttöä kiertotalouden keinoin. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen, kuten kaavoituksen, suunnittelun ja paikallisten puualan yritysten, välillä. Hanke on osa ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää puurakentamista, sen osaamista ja vientiä. 

"Haluamme herätellä eri tahoja miettimään jo suunnitteluvaiheessa, miten paikallisia ylijäämämateriaaleja voi hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Haluamme osaltamme edesauttaa kiertotalousajattelun sisällyttämistä rakennushankkeisiin ja tuoda kokeellisen suunnittelutyön kautta esille puun kiertotalouden mahdollisuuksia alue- ja maisemasuunnittelun sekä rakentamisen prosesseissa. Haluamme lisäksi edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tukea aluekehitystä", FCG:n kiertotalouden ja rakennetun ympäristön johtava asiantuntija, DI Jutta Laine-Ylijoki taustoittaa hankkeeseen lähdön syitä. 

Hankkeen koealustana toimii Viitasaaren Haukirinne ja sen Arboretum-alue, joka soveltuu maastoltaan ja sijainniltaan erinomaisesti testikohteeksi.  

Kun hanke vuoden 2020 lopulla valmistuu, tuotoksena on opas kiertotalouden ja puun mahdollisuuksista aluesuunnittelun eri vaiheissa ja mittakaavoissa. Opas suunnataan erityisesti kuntien maankäytön ja rakentamisen ohjauksesta vastaaville viranomaisille ja päätöksentekijöille. Sitä voidaan hyödyntää myös puurakentamisen kiertotaloutta edistävässä aluesuunnittelussa.