Aalto-yliopistolle kehitettiin Pohjois-Euroopan ensimmäinen korttelitason päästötön lähienergiaratkaisu

Aalto-yliopiston Aalto Works -kortteliin valmistuu vuodenvaihteessa lähes omavarainen ja hiilineutraali lähienergiaratkaisu. Fortum kehitti Swecon asiantuntijoiden kanssa kortteliin keskitetyn lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän, joka on tällä hetkellä ainutlaatuinen Pohjois-Euroopassa.

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) ylläpitää ja kehittää Aalto-yliopiston tiloja Otaniemessä ja Töölössä. Otaniemen kampusalueesta ollaan luomassa täysin hiilineutraalia ja energiaomavaraista. Tärkeä askel oikeaan suuntaan otetaan konekorttelin peruskorjauksessa Aalto Works -kortteliksi, jolle suunniteltiin oma lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä.”ACRE on pitkäaikainen kaukolämpöasiakkaamme, ja kuuntelimme tarkasti heidän ajatuksiaan tulevaisuuden energiaratkaisun kehittämisessä”, kertoo Fortumin Solution Sales Manager Tiina Davidsainen. Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnan New Solutions -tiimin tehtävänä on konseptoida uusia energiaratkaisuja, joilla päästään nopeasti alueellisiin päästöttömän energian tavoitteisiin. ”Projekti toteuttaa osaltaan myös Fortumin strategiaa uudistamalla energiajärjestelmiä ja vauhdittamalla muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.”

LÄMPÖPUMPUT TUOTTAVAT JOPA 90 % ENERGIATARPEESTA

Aluksi ACRE selvitti mahdollisuuksia luoda alueelle maalämpöjärjestelmä. ”Se olisi vaatinut useita maalämpökaivoja ja rajannut näin korttelin jatkorakentamismahdollisuuksia”, kertoo Swecon projektipäällikkö Jussi Alilehto.

Swecon asiantuntijat ehdottivat, että maalämpö korvataan hyödyntämällä ilma-vesilämpöpumppuja ja kiinteistöjen hukkalämpöjä. ”Swecolta löytyi tarvitsemaamme asiantuntemusta markkinoiden kehittyneimmästä lämpöpumpputeknologiasta ja kokonaisratkaisusta”, Davidsainen sanoo.

Teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumput pystyvät vastaamaan 10 kiinteistön lämmityksestä ja jäähdytyksestä sekä hukkalämpöjen talteenotosta. Järjestelmän omavaraisuusaste on 70–90 prosenttia. ”Lisäksi lämmöntarve on turvattu kaikissa tilanteissa uusiutuvalla kaukolämmöllä”, Alilehto sanoo.

ENERGIA-ALAN PIONEERITYÖTÄ POHJOIS-EUROOPASSA

Korttelitason energiaratkaisussa tehdään pioneerityötä monella saralla. ”On harvinaista löytää kokonainen kortteli, jolla on yhteinen omistaja ja samalla mahdollisuus energian tehokkaaseen kierrättämiseen”, Alilehto sanoo.

Vastaavia energiaratkaisuja ei ole toistaiseksi muita koko Pohjois-Euroopassa, todennäköisesti ei koko maailmassa. ”Pääsemme tekemään jotakin täysin uutta”, Davidsainen iloitsee.

Myös yhteistyön avoimuus on ollut hankkeessa poikkeuksellista. Järjestelmädataa jaetaan Fortumin ja Aalto-yliopiston välillä, minkä toivotaan kehittävän koko energia-alaa ja siihen liittyvää tutkimusta. ”Tekniikkaan löytyy kyllä ratkaisuja, jos osapuolilla on yhteistä tahtoa”, Alilehto korostaa.

UUDENLAISTA ENERGIAKONSEPTIA MAHDOLLISTA LAAJENTAA

Korttelin energiajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 alussa, minkä jälkeen Fortum vastaa järjestelmän operoinnista ja ylläpidosta. Swecon asiantuntijat jatkavat teknisten järjestelmien seurantaa ja optimointia. ”Tulevaisuudessa korttelin energiainfraa voidaan myös laajentaa kampusalueella”, Alilehto sanoo.

Lähienergiahanke on Fortumille yksi askel kohti Espoo Clean Heat -tavoitteita, joiden mukaan Espoon kaukolämpöverkosta kehittyy hiilineutraali vuoden 2029 loppuun mennessä. ”Lisäksi välitavoitteenamme on luopua kivihiilen käytöstä vuoden 2025 aikana”, Davidsainen sanoo. ”Toivomme, että voimme soveltaa saamaamme oppia ja skaalata alueellista energiantuotannon konseptia myös muille alueille.”