Fenix Ramboll

Vähähiilisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota jo hankesuunnitteluvaiheessa

Vähähiilisyyteen on sitä helpompi vaikuttaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa rakennushanketta kiinnitetään huomiota. Hankesuunnitteluvaiheessa mahdollisuuksien määrä on laajempi, mikä auttaa saavuttamaan halutut tavoitteet sovituin ehdoin, oli kyse sitten hiilijalanjäljestä tai kustannuksista. Kun suunnitteluratkaisut on päätetty, on niiden muuttaminen suunnittelun edetessä vaikeaa ja usein myös kallista. Samat haasteet pätevät myös materiaaleihin sitoutuneeseen hiilijalanjälkeen.

Uusi hankesuunnitteluun räätälöity algoritmisen suunnittelun työkalumme nostaa lähtötietojen saatavuuden uudelle tasolle ja tuo samalla suunnittelun tulevaisuuden tähän päivään. Konseptimme ansiosta erilaisia hankeideoita ja niiden vaikutuksia kokonaisuuteen voidaan arvioida yhdessä visuaalisesti jo ensimmäisissä palavereissa, ennen varsinaisista suunnitteluinvestoinneista päättämistä. Fenixin avulla hankkeen eri osapuolet näkevät reaaliajassa, miten eri valinnat aina runkoratkaisuista rakenteellisiin yksityiskohtiin vaikuttavat yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin. Työkalu esimerkiksi kertoo, miten tietty valinta vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, energiatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen. Se siis mahdollistaa hiilijalanjälkiohjauksen jo hankkeen luonnosteluvaiheessa.

Vähähiilisimmät rakennukset suunnitellaan yhdessä

Alun perin konseptin tavoitteena oli tuoda rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu lähemmäs toisiaan. Fenix by Ramboll -työkalumme ansiosta arkkitehti saakin työnsä tueksi alalla ensimmäistä kertaa rakennesuunnittelun tuottamat tiedot ja algoritmin mahdollistaman vaihtoehtojen kirjon, kuten eri arvoilla mitoitetut kantavat runkorakenteet ja rakennuksen massat. Arkkitehti näkee reaaliaikaisesti, minkälaisia rakenteita sama tila edellyttäisi viisi- tai kahdeksanmetrisillä ontelolaatoilla tai vaikkapa liitto- tai liimapuupilareilla. Visuaalinen ja reaaliajassa päivittyvä näkymä korvaa näin viikkoja kestäneen rakenneluonnosteluvaiheen.

Rakennesuunnittelun kannalta tämä on valtava edistysaskel. C02-päästöjen vähentäminen on muuttunut rakennushankkeissa marginaalisesta toiminnasta välttämättömyydeksi. Kuten aiemmin todettiin, rakennesuunnittelijan on ollut kuitenkin vaikea vaikuttaa hiilijalanjälkeen tehokkaasti, koska usein tärkeimmät päätökset on jo tehty, kun kohde tulee rakennesuunnittelijan työpöydälle.

Fenixin avulla rakenteiden luonnossuunnittelu onnistuu kustannustehokkaasti osana hankesuunnittelua. Samalla kaikki materiaalien hiilijalanjälkeen, tilojen toiminnallisuuteen ja muuntojoustavuuteen vaikuttavien tekijöiden vertailu saadaan mukaan päätöksentekoon jo suunnittelun alkumetreillä. Työkalun visuaalinen esittämistapa tuo hiilijalanjälkitarkastelun osaksi suunnitteluprosessia ja auttaa toimimaan kestävän rakentamisen suunnannäyttäjänä.

Lue lisää https://fi.ramboll.com/media/artikkelit/kestava-kehitys/uusi-visuaaline…

Lisätietoja: Laura Kainulainen, Kestävän kehityksen päällikkö, rakennetekniikka, +358 40 559 0569

laura.kainulainen@ramboll.fi

Kuvateksti: Hanketarkastelussa tiloja ja rakennuksia voi luonnostella suoraan tulevaan ympäristöön. Näin saadaan heti parempi käsitys ympäristön ja suunniteltavien rakennusten vuoropuhelusta.