Turvakonsultin kädenjälki: turvallisempi yhteiskunta

”Valitettavan usein turvallisuusasiat eivät ole keskitetysti kenenkään hanskassa, tai niitä aletaan miettiä liian myöhään”, sanoo kokenut turvakonsultti.

Granlundin turvallisuuspäällikkö, turvakonsultti Tero Hellman ja turvakonsultti Markku Leskinen arvostavat työnsä monipuolisuutta. Heitä motivoi työssään ennen kaikkea sen merkityksellisyys.

”Jos turvallisuus pettää, seuraukset voivat olla hyvin vakavia kohteen toiminnalle ja henkilöille. Pääsemme omalla työllämme osaltamme vaikuttamaan siihen, että yhteiskuntamme pysyy turvallisena”, Tero huomauttaa.

Markun ja Teron työkenttä on hyvin laaja. He toimivat rakennushankkeissa turvakonsultteina tai turvasuunnittelijoina. He varmistavat, että rakennuksen fyysisen turvallisuuden vaatimukset huomioidaan.

”Fyysiseen turvallisuuteen kuuluu niin henkilöiden, omaisuuden, tietojen kuin asiakkaan toimintojenkin suojaus”, Tero kertoo.

Turvakonsultit arvioivat myös hankkeen toteuttamiseen liittyviä tietoturva-asioita. He huolehtivat, että jo rakennuksen suunnitteluvaiheen dokumentit suojataan. Lisäksi he osallistuvat esimerkiksi turvajärjestelmien suunnitteluun, kilpailuttamiseen, toteutusten seurantaan ja valvontaan.

”Meidän on hallittava isot kokonaisuudet, mutta myös pienet yksityiskohdat. Pääsemme pohtimaan, tarvitaanko jossakin kohteessa vaikkapa kulunvalvontaa. Mutta meiltä voidaan kysyä myös, että minkälainen jonkun yksittäisen oven tai sen lukon pitäisi olla”, Markku mainitsee.

Molemmilla miehillä on pitkä kokemus turva-alan tehtävistä. Tero on opiskellut Tampereen poliisikoulussa ja täydentänyt opintojaan Uudellamaalla Laurean ammattikorkeakoulussa. Lue Teron uratarina! Pian eläkkeelle jäävällä Markulla on sähkötekniikan koulutus.

Granlundin turvakonsultit ovat olleet mukana esimerkiksi konesalien, kuntien ja valtionhallinnon tilojen sekä yritysten toimistotilojen rakennushankkeissa.

Turvallisuusvaatimukset kiristyvät koko ajan

Granlundin turvakonsultit ovat olleet mukana esimerkiksi konesalien, kuntien ja valtionhallinnon tilojen sekä yritysten toimistotilojen rakennushankkeissa.

”Turvallisuusvaatimukset kiristyvät koko ajan. Valitettavan usein turvallisuusasiat eivät ole kuitenkaan keskitetysti kenenkään hanskassa, tai niitä aletaan miettiä liian myöhään”, Tero huomauttaa.

Ideaalitapauksessa turvakonsultti on hankkeessa mukana alusta lähtien. Hän voi tarjota hyödyllisiä vinkkejä esimerkiksi arkkitehdille, mutta myös vaikkapa rakenne- tai LVI-suunnittelijalle.

”Äskettäin pääsin vaikuttamaan – onneksi jo suunnitteluvaiheessa – että erään rakennuksen alakerrokseen vaihdettiin paremman turvaluokituksen lasit. Asia oli jostain syystä jäänyt huomioimatta, käyttäjän alkuperäisestä vaatimuksesta huolimatta”, Markku kertoo.

Turvakonsulttien asiantuntemusta hyödynnetään myös valmiissa kohteissa.

”Voimme tarkistaa, miten vaikkapa jokin turvallisuuden osa-alue on kohteessa huomioitu. Autamme myös asiakkaita valmistautumaan turva-alan auditointeihin. Meidän omaa toimintaammekin auditoidaan”, Markku kertoo.

Uutta opeteltavaa riittää

Turvakonsulttien mukaan parasta – ja haastavinta – heidän työssään on sen monipuolisuus ja jatkuva uuden opettelu.

”Paljon uutta asiaa tulee koko ajan ja tekniikka kehittyy. Tekniset järjestelmät linkittyvät myös entistä enemmän toisiinsa, joten kokonaisuuksien hallinta ei ole ihan yksinkertaista”, Tero miettii.

”Nykyään korkean turvaluokituksen kohteissa on huomioitava myös esimerkiksi sellainen asia kuin dronet – miten voidaan estää niiden avulla tapahtuva kuvaus, tiedonkeruu tai vaikkapa tavarankuljetus”, Markku mainitsee.

Markun ja Teron mukaan Granlund tarjoaa turva-alasta kiinnostuneelle paljon.

”Granlund on monessa mukana, joten täällä pääsee soveltamaan laajasti ammattitaitoaan ja oppimaan uusia asioita. Erilaisissa kohteissa on hyvin erilaisia vaatimuksia”, Markku mainitsee.

Tule Teron ja Markun työkaveriksi!

Kaipaamme tele- ja turvasuunnittelun tiimiin vahvistukseksi turvakonsultteja. Tiimiin kuuluu 7 tele- ja turvasuunnittelun rautaista ammattilaista: projektipäälliköitä, suunnittelijoita ja konsultteja. Katso avoimet paikkamme alta ja hae meille työkaveriksi!

Kokenut turvakonsultti

Etsimme turvallisuusalan ammattilaista, joka kaipaa uusia tuulia uralleen. Nautitko järjestelmällisestä tekemisestä ja työstä, jolla on vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuteen? Haluatko työskennellä hyvässä porukassa ja yrityksessä, jossa joustetaan elämäntilanteiden mukaan?