Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartta

AFRY koordinoi Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartan laatimista.

Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartan toteutumisen ja menestyksen avaintekijöiksi tunnistettiin yritysyhteistyö, laajempi alueellinen yhteistyö, hankintakumppanuuksien hyödyntäminen sekä digitalisaatio.

Oulun kaupungin tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2040 ja kestävä kasvu, joka mahdollistaa ympäristön hyvän tilan säilyttämisen ja varmistaa kaupungin elinvoimaisuuden. Kiertotalouden tiekartan avulla Oulun kaupunki muodostaa yhtenäisen suunnan ja tavoitteen kiertotalouden toteuttamiseksi.

Työn lopputuloksena laadittiin Oulun kiertotalouden tiekartta neljälle eri pääpainopisteelle: energia, rakentaminen, materiaalikierrot ja ruokajärjestelmä. Päästöjen kannalta merkittävimmät sektorit valikoituivat tiekartan painopisteiksi. Lisäksi tiekartassa painotettiin koulutuksen ja kestävän kuluttamisen näkökulmaa, sillä osaaminen ja ymmärrys ovat kiertotalouden toteutumisen kannalta avainasemassa. Maankäyttö ja kaavoitus sekä kestävät kiertotalouden mukaiset hankinnat nousivat myös tärkeiksi teemoiksi, joille laadittiin omat toimenpideohjelmat.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Oulun Kaupunki
  • Hanke: Kiertotalouden tiekartta
  • Aika: 3/2020 - 3/2021
  • Sijainti: Oulu
  • AFRYn rooli: Kiertotalousasiantuntija