Kompensoinnin ylittävät positiiviset toimet luovat nettopositiivisia vaikutuksia

Blogi: Kohti nettopositiivista toimintaa

Kun yritys saa aikaan enemmän positiivisia kuin negatiivisia ympäristövaikutuksia, se on nettopositiivinen.

Nettopositiivisuus on tila, jossa yritys aiheuttaa ympäristölle nettona enemmän hyvää kuin pahaa. Esimerkiksi ilmastovaikutuksiltaan nettopositiivinen yritys sitoo ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin mitä sinne toiminnallaan päästää eli yrityksen hiilikädenjälki on suurempi kuin sen hiilijalanjälki. Tähdättäessä kohti nettopositiivisuutta, aloitetaan aina jalanjäljen minimoinnista ja vasta sitten voidaan keskittyä kädenjälkeä kasvattaviin toimiin.

Keinoja jalanjäljen minimoimiseksi on monia. Jalanjälki voidaan laskea yritykselle, tuotteelle, tuotantolaitokselle tai esimerkiksi palvelulle. Elinkaarianalyysillä saadaan laskettavan prosessin päästöt selville koko elinkaaren ajalta. Tällöin on mahdollista keskittyä kaikkein eniten päästöjä aiheuttaviin elinkaaren vaiheisiin, joita parantamalla saadaan suurimmat päästövähennykset aikaiseksi. Esimerkiksi kestävien ja kierrätettyjen raaka-aineiden valinnalla, resurssitehokkuudella, ekotehokkaalla tuotesuunnittelulla ja jätteiden määrän minimoinnilla voidaan pienentää yrityksen jalanjälkeä. Kun yrityksen toiminnan, tuotteen tai laitoksen jalanjälki on minimoitu, voidaan siirtyä kädenjäljen kasvattamiseen.

Kädenjäljen kasvattamiseen on yhtä lailla monia keinoja kuin jalanjäljen minimoimiseen. Kädenjäljen voidaan ajatella koostuvan suorasta ja epäsuorasta kädenjäljestä. Suora kädenjälki tarkoittaa päästöjen osalta toteutuneita säästöjä esimerkiksi vastaavaan markkinoilla olevaan tuotteeseen verrattuna. Epäsuora kädenjälki puolestaan koostuu kaikista niistä positiivisista toimista, joita yritys saa aikaan oman normaalin toiminta-alueensa ulkopuolella. Yrityksen suoraa kädenjälkeä voi kasvattaa esimerkiksi parantamalla oman tuotteensa ympäristöominaisuuksia markkinoiden vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Epäsuoraa kädenjälkeä voi kasvattaa esimerkiksi suojelemalla tai kunnostamalla omaan toiminta-alueeseensa liittyviä luonnonvaroja tai turvaamalla ja kasvattamalla hiilinieluja.

Siihen asti, kunnes kädenjälki on minimoidun jalanjäljen suuruinen, puhutaan kompensoinnista tai hyvityksistä, joilla siis hyvitetään jo aiheutettuja päästöjä. Kompensointi on yksi kädenjäljen kasvattamisen keino ja usein molemmat termit ovat käytössä. Kun jalanjälki on kompensoitu, on siitä yli menevät toimet puhtaasti nettopositiivisuutta kasvattavia kädenjälkitoimia.

Kompensoinnin ylittävät positiiviset toimet luovat nettopositiivisia vaikutuksia

 

Kuvateksti: Kompensoinnin ylittävät positiiviset toimet luovat nettopositiivisia vaikutuksia.

Nettopositiivisuuden vaikutukset näkyvät sekä ympäristössämme että yrityksen käytännön toiminnassa. Tarkastelu vahvistaa oman prosessin tuntemusta, jolloin toimintaa voidaan tehostaa ja omat vahvuudet on helpompi tunnistaa. Nettopositiivisuuteen tähtäävä yritys on nykymaailmassa edelläkävijä ja toimilla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä sekä kilpailuetua. Esimerkiksi rahoittajille ja asiakkaille nettovaikutuksista viestiminen on tärkeää, sillä ympäristöasiat vaikuttavat entistä enemmän esimerkiksi kuluttajien ostopäätöksiin. Edelläkävijäyritykset voivat saavuttaa merkittävää kilpailuetua päästöneutraaliuden yli menevällä nettopositiivisuuden tavoittelulla.

Kirjoittajat: 

Venla Viskari, Asiantuntija
Venla Viskari, Asiantuntija         p. 040 160 1046, venla.viskari@ramboll.fi
Magda Horváth, Nuorempi asiantuntija
Magda Horváth, Nuorempi asiantuntija p. 040 834 6361, magda.horvath@ramboll.fi