Maailma

Blogi: YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta auttavat sanoittamaan vaikuttavia tekoja myös rakentamisessa

Useimmille meistä kestävästä kehityksestä tulee mieleen ilmastonmuutos, kasvisruoka, lentohäpeä, yksityisautoilun vähentäminen. Kuumia aiheita, valitettavan kirjaimellisestikin.

Kestävää kehitystä tulisi kuitenkin tarkastella laajemmin – ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kokonaisuutena. Kyse ei ole vain ilmastoteoista ja päästökeskeisyydestä, vaan yhtä lailla esimerkiksi terveydestä, koulutuksesta, kestävästä teollisuudesta, innovaatioista ja infrastruktuureista, yhteistyöstä ja kumppanuudesta sekä kestävistä kaupungeista ja yhteisöistä.

Rakentamisessa hyvin onnistuneita projekteja yhdistää yksi tekijä; tavoitteet ovat selkeät ja päätökset tehdään niihin peilaten. Vain silloin, kun tavoitteet on asetettu, voidaan niistä johtaa toimenpiteitä.

Perinteisten aikataulu- ja kustannustavoitteiden lisäksi mukaan tulee nostaa vahvemmin kestävän kehityksen näkökulmat. Esimerkiksi, avataan tavoite hiilineutraaliudesta konkreettisiksi ohjeiksi suunnitteluun ja vertailuperusteiksi eri rakenne- ja järjestelmäratkaisuille.

Keskustelunavauksista vaikuttaviin tekoihin! 

Alallamme on oltava yhteisenä tavoitteena ymmärtää entistä laajemmin kestävän kehityksen teemoja, jotta voimme paremmin hankkeissamme ohjata tavoitteiden asettamista ja johtaa ne toimenpiteiksi. 

Tarvitsemme myös käytännön työkaluja, joiden avulla tavoitteita ja toimenpiteitä on helpompi jäsentää ja esittää hankkeen osapuolille. Yksi esimerkki on kehittämämme Sustainability Sun -työkalu, joka ohjaa käsittelemään YK:n kestävän kehityksen teemoja hankkeissamme systemaattisella tavalla.

Meille rakennuttajille avainasemassa on kokonaisuuden hahmottaminen. Siten voimme oivaltaa, mitä kaikkea kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä tarkoittaakaan ja osaamme tuoda entistä paremmin esille vaihtoehtoja.

Olen iloinen tehdessäni työtä, jossa voin vaikuttaa siihen, millaisessa elinympäristössä ja yhteiskunnassa lapsemme ja lastenlapsemme elävät. Omaa ymmärrystämme lisäämällä olemme entistä valmiimpia herättämään keskustelua ja asettamaan yhdessä asiakkaidemme kanssa konkreettisia tavoitteita. Tavoitteita, jotka eletään todeksi tekojen kautta. 

 

Maija Jokela

 

Maija Jokela

Rakennuttamisen ja projektinjohtotoimialan johtaja, Sweco