Hymynaama
Uutinen

Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksillä hyvä maine – vastuullisuus ja positiivinen työnantajamielikuva korostuivat

T-Median Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:lle tekemän Luottamus&Maine -tutkimuksen tulokset osoittavat, että suunnittelu- ja konsultointialan yritysten maine on erittäin hyvällä pohjalla alan kannalta merkittävimpien päättäjien ja asiakkaiden keskuudessa.
Alan yritysten maineen keskiarvo eri sidosryhmien keskuudessa on kasvanut 3.68:aan, kun edellisessä mittauksessa vuonna 2019 tulosten keskiarvo oli 3.52 (asteikolla 1–5).

Alan hyvä maine ja korkea luottamuksen taso perustuu vastuulliseen toimintaan

Tutkimuksen yhteen vedetyistä tuloksista selvisi, että alan maine on erityisen hyvä yritysten vastuullisuuden ja ESG-mielikuvien osalta. Tulosten mukaan suunnittelu- ja konsultointiala koetaan toimialana, joka toimii vastuullisesti, huomioi yhteiskunnan ja ympäristön toiminnassaan sekä kohtelee työntekijöitään hyvin ja tasapuolisesti.  

“Vastuullisuus luo vahvan perustan aikaisempaa vahvemman työnantajamielikuvan, yritysten sidosryhmilleen luoman arvon sekä yhteiskunnallisen roolin osalta.  ESG-teemoilla on positiivinen vaikutus sidosryhmien luottamukseen ja tukeen”, tutkimuksen toteuttaneen T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

Suunnittelualan yrityksen ratkaisevat sidosryhmien mukaan menestykkäästi asiakkaan ongelmia. Vastauksissa korostuivat niin ikään asiantuntijuus ja laatu.

”Vapaamuotoisissa vastauksista nousi selkeästi esille, että asiantuntijoidemme osaamista arvostetaan ja olemme tilaajalle tärkeä kumppani” Kommentoi Helena Soimakallio SKOLin toimitusjohtaja

Myös halukkuus suositella alaa työnantajana on korkea sidosryhmien keskuudessa.

“Toisaalta tulokset ja analyysit kertovat, että alan tunnettuutta ja suunnitteluyritysten roolia voisi korostaa. Alan toimijoilla on kuitenkin todella merkittävä osa viihtyisän ja turvallisen elinympäristön luomisessa sekä resursseja ja energiaa säästävän yhteiskunnan mahdollistajana”, Leinikka jatkaa.

”Alalla on erittäin merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjänä. Suunnittelijat tekevät konkreettisia ratkaisuja, joilla voidaan edistää niin sosiaalisen vastuun kuin ympäristöön ja ilmastoon liittyviä kestävyys tavoitteita. Yhteiskunnallista rooliamme tulisi vain tuoda vielä vahvemmin esille”. Komppaa Soimakallio
 

Lue tutkimuksen tulokset tästä

Tutkimuksen toteutus

Suunnittelu- ja konsultointialan Luottamus&Maine-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alan yritysten mainetta sidosryhmien keskuudessa. Tutkimuksessa tutkittiin alan mainetta viiden kohderyhmän keskuudessa ja tutkimukseen vastasi yhteensä 51 henkilöä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella ja puhelinhaastatteluilla 4.4.5.5.2022.