Toimikuntien ja työryhmien jäsenet

Toimikuntien ja työryhmien jäsenet

Toimikuntien ja työryhmien jäsenet

Liiketoimintaryhmästä, konsulttinuorista, toimialaryhmistä ja toimikunnista vastaa SKOLin henkilökunnassa Matti Kiiskinen, matti.kiiskinen(at)teknologiateollisuus.fi, 040 0717130.

YLEISTOIMIKUNNAT

TYÖMARKKINARYHMÄ: Osaaminen ja kilpailukyky

Matti Andersson, Dekra Industrial (pj) 

Sari Anttila, Neste Engineering Solutions
Anne-May Asplund, Sitowise        
Jenni Suontausta, Citec
Sanna Knuuti, Ramboll Finland
Eeva Kokki, FCG
Erica Kraufvelin-Lämsä, CTS Engtech        
Päivi Tamminen, WSP
Marjo Rasinmäki, Neste Engineering Solutions               
Tuula Koskentausta, Etteplan              
Kirsi Kass, AFRY
Sari Peltola, Vahanen                                  
Marja Salenius-Ranki, Elomatic                       
Veijo Tuominen, Deltamarin
Elina Haapasaari, A-Insinöörit
NN (Konsulttinuoret)

LIIKETOIMINTARYHMÄ: Arvontuotanto ja panostus suunnitteluun, sekä toimintaympäristön parantaminen

Heikki Lonka, WSP (pj)

Kalle Hammar, Rejlers
Harri Yli-Villamo, WSP Finland
Ilkka Heikkilä, AFRY
Laura Järvinen, Sitowise
Jyrki Keinänen, A-Insinöörit
Mikko Lahikainen, Parviainen Arkkitehdit
Teemu Launis, Elomatic
Pauli Santala, FCG
​Pekka Pokela ja Juha Vanhanen, Gaia Consulting
Heikki Pikkarainen, Neste Engineering Solutions 
Jaakko Rintala, Citec
Janne Uotila, Deltamarin
Juha Valtari, Ramboll Finland
Markku Varis ja Tomi Keskinen, Sweco Finland
Juuso Virtanen, Sitowise (Konsulttinuoret)

VIENTIRYHMÄ: Kansainvälistymisen tuki

Kokkola Ritva, Vaero
Korteniemi Juha, Sitowise
Heinänen Seppo, AX
Korhonen Kaarle, AFRY
Lahtinen Jukka, Etteplan
Rantonen Ahti, Vahanen
Lepoluoto Ari, Akukon
Lindholm Kim, Ahma
Lahikainen Mikko, Parviainen Arkkitehdit
Pulkkinen Pekka, WSP
Roinisto Jarmo, Solwers
Saanio Timo, Saanio & Riekkola (A-Insinöörit)
Siitonen Silja, Indufor
Westermarck Johan, Citec
Vakkila Kai, Ramboll
Virtanen Juuso, Sitowise (Konsulttinuoret)

VIESTINTÄRYHMÄ: Alan tunnettuus ja arvostus

Sanna Huopio, Sweco Finland (pj)
Päivi Allenius , FCG
Mira Iso-Markku, WSP
Silja Sarkamo , A-Insinöörit                         
Virpi Lauri, ÅF-Consult
Karoliina Lehmusvirta, Ramboll Finland
Hanna Nieminen, Granlund      
Sanna Nyström, Sitowise           
Sari Fredriksson, AFRY
Outi Torniainen, Etteplan
Susanna Vanhanen, Vahanen-yhtiöt
Lari Tuominen, Ramboll ja Malla Sipilä, Sitowise (Konsulttinuoret)

TOIMIALARYHMÄT

Toimialaryhmien päätehtävänä on osallistuminen strategiatyöskentelyyn ja kilpailukykyä tukevien pelisääntöjen kehittäminen

Teollisuussektorin toimialaryhmä 

Juha Esterinen, AFRY
Mikko Juopperi, Citec
Janne Uotila, Deltamarin
Timo Leppänen, A-Insinöörit
Teppo Kainulainen, Neste Engineering Solutions
Veikko Lamminen, Etteplan
Jukka Korvenoja, Sweco Industry
Olli Manner ja Patrik Rautaheimo, Elomatic
Jarmo Raussi, AFRY
Pekka Simpanen, Dekra Industrial
NN (Konsulttinuoret)

Talonrakennussektorin toimialaryhmä
 
Aki Vuolio, Ramboll
Jukka Tyni, Granlund
Urpo Koivula, AX-LVI
Sami Lampinen, WSP Finland
Hannu Martikainen, Ramboll
Pekka Narinen, AFRY
Pauli Santala, FCG
Harri Väänänen, WSP
Seppo Raiski, A-Insinöörit
Nina Vallius, Talokeskus
Harri Tinkanen, Sitowise
Pekka Kiuru, Optiplan
Juha Valjus, Sweco Finland
IIro Lehtoranta, Granlund (Konsulttinuoret)

Infrasektorin toimialaryhmä
 

Kari Auranen, Sweco PM
Timo Cronvall, Sweco
Mikko Inkala, AFRY
Jouni Juurikka, Carement
Vesa Järvinen, A-Insinöörit
Jari Niskanen, WSP Finland
Timo Lempinen, FCG
Ville Malmivaara, Golder
Jannis Mikkola, Sitowise
Harri Mäkelä, Innogeo
Pekka Määttänen, Vahanen
Jarkko Niittymäki, Ramboll
Pekka Koivula, Destia
Pasi Rajala, Ramboll
Pekka Lindroos, Golder 
Juho Siipo, Sweco Ympäristö
Milla Ranta, Destia ja Malla Sipilä, Sitowise (Konsulttinuoret)

TOIMIALATOIMIKUNNAT

Toimialatoimikuntien päätehtävänä on vaikuttaminen toimintaympäristöön ja säädöksiin, sidosryhmävaikuttaminen sekä lausuntojen antaminen.

GEO-toimikunta

Pj Marko Laurila, AFRY
Tuomo Passi, Sweco
Petri Tyynelä, Ramboll Finland
Henri Haverinen, WSP        
Suvi Saliola, Sipti Infra
Ilona Häkkinen, A-Insinöörit
Ville Malmivaara, Golder
Juha Viljanen, Destia
Harri Mäkelä, Innogeo
Tapio Ranta-Aho, Pohjatekniikka
Mikko Suoranta, Sitowise
Malla Sipilä, Sitowise (Konsulttinuoret)                                                                          

Liikennetoimikunta

Pj. Jari Niskanen, WSP Finland                                          
Jorma Hämäläinen, Plaana
Toni Joensuu, Ramboll Finland      
Jussi Sipilä, Sweco
Maija Ketola, Sitowise
Markku Kivari, Strafica
Tuomas Miettinen, FCG      
Tomi Ristola, Traficon
Mikko Seila, Linea-Konsultit                 
Marja-Terttu Sikiö, Destia
Aki Leislahti, AFRY               
Teemu Tuhkanen, Solwers
Markus Ventola, A-Insinöörit
Pekka Väinölä, WSP
Juuso Virtanen, Sitowise (Konsulttinuoret)
                   
Maankäyttöryhmä

Kirsikka Siik, Ramboll
Mikko Lahikainen, Parviainen Arkkitehdit                     
Mika Heikkilä,Ympäristönsuunnittelu
Arja Sippola, FCG
Jenni Lautso, Sitowise
Maarit Suomenkorpi, Tengbom                      
Teemu Jama, WSP Finland         
Sini Suontausta, A-Insinöörit
Minna Weurlander, Sweco
Lari Tuominen, Ramboll (Konsulttinuoret)     
    
Rakennetoimikunta

Pj Juha Valjus, Sweco   
Aki Vuolio, Ramboll Finland
Jukka Ala-Ojala, Sitowise    
Jyrki Jalli, Ideastructura
Ahti Rantonen, Vahanen
Sami Lampinen, WSP Finland         
Mika Laitala, Konstru
Pekka Narinen, AFRY
Seppo Raiski, A-Insinöörit
Vesa Sunikka, Optiplan                                            
Janne Wuorenjuuri, Sweco
Milla Ranta, Destia (Konsulttinuoret)

Talotekniikkaryhmä

Kalevi Hämäläinen, Stacon
Eveliina Kavander, FCG
Sasu Karkiainen, AX-Suunnittelu
Ilkka Kiiski, Sweco Talotekniikka
Juha Kiviniemi, Sitowise              
Urpo Koivula, AX-Suunnittelu            
Timo Svahn, Ramboll
Seppo Mäki-Pollari, Ramboll
Jukka Tyni, Granlund
Markku Hyvärinen, Talokeskus 
Janne Yliluoma, SIR-Sähkö
Kirsi Kokkonen, AFRY           
Kari Seitaniemi, Leo Maaskola
Helena Orasvuo / Leif Virtanen, Sähköinsinööritoimisto SHS Ky     
Kristian Stenmark, Hepacon
Jan Tapper, Sitowise           
Timo Tenninen, Rejlers
​Antti Torkki, Optiplan
Topi Volamo, Granlund
Mikko Äyräväinen, Ins.tsto Äyräväinen Oy
Markku Säkö, NSS
IIro Lehtoranta, Granlund ja Jukka Kopra, Ramboll (Konsulttinuoret)               

Ympäristöryhmä

Lotta Bjurström-Laitinen, Sweco
Lauri Erävuori, Sitowise 
Ilkka Niskanen, WSP Finland     
Timo Lempinen ja Pasi Vahanne, FCG
Pekka Lindroos, Golder
Satu Lyyra, AFRY
Pasi Rinne, Gaia Consulting                                                             
Marko Sjölund, Vahanen                  
Eerik Järvinen, Eurofins                  
Juho Siipo, Sweco Ympäristö
Sirpa Torkkeli, Sweco Finland                 
Jaana Tyynismaa, Ramboll
Kaisa Vähänen, AFRY
Elina Heinilä, AFRY (Konsulttinuoret)

KONSULTTINUORET

TYÖRYHMÄ, YLEISET ASIATkonsulttinuoret@konsulttinuoret.fi

TAPAHTUMA-ASIATtapahtumat@konsulttinuoret.fi

  • Kysymykset ja palaute tapahtumista
  • Ehdotukset järjestettävistä tapahtumista

JÄSENASIATjasenet@konsulttinuoret.fi

  • Kysymykset jäsenyyteen liittyen
  • Jäsentietojen päivitys (esim. muuttuneet yhteystiedot)

OSOITETIEDOT:

SKOL ry / Konsulttinuoret
Eteläranta 10
PL 10
00131 Helsinki

Konsulttinuorten työryhmä 2020

Juuso Virtanen, Sitowise (puheenjohtaja)

Elina Heinilä, AFRY

Atte Kajander

Jukka Kopra, Ramboll

Alex Lalla, Sweco

Iiro Lehtoranta, Granlund

Jaiswal Manish, Sipti

Laura Penttilä, Destia

Lotta Råberg, AFRY

Lari Tuominen, Ramboll

Malla Sipilä, Sitowise

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Konsulttinuoret Facebookissa
Konsulttinuoret Twitterissä
Konsulttinuoret LinkedInissä