ALUEKEHITYS – HIILINEUTRAALI? HIILINIELU? ENERGIAOMAVARAINEN? PLUSENERGIA-ALUE?

Zero on ratkaisu aluekehityshankkeisiin, joissa pohditaan alueelle soveltuvia kestävän rakentamisen tavoitteita ja ratkaisuja. Palvelun avulla saadaan kokonaiskuva tavoitteiden vaikutuksista alueen päästöihin, investointi- ja elinkaarikustannuksiin sekä voidaan määrittää ohjauskeinot tavoitteisiin pääsemiseksi.

Zeron palveluprosessilla on mahdollista tarkastella aluekehityksen päästöjä huomioiden energiakäytön päästöjen lisäksi esirakentamisen, talo- ja infrarakentamisen sekä liikenteen päästöt.  Tavoitteita ja ratkaisuja on mahdollista tarkastella niin koko alueen kuin yksittäisten tonttienkin näkökulmasta. Zeron monipuolinen käyttöliittymä mahdollistaa laajat skenaariotarkastelut sisältäen muun muassa eri päästö- ja kustannusskenaarioita. Käyttöliittymän kautta kaikki tarvittava tieto on helposti käytettävissä muun muassa sidosryhmätyöskentelyä ja päätöksentekoa varten.

zero6

CASE-ESIMERKKI: ALUEELLINEN ENERGIASELVITYS

Analysoimme yli 280 energiaskenaariota ja etsimme ratkaisut, jotka tukevat hiilineutraalin kaupunkikehityksen tavoitteita.

Skenaarioissa vertailtiin muun muassa seuraavia energiantuotantomuotoja:

  • Hybridi-lämpöpumput
  • Maalämpöpumput alue- ja korttelitasolla
  • Pelletti-, kaasu- ja sähkökäyttöiset lämminvesivaraajat
  • Vapaajäähdytys kallioperästä alue- ja korttelitasolla
  • Kaukolämpö
  • Jäteveden lämmön talteenotto
  • Aurinkoenergiamitoituksia

Eri skenaarioiden välillä tunnistettiin hankkeessa yli 50 prosentin elinkaarikustannusero ja yli 500 prosentin ero CO2-päästöissä.