Hankintalakisarja RT-ohjeet 11268-11278 suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisiin hankintoihin julkaistu

Syksyllä 2015 käynnistetyn Hyvät hankintamenettelyt -kehityshankkeen tuloksena syntyneet RT-ohjeet on juuri julkaistu. Kehityshankkeen lähtökohtana oli kehittää työkalumaisia ja käytännönläheisiä sekä hyvät käytännöt kokoavia ohjeita rakennusalan suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankintoihin. Kehityshankkeen tuloksina syntyneet ohjeet muodostavat uuden RT-ohjesarjan: hankintalakisarjan.

Hankintalakisarjan ohjeissa kuvataan hankintalain soveltamista suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisiin hankintoihin. Työkalumaisesti rakennetut ohjeet tukevat tarkoituksenmukaisen hankintamenettelyn valinnassa ja sen toteuttamisessa sekä auttavat hyödyntämään uudistuneen hankintalain mahdollisuuksia, esim. markkinakartoitusta ja innovaatiokumppanuutta. Keskeisenä tavoitteena on edistää laadukkaaseen lopputulokseen tähtääviä hankintoja.

Hankintalakisarjan ohjeet toimivat ohjeina julkisia hankintoja tekeville hankintayksiköille ja taustamateriaalina palvelujen tarjoajille.

Hankintalakisarja on julkaistu RT-, LVI-, SIT-, KH- ja Infra-ohjeina, jotka löydät RT tietoväylästä rt.rakennustieto.fi. RT tietoväylän kautta voit tutustua ohjeisiin, kirjautua ja ladata sisältöä sekä ostaa yksittäisiä ohjeita verkkokaupan kautta.

Hankintalakisarja tulee täydentymään tulevien kuukausien aikana suunnittelukilpailua koskevalla ohjeistuksella sekä tarjouspyyntöesimerkeillä.

____________________________________________________________

Hankintalakisarja sisältää ohjeet:

RT 13-11268 Suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkinen hankinta, ohje 1.
RT 13-11269 Avoin menettely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.1.
RT 13-11270 Rajoitettu menettely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.2.
RT 13-11271 Neuvottelumenettely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.3.
RT 13-11272 Kilpailullinen neuvottelumenettely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa,  ohje 2.4.
RT 13-11273 Innovaatiokumppanuus EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.5.
RT 13-11274 Puitejärjestely EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 2.7.
RT 13-11275 Dynaaminen hankintajärjestelmä EU-kynnysarvon ylittävissä suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa,  ohje 2.8.
RT 13-11276 Kansalliset hankinnat suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa, ohje 3.0.
RT 13-11277 Hinta-laatusuhteeltaan parhaimman tarjouksen valinta suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisissa hankinnoissa,  liite 1.
RT 13-11278 Poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittämiseksi pyydettävät todistukset ja selvitykset, liite 2.