piirrustus

Hankkeiden kustannusmuutokset ja suunnittelun lisätyöt

Maailman tilanteesta johtuva rakennuskustannusten ja materiaalihintojen nousu sekä vaikeudet monien materiaalien saatavuudessa aiheuttavat painetta ja lisätyötä myös suunnittelussa.

KSE 2013 sisältää useampiakin kohtia tällaisia tilanteita varten, ja SKOLin ja ATL:n tulkinnan mukaan kustannusnousun aiheuttamissa suunnitelmamuutoksissa kyseessä ovat kohdan 5.7.4 tarkoittamat "puuttuvat perustiedot tai sopimuksen teon jälkeen tulleet muutokset ohjelmaan", jolloin konsultilla on oikeus saada lisätyötä vastaava korvaus ja tarpeellinen pidennys suunnittelun suoritusaikaan.

Jos suunnittelu joudutaan keskeyttämään yllä mainittujen syiden vuoksi ja sitä jatketaan tekemällä suunnitelmamuutoksia myöhemmin, voidaan soveltaa myös kohtaa 7.8, joka sisältää samalla tavalla oikeuden lisätyötä vastaavaan korvaukseen ja suoritusajan pidennykseen.

Järjestöt suosittelevat, että suunnittelun aikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä sovitaan yhteisesti ja sopimusosapuolia informoidaan välittömästi muutos- ja lisäsuunnittelutarpeiden tultua tietoon.

 

Lisätietoja

Matti Kiiskinen
Kehityspäällikkö, DI
matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi
 +358400717130
SKOL ry