Hei konsultti, varaa edes hetki myös oman toimintasi kehittämiseen!

Ti, 25.06.2019 - 16:37

Asiantuntijaorganisaatiosta löytyy tyypillisesti voimakkaampi tahtotila kehittää oman organisaation toimintaa muihin työyhteisöihin verrattuna. Asiantuntijat ovat hioutuneet tunnistamaan ongelmia sekä keksimään niihin ratkaisuja ja näkevät yhtälailla kehitysmahdollisuuksia omassa työympäristössään. Kehityskohtien tunnistaminen sujuu mutkattomasti, mutta ratkaisujen läpivieminen saattaakin jo olla vaikeampaa. Konsulttiyrityksistä tuttu mantra ”asiakastyöt ensin” tarkoittaa helposti sitä, että omat kehityshankkeet keskeytyvät ja hautautuvat unohduksiin.

 

Kirjoituksen otsikossa pyydetään ”varaamaan edes hetki oman toiminnan kehittämiseen”. Pienikin hetki riittää ja siinä ajassa ehtii tehdä jo paljon kunhan ajan käyttää suunnitellusti. Palvelumuotoilun menetelmistä monet ovat varmasti kuulleet viikon mittaisesta Design Sprintistä tai vielä tiiviimmästä muutaman tunnin Lightning Decision Jamista, joissa päätöksiä tehdään nimensä mukaisesti salamannopeasti. Sprintin tai jamin lähtökohdaksi voidaan valita esimerkiksi asiakaskokemus, työntekijäkokemus, uudet liiketoimintamahdollisuudet tai viestin kirkastus, joiden mukaan työpajoissa käytetyt työkalut valitaan.

 

Vastaavanlaisilla pikakelauksella toimivilla innovointimenetelmillä voidaan ainakin osittain taklata ikuisuusprojekteiksi venyneitä sisäisiä kehityshankkeita. Työpajoihin nimetään työpajafasilitoijat, jotka pitävät huolen siitä, että ryhmä pysyy annetussa aikataulussa ja aiheessa. Tiukasti aikataulutetusta etenemistavasta johtuen tiimiläisillä on paine saada työ valmiiksi annettujen raamien sisällä. Palvelumuotoiluun kuuluu oleellisesti ratkaisujen mallintaminen ja näkyväksi tekeminen, joten löyhät ideatasoiset tuotokset eivät riitä vaan tiimiltä odotetaan konkreettisia lopputuotoksia. Kutsumalla ratkaisun kannalta olennaiset henkilöt paikan päälle ja tyhjentämällä kalenterit muista aktiviteeteista voidaan ottaa merkittäviä harppauksia oman toiminnan kehittämisessä hyvinkin lyhyessä ajassa. Maltetaan siis kehittää myös omaa toimintaamme - vaikka edes salaman välkähdyksen verran - asiakkaidemme toiminnan rinnalla.  

 

Kirjoituksen laatinut LINK Design and Development Oy on espoolainen palvelu- ja tuotesuunnitteluun erikoistunut muotoilutoimisto ja mm. Espoon sekä Helsingin kaupungin palvelumuotoilun puitesopimuskumppani. Kunnallisista palveluista ei ole hyötyä, elleivät kuntalaiset löydä tai pääse käyttämään niitä. Esimerkkinä kuntalaisten asioinnin helpottamisesta on Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuston asiakaskokemuksen parantamiseen keskittynyt projekti. LINK loi pohjan sivuston kehittämiselle käyttäjäystävällisempään suuntaan osallistamalla sekä henkilöstön edustajia että loppuasiakkaita sekä tekemällä nykyisille sivuille asiantuntija-arvion.

 

LINK on omalta osaltaan ollut mukana myös Helsingin kaupungin käyttäjälähtöisyyden edistämisessä.Osana Helsingin kaupunkistrategiaa, merellisyyttä halutaan hyödyntää paremmin kaupungin vetovoimatekijänä ja lähisaaristoa avataan laajemmin kaupunkilaisten käyttöön. Palvelumuotoiluprojektin avulla kartoitettiin eri sidosryhmien tarpeita ja toiveita liittyen saarten kehittämiseen. Löydökset kiteytettiin osaksi saarten profilointia merellisen Helsingin strategian johtamisen tueksi. Julkisten organisaatioiden lisäksi LINKin asiakkaisiin lukeutuu useita etenkin B2B-ympäristöissä toimivia yrityksiä pienistä startupeista suuriin pörssiyhtiöihin.

 

LINK Design and Development Oy on SKOL ry:n jäsen vuodesta 2009 alkaen. Lisätietoja LINKistä löytyy nettisivuilta linkdesign.fi sekä referenssejä alla olevasta pdf-tiedostosta.