Jyrki Keinänen

Jyrki Keinänen jatkaa suunnittelu- ja konsultointiyritysten etujärjestön puheenjohtajana

A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen jatkaa Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2022.

Jyrki Keinänen on toiminut A-Insinöörien toimitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien. SKOL ry:n hallituksen jäsen hän on ollut vuosina 2017–2018 ja vuonna 2019 hänet valittiin ensimmäisen kerran SKOLin hallituksen puheenjohtajaksi.

Helsingissä 25.11.2021 pidetyssä yhdistyksen syyskokouksessa varapuheenjohtajiksi valittiin maajohtaja Kalle Rasinmäki (AFRY Finland oy) ja maajohtaja Markku Varis (Sweco Finland oy).

Puheenjohtajiston lisäksi hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Aki Davidsson (Arkkitehdit Davidsson Tarkela oy), toimitusjohtaja Otto Jokinen (Hepacon oy), toimitusjohtaja Sakari Koivuniemi (Citec oy ab), toimitusjohtaja Harri Yli-Villamo (WSP Finland oy), toimitusjohtaja Mari Puoskari (FCG Finnish Consulting Group oy), toimitusjohtaja Janne Ketola (Rakennuttajatoimisto HTJ oy) ja toimitusjohtaja Pekka Eloholma (Sitowise oy).

Kestävässä siirtymässä suunnittelu- ja konsultointialan merkitys korostuu

Suunnittelualalla on merkittävä rooli suunnannäyttäjänä ja mahdollistajana yhteiskunnan kestävälle siirtymälle. Marraskuun alussa Glasgow’ssa pidetyssä COP26-ilmastokokouksessa julkistettiin selvitys, jonka mukaan suunnitteluala mahdollistaa asiakkailleen merkittäviä päästövähennyksiä.

– Suunnittelualan asiantuntijoiden ilmastokädenjälki on 1300 kertaa suurempi kuin alan aiheuttama hiilijalanjälki. Viesti suunnittelualan roolista ja merkityksestä kestävässä siirtymässä sekä asiakkaalle tuotetusta arvosta on selkeä, Keinänen toteaa.

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset toimivat yhteiskunnassa ja asiakkaidensa arvoketjussa useissa eri rooleissa. Ne tuottavat tietoa ja analysoivat sitä sekä tekevät suunnitelmia ja antavat suosituksia toimintavaihtoehdoiksi. Asiantuntijapalveluiden merkitys korostuu entisestään globaalien ja moniulotteisten kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.
 

SKOLin strategiassa vuosille 2022–2030 teemat kestävä kehitys, alan merkitys, arvontuotto ja toimintatapojen yhteiskehittäminen ovatkin vahvasti esillä.

– Yhteisiä ja selkeitä pelisääntöjä, sopimusehtoja ja hankintatapoja on hyvä edelleen kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa tukemaan laatua ja elinkaariajattelua entistäkin paremmin, Keinänen toteaa.

 

SKOLin hallitus 2022

Puheenjohtaja Jyrki Keinänen, toimitusjohtaja A-Insinöörit

Varapuheenjohtaja Kalle Rasinmäki, maajohtaja AFRY Finland oy

Varapuheenjohtaja Markku Varis, maajohtaja Sweco Finland oy

 

Jäsen Aki Davidsson, toimitusjohtaja Arkkitehdit Davidsson Tarkela oy

Jäsen Pekka Eloholma, toimitusjohtaja Sitowise oy

Jäsen Otto Jokinen, toimitusjohtaja Hepacon oy

Jäsen Janne Ketola, toimitusjohtaja Rakennuttajatoimisto HTJ oy

Jäsen Sakari Koivuniemi, toimitusjohtaja Citec oy ab

Jäsen Mari Puoskari, toimitusjohtaja FCG Finnish Consulting Group oy

Jäsen Harri Yli-Villamo, toimitusjohtaja WSP Finland oy

 

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jyrki Keinänen, puhelin 040 662 5662

Toimitusjohtaja Helena Soimakallio, puhelin 040-550 7706