calculator

Korona kuristaa kassan? Näin haet muutoksia verojen maksuun

31.3.2020 klo 9.22
Hallitus on antanut verolinjauksia, joilla helpotetaan yritysten koronaviruksesta johtuvaa vaikeaa tilannetta. Myös Verohallinto on antanut ohjeistusta yrityksille. Yritysten kannattaa myös analysoida, voisiko verojen maksua muutoin lykätä, kuten ennakkoverojen muutoksin tai korotettuja poistoja tekemällä.

 

1 HELPOTETTU MAKSUJÄRJESTELY

Yritykset voivat 25.3. alkaen hakea lykkäystä verojen maksuun. Helpotettu maksujärjestely koskee kaikkia veroja ja kaikkia maksuvaikeuksiin ajautuvia yrityksiä. Veron ei tarvitse olla erääntynyt ennen hakemispäivää, kunhan muut edellytykset täyttyvät.

Helpotetun maksujärjestelyn piiriin kuuluvien verojen viivästyskorko alenee 7 %:sta 4 %:iin. Alennettua korkoa sovelletaan 1.3.2020 - 31.8.2020 erääntyviin maksujärjestelyn piirissä oleviin veroihin.

Jos yrityksellä on voimassa oleva maksujärjestely ja koronavirustilanteesta johtuen maksuvaikeuksia, uuden maksujärjestelypyynnön voi tehdä 25.3.2020 alkaen päästäkseen helpotetun maksujärjestelyn piiriin.

Verohallinto voi aloittaa maksujärjestelypyyntöjen käsittelyn vasta, kun alennettua viivästyskorkoa koskeva lakimuutos tulee voimaan (huhtikuun aikana). Verohallinto arvioi käsittelyajaksi 1-2 viikkoa lain voimaantulosta. Siten päätökset helpotetusta maksujärjestelystä venynevät toukokuulle.

Ulosoton estäminen

Koska verovelat ovat suoraan ulosottokelpoisia, merkittävä huojennus on, että käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon. Yrityksen verovelkaa ei myöskään julkaista verovelkarekisterissä eikä protestilistalla.

Maksujärjestelyä haetaan lähtökohtaisesti veron erääntymiskuukauden aikana, mutta Verohallinto on luvannut käsitellä hakemukset, kunhan ne tulevat hyvissä ajoin ennen ulosottoon siirtämistä. Tällöin Verohallinto ehtii jäädyttää veron ulosottotoimet. Ulosottoon siirtämisestä tulee yritykselle ilmoitus OmaVeroon ja kirjeitse sekä sitä ennen kaksi huomautusta. Helpotettua maksujärjestelyä kannattaa hakea mahdollisimman pikaisesti eikä odottaa ilmoitusta ulosottoon siirtämisestä.

Verojen maksaminen

Ensimmäinen maksuerä on 3 kk kuluttua helpotetun maksujärjestelyn hyväksymisestä. Siten toukokuussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on elokuussa.

Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 saakka.

Veron takaisinmaksun maksuerät voidaan jaksottaa enintään 24 kk:n ajanjaksolle, kuukausierin.

Helpotetun maksujärjestelyn hakeminen

  • Maksujärjestelyjä voi hakea 25.3.2020 alkaen, kuitenkin ennen 31.8.2020.
  • Maksujärjestelyä haetaan lähtökohtaisesti veron erääntymiskuukauden aikana, mutta hakemus käsitellään, kunhan se tulee hyvissä ajoin ennen ulosottoon siirtämistä.
  • Hakemukset voidaan lähettää OmaVero-palvelun kautta, puhelimitse tai postitse.
  • Maksujärjestelyhakemusta koskeva päätös julkaistaan OmaVerossa ja lähetetään kirjeitse tai Suomi.fi-viestinä.

Verohallinnon sivuilla on kattavat ohjeet OmaVeron käyttämisestä.

Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa:

  • Kirjaudu OmaVeroon
  • Valitse OmaVeron etusivulta Toiminnon-kohdasta ”Kaikki toiminnot”.
  • Valitse avautuvalta listalta ”Maksujärjestelypyyntö”.
  • Valitse maksuerien lukumäärä, lisää yhteystietosi ja lähetä hakemus.

Maksujärjestelyä voi hakea puhelimitse numerosta 029 497 028. Auto- ja valmisteverotuksen osalta maksujärjestelyä voi hakea puhelimitse 029 497 156 tai postitse (ei OmaVerossa).

2 ENNAKKOVEROJEN ALENTAMINEN JA VEROJEN PALAUTTAMINEN

Yhtiö voi hakea muutosta kuukausittain maksettavien ennakkoverojen (yhteisövero) määrään OmaVerossa. Ennakkoveron määrä perustuu edellisten vuosien perusteella tehtyyn arvioon yhtiön verotettavasta tuloksesta. Verohallinto on linjannut, että poikkeuksellisesti ennakkoveroja voidaan muuttaa pelkän ilmoituksen perusteella, eikä yleensä tarvittavaa välitilinpäätöstä tai muuta vastaavaa kirjallista selvitystä tarvita. Myös ennakkoverojen eräpäiviin on mahdollista hakea muutosta.

Verohallinto voinee joissakin tapauksissa hakemuksesta palauttaa siihen mennessä maksetut ennakkoverot. Virallista linjausta asiasta ei ole vielä vahvistettu.

Verohallinto on luvannut nopeuttaa alv-palautushakemusten käsittelyä, jolloin veronpalautukset saa nopeammin yrityksen käyttöön.

3 KONE- JA LAITEINVESTOINTIEN KOROTETUT POISTOT

Vuoden 2020 alusta tuli voimaan kone- ja laiteinvestointien korotettujen poistojen malli. Suuremmilla poistoilla yritys voi pienentää verotettavaa tulostaan. Verovuosina 2020 - 2023 on mahdollista soveltaa 50 %:n poistoja uusiin koneisiin, kalustoon ja laitteisiin, jotka on otettu käyttöön vuosina 2020 - 2023 (normaalisti enimmäispoisto on 25 %). Siten korotetun poiston voi tehdä myös koneesta ja laitteesta, joka on hankittu ennen 2020, kunhan sen käyttöönotto on tapahtunut tämän vuoden puolella.

Lisätietoja:
Maria Volanen
johtava asiantuntija, veropolitiikka
040 5323 744
maria.volanen@teknologiateollisuus.fi