Kotimaassa kasvua, vientityöt vähenevät

16.5.2012 klo 12.41

SKOLin uusimman suhdannekatsauksen mukaan kokonaistilauskanta kasvoi puolen vuoden talvikaudella viisi prosenttia.
Huhtikuussa SKOLin jäsenyritysten kokonaistilauskanta oli miltei 600 miljoonaa euroa, yli 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kotimaisia töitä oli 80 % ja vientitöitä 20 % tilauskannasta. Tilauskanta vastaa keskimäärin noin puolen vuoden työmäärää.

Pääosa uusista töistä saatiin kotimaasta, teollisuussektorin vientitilaukset sen sijaan vähenivät. Henkilöstö on lisääntynyt neljä prosenttia vuoden aikana ja kasvun arvioidaan jatkuvan samansuuruisena. Osaavista suunnittelijoista on ollut puutetta lähes kaikilla suunnittelualoilla. Alalla on jopa parin sadan osaajan lisätarve.

Suhdannekatsaus 1/2012

2012-05-16 00:00:00 Europe/Helsinki