opiskelu

Koulutusta rakennustuotteiden ominaisuuksien määrittelystä

17.11.2020 klo 10.03

Perinteisesti suunnittelijat ovat tehneet tuotemäärittelyn tuotenimipohjaisesti viittaamalla suunnitelmissa tietyn valmistajan tiettyyn tuotteeseen. Tämä on rajannut urakoitsijoiden tuotehankintojen valinnanvapautta ja kilpailutusta. Toisinaan suunnittelijat ovat jättäneet tekniset vaatimukset huomioon ottamatta, jolloin rakennustuotteilta käyttökohteessa vaadittavien teknisten ominaisuuksien selvittäminen on jäänyt tuotteita hankkivien urakoitsijoiden tehtäväksi tai se on jäänyt tekemättä kokonaan. Samalla hinta on ajanut tuotteen hankintakriteerinä suoritustason edelle.

Edellä mainitut asiat ovat antaneet aihetta laatia selventäviä tuotemäärittelyn apuvälineitä rakennushankkeen osapuolten käyttöön. ATL/RT/RTS/SKOL on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa rahoittanut monivuotista hanketta, jossa laaditaan käyttökohdekohtaiset vaatimustaulukot yleisimmille rakennustuotteille sekä tuotevaatimuksilla täydennetyt mallipiirustukset tavanomaisimmille rakennetyypeille. Mallipiirustukset löytyvät myös Autocad-formaatissa suunnittelijoiden jatkotyöstettäväksi, jolloin rakennetyypit saadaan soveltuviksi eri rakennushankkeisiin.

Hankkeen tulokset on julkaistu elokuussa 2020 hEN Helpdeskissä (www.henhelpdesk.fi), etusivun pikalinkissä ’Suunnittelun tuotemäärittelyt’.

ATL/RT/RTS/SKOL tarjoaa nyt tuotemäärittelyohjeeseen liittyvää koulutusta. Koulutuksen sisältö on seuraava:

 • Rakennushankkeen osapuolten lakisääteiset tuotekelpoisuusvelvoitteet
 • rakennushankkeeseen ryhtyvä
 • pääsuunnittelija ja erityissuunnittelijat
 • urakoitsijat
 • Suunnitteluasiakirjoissa esitettävät rakennustuotteiden ominaisuudet ja niiden vaatimustasot
 • vaatimustaulukot eri rakennustuotteille eri käyttökohteissa
 • tuotevaatimuksilla täydennetyt mallipiirustukset erilaisille rakennetyypeille
 • Rakennustuotteiden hankintavaiheessa huomioon otettavat asiat
 • suunnitelmien ja vaatimusten mukaiset rakennustuotteet
 • hankintakriteerinä hinta, suoritustaso ja elinkaarikustannus
 • vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Kouluttajina toimivat tuotemäärittelyohjeen laatineet konsultit Antti Koponen (Rasek Consulting Oy Ltd) ja Jarmo Leskelä (A-Insinöörit Suunnittelu Oy).

Koulutus järjestetään yrityksissä.

Koulutuksen kesto on 2…3 tuntia ja hinta 1000 € + ALV sisältäen koulutusaineiston, kun osanottajia enintään 20 henkilöä. Kun osanottajia on yli 20 henkilöä niin hinta on 1500 € + ALV.

ATL-, RT-, RTS- ja SKOL-jäsenyrityksille tai yritysryhmille hinta on 500 € + ALV sisältäen koulutusaineiston, kun osanottajia enintään 20 henkilöä ja koulutus tilataan vuoden 2020 aikana.

Kun osanottajia on yli 20 henkilöä niin hinta on 750 € + ALV.

Lisäksi yritykset voivat tilata tuotemäärittelyohjeesta tietoiskun, jossa käydään lyhyesti läpi kehitystyön taustaa, tavoitteita ja tuotetun aineiston esittelyä.

Tietoiskun kesto on 1 tuntia ja hinta 500 € + ALV.

ATL-, RT-, RTS- ja SKOL-jäsenyrityksille hinta on 250 € +ALV.

 

Koulutus voidaan järjestää yrityksissä paikan päällä tapahtuvana koulutuksena tai Teams etäkoulutuksena.

 

Koulutuksen tai tietoiskun voi tilata:

Antti Koponen/Rasek Consulting Oy Ltd                       Jarmo Leskelä/A-insinöörit Suunnittelu Oy

anttiantero.koponen@gmail.com                                   jarmo.leskela@ains.fi

puh. +358 50 4140082                                                   puh. +358 40 5418790