paperi

KSE2013-versioiden eroavaisuudet ja virallisten sopimusehtojen sisältö

Olemme saaneet jäsenyrityksiltämme palautetta, että liikkeellä on kahta erilaista versiota KSE 2013 -sopimusehdoista. Erot koskevat kohtaa 5.7.1. Toisen version mukaan kohdassa 5.7.1 viitataan kohdissa 5.2.4–5.2.6 mainittujen palkkioiden tarkistamiseen ja toisen version mukaan kohdassa 5.7.1 puolestaan viitataan kohdissa 5.2.1−5.2.6 mainittujen palkkioiden tarkistamiseen. Muilta osin ehdot näyttävät olevan identtiset.  Molemmat on päivätty helmikuulle 2014, eikä ehdoista käy ilmi, että kyseessä on eri versiot tai että jompaankumpaan olisi tehty joitakin korjauksia tai päivityksiä aiempaan.

Olemme tarkistaneet versioiden sisällön ja todenneet, että virallinen versio on tuo Rakennustieto Oy:n julkaisu, joka löytyy heidän portaalistaan, ja siinä on kohdassa 5.7.1 viittaus kohtiin 5.2.1–5.2.6. Emme ole päässeet selville, mistä tuo toinen versio on lähtenyt liikkeelle ja milloin ja missä ollut jakelussa, mutta mahdollisesti kyseessä on mahdollisesti tarkastamaton oikolukuversio, joka on ollut jakelussa ennen virallista versiota.

RT-kortistot | RT 13-11143 (rakennustieto.fi)

Pyydämme KSE2013-ehtojen käyttäjiä tarkistamaan, että käytössä on oikea versio, ja poistamaan tuon virheellisen version käytöstänne